Stadsbyggnadsnätverkets Nyhetsbrev

Här kommer Stadsbyggnadsnätverket nyhetsbrev 19 – 19

Av Ulf Johannisson

Hej alla!

Blasieholmen- nytt – om planen på att frakta sprängsten från T-banetunneln till Nacka

Missa inte utfrågning av politiker och experter om detta på Nybroplan i morgon torsdag kl 12 – 13.30.

I dag kom flera artiklar om sprängstensdrabbade Blasieholmen. Här får du dagens 3 inlägg samlade. Du kan se artiklar på Stadsbyggnadsnätverket på Facebook.

Nytt stort test på Blasieholmen inför tunnelbanebygget

https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/nytt-stort-test-pa-blasieholmen-infor-tunnelbanebygget/repsjv!208Ljj1QByViMnIUeFLuJw/ Miljöpåverkan och bullerföroreningar – det är två saker man hoppas kunna optimera när man testar att frakta sprängmassor från Blasieholmen med båt i stället för på lastbilar.

UJ Kommentar på Stadsbyggnadsnätverket på FB och i tidningen: Man lastar från Nybrokajen viket gör att man måste åka runt udden och ta kajen från skärgårdstrafiken. Om man lastar från Museikajen (som lastaren kommer ifrån i filmen) kan man köra rakt ut från tunneln – det blir mycket mindre trafik och skärgårdsbåtarna kan använda Nybrokajen som tidigare. Men det lär kosta pengar att förstärka den kajen. Är inte trafiken och utveckling av Blasieholmen som maritim plats med museum mm som visar detta? Mark- och miljödomstolen avslog Nobel Centerprojektet p g a Blasieholmens 500-åriga maritima verksamheten utan avbrott, en viktig plats i Stockholms historia – och som finns kvar i dag!

191022 Sprängningar på Blasieholmen möter motstånd

https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/sprangningar-pa-blasieholmen-moter-motstand/repsjr!whsJpTOZdvx9CPxYmUNy6w/ Tre föreningar har undertecknat en skrivelse till staden där de ifrågasätter planerna på att förvandla delar av Blasieholmen till byggarbetsplats.

UJ Kommentar på FB: Här har jag skickat en omfattande skrivelse till Region Stockholm och Sth stad och blev intervjuad – efter en månads intensivt jobb var jag precis så trött som jag ser ut på bilden.

Kritisk. ”På skylten står att syftet med pilotstudien är att ta reda på vilken transportmetod som är mest fördelaktig sett ur miljö- och ekonomisynpunkt. Ur kulturmiljösynpunkt nämns inte ens”, säger Ulf Johannisson. Foto: Patrik Wirén

191023 Utbyggnad av tunnelbanan kan försenas över ett år

https://www.svd.se/utbyggnad-av-tunnelbanan-kan-forsenas–over-ett-ar/i/utvalt/om/kollektivtrafiken-i-stockholm

Den nya tunnelbanan som ska dras mot Nacka och söderort har överklagats till regeringen. Det innebär att det omfattande bygget kan försenas mer än ett år. Inga nya upphandlingar i bygget påbörjas.

UJ Kommentar på Stadsbyggnadsnätverket på FB: Fastighets AB Hovslagaren som äger kokhuset på Blasieholmen överklagar. Hoppas processen blir så snabb som möjligt. Och att man under tiden hinner ta fram en lösning som är skonsam för Blasieholmens kulturvärden och skärgårdstrafiken. Att man tar ut sprängmassorna på annan plats eller med fartyg från en förstärkt Museikaj. Då får skärgårdstrafiken förutsättningar att utveckla trafiken. Och man kan arbeta med att skapa ett museum i Tullhuset om Blasieholmens 500-åriga historia med maritim verksamhet som varv, exporthamn mm, och fortfarande i bruk – en unik berättelse om Stockholms historia.

För ett trivsamt och vackert Stockholm för alla

Ulf Johannisson


Stadsbyggnadsnätverket på Facebook här 

Fördjupningar och seminarier om stadsbyggnad hittar du på hemsidan här 

Fler nyhetsbrev från Stadsbyggnadsnätverket här


Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev författas av Ulf Johannisson, som är managementkonsult och arbetar ideellt med stadsbyggnadsfrågor i Stockholm.

Nyhetsbreven kräver en stor del av min tid. Andra insatser för god stadsmiljö tillkommer, liksom kostnader. Du kan stödja detta genom att överföra ett bidrag till mitt konto Stadsbyggnad 5382 01 579 72. Eller svischa via 0703961677. Hör av dig om du vill göra någon insats för din stad.


Kommentarsregler:

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Du ansvar själv för din kommentar.Telefonnumret publiceras eller sparas  inte.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *