Byggtrafik på Blasieholmen

 

Blasieholemns framtid har debatterats hårt de senaste åren. Sist var det Nobel Center som planerades men avstyrdes. Nu vill man ha byggupplag som innebär en massiv trafiksituation med lastbilar. Här är Bo Eliassons syn på frågan:

Återigen står Blasieholmen i fokus för besvärande tung trafik när tunnelbanebyggandet tar fart. Nu  är det tunga lastbilstransporter och inte turistbussar. Enligt Blasieholmens Vänner handlar det om 90 lastbilar varje dag i 4-5 år, men enligt Östermalm Direkt 45 lastbilstransporter/dag, dvs 90 lastbilspassager/dag till och från Blasieholmen via Nybroplan.

Region Stockholm och Stockholm stad gör nu ett test för att kunna utvärdera vilken miljöpåverkan båttransporter har jämfört med lastbilstransporter. Det är nog klokt att testa innan man beslutar sig slutgiltigt. Det visade sig efter Almbråket 1971, att det mycket väl gick att bygga tunnelbane-nedgången på annan plats. Det var tjänstemännen som lurade oss, sa politikerna då.

Blasieholmens Vänner frågar också ”Domstolen sa nej till Nobelbygget med 30 bussar per dag. Vad blir svaret med 90 lastbilar/ dag.”

Stockholms kommunfullmäktige, trafik-, stadsbyggnads-, exploaterings-, miljökontor och nämnder ansåg att färgen, höjden och formen på NC var långt mycket viktigare än den omöjliga trafiksituation som skulle uppstå i de mest centrala delarna av staden.

Det finns anledning att kort rekapitulera trafiksituationen som skulle ha uppstått på Blasieholmen med ett NC; Trafikkontoret sa ursprungligen ”Vi har tagit hänsyn till att bussar ska ta sig till NC, vi har inte tagit hänsyn till hur många, men hänvisar till Tyrens trafikutredning som räknade med 40 bussar per dag som skulle lämna av besökare. Man glömde att besökarna skulle hämtas upp igen vilket innebar 80 busspassager per dag förbi korsningen Strömgatan/ Kungsträdgårdsgatan, Grand Hotell och den 5,5m smala Hovslagargatan som inte skulle enkelriktas, utan 2,55m breda bussar skulle kunna mötas samtidigt som skolklasser, besökare, turister, cyklister och taxi skulle kunna ta sig fram och tillbaka, och Nybroplan.

Trafiksäkerhetsansvarige trafikdirektören ansåg dock ” dessa utrymmesproblem får vägas mot de fördelar ett NC kan ge, vilket våra politiker har gjort” Man glömde även bort Hopp On bussars ca 20 passager/dag och övriga in- och utrikiska bussars ca 20 passager summa ca 120 busspassager/dag. Mark och miljödomstolen ansåg dock vid upphävandet av detaljplanen att trafiksituationen inte var tillräckligt utredd och att parkeringsplatser saknades. I Kommunfullmäktiges överklagan av domen, vilket såväl moderater som socialdemokrater stod bakom, angavs att ” 120 bussar/ dag utgör en marginell påverkan på trafiken på Blasieholmen” och parkeringsplatser inom rimligt avstånd finns på Barnhusbron och vid Kaknästornet.”

I Stadens ögon torde 90 tunga lastbilspassager/ dag vara än mer marginellt. Hur trafiksituationen hade blivit om man samtidigt hade byggt ett NC på Blasieholmen är tydligen inget Stockholm stad har funderat på.

Barcelona.

Barcelona.

I Barcelona, Rom, Florens, Venedig, Köpenhamn har de styrande insett att massturismen och trafik måste begränsas och vidtar åtgärder för att skydda såväl de centrala delarna som särskilda besöksmål. Stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson letar nu en alternativ plats för ett Nobel Center och har bla riktat blickarna mot Riddarholmen, utan att ha lärt sig något om den alltmer besvärande trafiksituationen. Stockholm stad borde ta alla chanser att minska koncentrationen av tung trafik i city i stället för att öka den. Se DN.Åsikt 2019-04-21 och Östermalm Direkt.

Bo Eliasson

Stockholmsguide


Kommentarsregler:För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Du ansvar själv för din kommentar.Telefonnumret publiceras eller sparas  inte.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *