Kategori: Skyskrapor

Hemligheten med Manhattan

Under efterkrigstiden styrdes svensk stadsplanering av en järnhård modernistisk ideologi som förhindrade byggandet av attraktiva städer. Det var en ideologi som hämtade kraft ur stordriften. Nästan allt som byggdes var funktionsseparerad förort som förvisso kunde erbjuda goda bostäder, men sällan spännande platser. Någon gång efter sekelskiftet, i takt med att den sista ideologibärande generationen stadsbyggare …

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

”Gestaltad livsmiljö – en politik för arkitektur, form och design” – del 2

Arbetet med den statliga utredningen ”Gestaltad livsmiljö” är nu inne i sitt slutskede. Kerstin Westerlund har tagit del av utredningen och bidragit med synpunkter på den för nätverket Stockholm Skylines räkning. Del 2 handlar om behovet av kompetens och forskning, hållbarhetsbegreppet, språkets roll, beslutsfattares attityder och konsekvenserna av bristfällig gestaltning. Den statliga utredningen ”Gestaltad livsmiljö”, med Christer …

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

”Gestaltad livsmiljö – en politik för arkitektur, form och design” – del 1

Arbetet med den statliga utredningen ”Gestaltad livsmiljö” är nu inne i sitt slutskede. Kerstin Westerlund har tagit del av utredningen och bidragit med synpunkter på den för nätverket Stockholm Skylines räkning. I två på varandra följande artiklar redogör hon för detta. Den första delen nedan handlar om utredningens uppdrag och inriktning, om nuläget, om hur …

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Utzons ryggsäck

Hur ser vår tid ut? Anders Almér har tittat på ”Malmös Manhattan” där kontrast framför samband söktes för att på något sätt försöka ”reflektera” vår moderna livsstil. Läs vad han fann: Jag har tidigare på Stockholm Skyline skrivit om ett byggnadsprojekt som nu har blivit klart, läs här. Då skrev jag om fördyringen av projektet, från 48 …

Läs vidare| Kommentarer: 1 kommentar

Blek framtid

Tidningen Mitt i skriver om planerna för Marievik med fokus på höghus. Jernhusen har nämligen kommit på att i Liljeholmen passar det in p g a storskaligheten och dramatiska vattenrum

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

2014

Stort drama präglade förra året. Hus revs, trots löfte om bevarande, andra hus skulle rivas för ”Stockholm i framtiden”. Slussendramat fick ny vändning och stadshusledningen bytes ut. Ett händelserikt år där sociala medier spelade en stor roll.

Läs vidare| Kommentarer: 2 kommentarer

De rationella argumenten för höga hus är få

En reprisering av en populär artikel som sätter andra perspektiv än de som bullas upp i prospekten för föreslagna höghus. Vissa politiker som talade har idag fallit ur bilden, men det ger ett bra perspektiv på var debatten låg för ett par år sedan och en påminnelse till nuvarande makthavare: Den 5 december 2012 bjöd …

Läs vidare| Kommentarer: 2 kommentarer

Maktskifte – vad var det som gick fel?

Foto: Svante Tirén

Det blir maktskifte i Stadshuset efter ett åtta år långt alliansstyre. Socialdemokraterna tar över. Vad gick fel? Kan svaren hittas på stadsbyggnadsfronten? Nedan följer några exempel. Från valet 2010 började flera allianspartier att lova ordentligt med utopiska framtidsplaner. Mycket gestaltades i en iver att få till några få ”spektakulära” byggnader, mest i innerstan. Spektakulärt betydde …

Läs vidare| Kommentarer: 2 kommentarer

Höghus skapar spricka i Alliansen

Det är oenighet i Stadshuset angående höga hus i innerstaden. Centern vill som vanligt mycket högt utan hänsyn till kulturarvet, men det mer tongivande och mäktiga Folkpartiet värnar om den stadsmassa Stockholms populära innerstad har.

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Attefall är modernist

Kristdemokraterna i regeringen befinner sig i kris inför valet. Det lilla partiet har hängt sig kvar men mjölkas ständigt på sympatisörer. Bostadsministern Attefall har försökt bota detta genom att driva fram att folk skall få bygga större gillestugor på tomten. Han vill även att det byggs mer villor och småhus i storstadsregionerna. Varför då? Det finns gott om villaområden som det är.

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera