Valdebatt – Vilken stad vill du ha? 4 septbember

Svenska  Byggnadsvårdsföreningen har sedan 1975 arbetat för att utveckla byggnadsvården och bevara historiskt viktiga miljöer. Nu arrangerar de en stor politikerdebatt lagomt till valet tillsammans med Samfundet S:t Erik och Naturskyddsföreningen. I deras inbjudan står att läsa:

Debattens vågor går höga om stadsbyggnadsfrågor – Nobelcenter och Astoriahuset i Stockholm, Turisthotellet i Marstrand, Västlänken i Göteborg, Länslasarettet i Umeå för att bara nämna några. Allt fler röster höjs med frågor om hur kommuner och byggindustri formar vår livsmiljö med storskaliga projekt, kortsiktiga vinstintressen och utan att ta hänsyn till saklig kritik från medborgare och experter. Trots det har det ännu inte blivit en viktig valfråga.

Med exempel från Stockholm vill vi inför valet lyfta frågor om höga hus, städernas byggnadstradition, parker och grönområden, bostadsbrist och segregation. Hur vill partierna lösa stadsbyggandet i innerstad och ytterstad, bygga nya och värna och renovera äldre bostäder, skapa plats åt barn, unga och äldre och allt annat som berör oss som lever i, verkar i eller besöker våra städer?

Vi har bjudit in representanter från partierna i Stockholms stadsbyggnadsnämnd som får svara på frågor och förmedla hur just deras parti planerar det framtida Stockholm där hänsyn tas till de människor som bor och verkar i både innerstad och ytterstad.

  • Klockan 12.00 till 17.00 är alla välkomna till Byggnadsvårdsföreningen, Samfundet S:t Erik och Naturskyddsföreningen i Stockholms län som finns på plats i Kungsträdgården för att diskutera och informera. Några politiska partier, bl.a. L, V och MP finns också där under dagen.
  • Klockan 17.00 inleder vi scenframträdandet med uppträdande av Kulturskolan.
  • Klockan 17.30 börjar stadsbyggnadsdebatten med alla partier från Stadsbyggnadsnämnden.
  • Medverkande: Björn Ljung (L), Erik Slottner (KD), Karin Englund (C), Joakim Larsson (M), Cecilia Oberüller (MP), Jan Valeskog (S) och Sebastian Viklund (V)
  • Moderator är journalisten och krönikören Elisabet Andersson.
  • Kungsträdgården, stora scenen
    Fri entré

Vi rör oss visserligen i Stockholm denna valdebatt, men de flesta av debattens frågor kan appliceras på stadsbyggnads-, bostads- och markexploateringsfrågor även i andra städer i landet.

Samfundet S:t Erik, Svenska byggnadsvårdsföreningen, Naturskyddsföreningen , välkomna!

Ladda ned ”Hur kunde det så här?” genom att klicka här

Datum

tisdag, 04 september 12:00 – 17:00
tisdag, 04 september 17:00 – 19:00

Plats:
Kungsträdgården, Stora scenen

Svenska byggnadsvårdsföreningen

Är en oberoende, ideell förening som jobbar för skydda, vårda och bevara byggnader och bebyggelsemiljöer från alla tider. Det gör vi genom att skapa opinion, sprida och förmedla kunskap om byggnadsvård, beprövad byggnadsteknik och hållbart byggande.  

Samfundet S:t Erik

Samfundet S:t Erik är en ideell förening vars uppgift är att väcka intresse för och sprida kunskap om Stockholms historia samt verka för att konstnärliga, historiska och estetiska krav tillgodoses vid Stockholms omdaning och utveckling.

Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation och vi jobbar bland annat med frågor som rör eko, klimat och miljögifter.


Kommentarsregler:

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Telefonnumret sparas eller publiceras inte.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *