PROTEST MOT FÖRSLAG TILL RIVNING OCH NYBYGGNATION VID VALHALLAVÄGEN / JUNGFRUGATAN

Försvarsmaktens stiftelse MHS Bostäder har ansökt om planbesked till Stadsbyggnadskontoret för att få bygga bl.a. ett bostadstorn 18 våningar högt vid Jungfrugatan norr om Valhallavägen (på Gärdet-sidan). Den öppna platsen invid Valhallavägen kommer att försvinna och ge plats för höga byggnader.

Ytterligare en byggnad ska placeras på torget mitt framför Hemköp. Delar av förslaget innebär att den nu befintliga bebyggelsen på fastigheten Svea Artilleri 2 ska rivas. Av ansökan framgår att hela det berörda området skulle, om förslaget går igenom, kunna bli en enda stor bygg-arbetsplats under ca 10 års tid.

Förslaget innebär att 450 nya lägenheter ska byggas, var och en på 52 kvm. Stiftelsen får enligt sina stadgar endast bereda tillfälliga bostäder åt i första hand elever vid Försvarshögskolan och i andra hand åt försvarsanställda. Det är således inte fråga om bostäder i vanlig mening utan om korttidsuthyrning, alltså en form av hotellverksamhet i försvarets regi.

Fyra berörda bostadsrättsföreningar protesterar mot planerna och har i en skrivelse till Stadsbygg-nadskontoret begärt att ansökan ska avslås i sin helhet.

Om DU delar vår oro och upprördhet kan du vara med och påverka myndigheterna i syfte att stoppa föreslagna rivningar och nybyggnation. Skriv ditt namn på bifogade protestlista, gärna omgående, och lämna den till kontaktpersonen i ditt hus/din förening. En lista med samtliga underskrifter kom-mer sedan att lämnas in till Stadsbyggnadskontoret m.fl. berörda myndigheter.

Vill du veta mer kan du även gå in på vår Facebooksida: ”Protest mot ingrepp i gammal kulturmiljö vid Valhallavägen”. Gå gärna in och kommentera!

För ytterligare upplysningar är du välkommen att mejla till undertecknad representant för de fyra bostadsrättsföreningarna.

 

Leif Kärrberg

Skicka din protest till:  leif.karrberg@gmail.com


Kommentarsregler:

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Du ansvar själv för din kommentar.Telefonnumret publiceras eller sparas  inte.

2 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *