Kategori: Samhällsekonomi

Hemligheten med Manhattan

Under efterkrigstiden styrdes svensk stadsplanering av en järnhård modernistisk ideologi som förhindrade byggandet av attraktiva städer. Det var en ideologi som hämtade kraft ur stordriften. Nästan allt som byggdes var funktionsseparerad förort som förvisso kunde erbjuda goda bostäder, men sällan spännande platser. Någon gång efter sekelskiftet, i takt med att den sista ideologibärande generationen stadsbyggare …

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Okunnighet gör att bästa konkurrensfördelen förfuskas alltmer

Kanske skulle stadens beslutsfattare vara mer varsamma med befintliga värden hos Stockholms bebyggelse om de visste mer om att kvalificerad forskning vid universitetsfakulteter i ekonomi runt om i världen visar att själva förekomsten av historiskt värdefull miljö har ett betydande ekonomiskt, socialt och ekologiskt värde skriver Kerstin Westerlund Bjurström.

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Skicklig arkitekt med fel uppgift

Nobel Centers gyllene vinnare har fått frågetecken på sig. Platsens lämplighet, befintlig arkitektur och närheten till Nationalmuseum är en del av dem. Kerstin Westerlund Bjurström höjer flera där märkesarkitektur ifrågasätts, värden som blockeras samt den rädsla Stockholms politiker har att inte synas ute i världen.

Läs vidare| Kommentarer: 5 kommentarer

Är bilen fortfarande nyckeln till välstånd?

Jag åker nästan dagligen tunnelbana mellan olika stationer i innerstaden och kan konstatera att det nästan alltid är fel på någon rulltrappa. Fenomenet – jag hittar inget mer passande ord – med SL:s fullständigt undermåliga underhåll av rulltrapporna har kommenterats på åtskilliga bloggar, så detta är ingen nyhet. Det var heller inte en nyhet för …

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera