Kategori: Gästskribent

Brister i stadsplanering är problemet – inte riksintressen

Att skjuta från höften är en vana inom stadsbyggnadspolitiken idag. Lätta mål är riksintressen som man vill exploatera. Ulf Johannisson menar att det inte är dessa som är problemet utan att planeringen och riktlinjerna är för diffusa. Svar på slutreplik i SvD: https://www.svd.se/riksintressen-skapar-inte-levande-stader/om/debatten-om-bostadspolitiken Riksintressen kan göra att dysfunktionella miljöer konserveras hävdar skribenterna. Men det kan …

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Nobel Center: Länsstyrelsens beslut strider mot Århuskonventionen

I ärendet Nobel Center har Länsstyrelsen bedömt att endast angränsande fastighetsägare haft rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Samtliga miljöorganisationer som överklagat har avvisats på godtycklig grund vilket är ett allvarligt hot mot rättssäkerhet och demokrati genom att medborgarinflytandet åsidosätts anser Kristina Berglund, vice ordförande i Svenska byggnadsvårdsföreningen.

Läs vidare| Kommentarer: 1 kommentar

Rörande läsning från Moderaterna…

Klockhustornet for i backen, höghus skulle resas i innerstan, Slussen var en omedelbar dödsfälla och Nobelcenter var viktigare än allt hos Sten Nordins moderatledda allians i Stockholm. Inget verkade heligt och nytt, nytt och nytt var ordet när framtiden knackade på. Hur låter Moderaterna nu när Nordin-eran är över? Bitte Liberg skriver om ämnet

Läs vidare| Kommentarer: 1 kommentar

Österleden – Fler motorvägar hjälper inte trafikproblemen

Österleden har debatterats hårt och miljörörelsen lägger nu fram ytterligare betänkligheter på ett projekt som redan Vägverket internt har klassat som onödigt. Miljörörelsen vill varna för att det nya oerhört kostsamma motorvägsbygget Österleden, eller ”Östlig förbindelse” som Trafikverket valt att kalla den, drivs på i ett högt tempo. Frågan är hur många som vet om vad …

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Bevara Stockholm: Säg som det är om rivningen av Skeppsbrons tullhus

Det talas mycket om rivningsplanerna på Tullhuset på Blasieholmen, men Stockholm har flera som idag är restauranger och populära samlingsplatser. Bloggen Bevara Stockholm tittar närmre på alternativen till att spara dem för framtiden: Staden vill skapa bredare cykel- och gångbana på Skeppsbron men för att det ska bli möjligt måste tullhusen bort. Den enklaste lösningen …

Läs vidare| Kommentarer: 2 kommentarer

Bevara Stockholm: Stockholm sorterar sin befolkning

Stadshuset vill bana väg för billigare bostäder i förtätningsområden. Men leder detta till byggbolagsrally och överexploatering med i slutändan ändå samma politik som föregående ledning i Stadshsuet? Bloggen Bevara Stockholm har tittat närmre på detta: För ungefär två och ett halvt år sedan skrev jag ett inlägg om att politiken i Stadshuset gjorde att Stockholm …

Läs vidare| Kommentarer: 1 kommentar

Är vi redo för nya rivningstomter i City?

Omfattande planer i City reducerar arkitektoniska och stadsmässiga kvalitéer till förmån för högre exploatering och högre byggnadshöjder. Charlotte Holst diskuterar konsekvenserna av detta: Byggnaden intill NK-huset Hästen 21, den så kallade ”Passagen”,  ritad av Bengt Lindros och färdigställd 1973, ska rivas och ersättas av ett 14 våningar högt kontorshus i regi av Pembroks. Inte nog med det. De två stora byggnaderna på …

Läs vidare| Kommentarer: 3 kommentarer

Svarta höga hus – Så lika men beskrivs som unika

Svart, högt och på engelska säljs ”signalarkitektur” in som vad som skall leda staden in i framtiden. Men hur spännande och originellt blir det egentligen? Bloggen ”Bevara Stockholm” gästar och tittar närmare på några pågående och slutförda byggen. En del hävdar att Stockholm lider av höjdskräck men tittar man på alla höghusplaner är det snarare …

Läs vidare| Kommentarer: 1 kommentar

Vilseleder Nobelstiftelsen?

Argumenten mot ett Nobelcenter på Blasieholmen är många och välgrundade, men hur är argumenten för? De flesta tenderar till de allra vanligaste; sätta Stockholm på kartan, ”äntligen” och hög svansföring på arkitekt. Claes Melin utvecklar ämnet på basis av Nobelstiftelsens egna argument. Under rubriken ”Nobel Center får inte förhalas mer”  i SvD 14 juni beskyller styrelsemedlemmen i Nobelhuset …

Läs vidare| Kommentarer: 18 kommentarer

Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev 16-13

Stockholm Skyline önskar alla en Glad Påsk och Stadsbyggnadsnätverket bjuder på nyhetsläsning under helgen.

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera