Kategori: Höga hus

Framtidens recept skapades för länge, länge sedan..

Stockholm planerar och bygger i ett sällan skådat tempo. Vad har man för förebilder, tänker man långsiktigt? Julkalendern ger en sarkastisk bild av samtidens politiker och deras framtidshets. Paralleller till Stadshuset kan skönjas under sminket.

Läs vidare| Kommentarer: 6 kommentarer

Synpunkter på Arkitektur Stockholm

Stockholms Skylines remissvar till Arkitektur Stockholm är långt och tydligt. Det diffust utformade förslaget från staden möjliggör det mesta, utan konsekvensbeskrivning för den stad som så länge uppskattats för sin skönhet och unika karaktär. Nedan bemöter vi detta: Att Stockholm får en arkitekturpolicy som innefattar hela stadens gestaltning från enskild byggnad till helhet, från innerstad till …

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Ska Stockholms stad göra en helomvändning??

Arkitektur Stockholm är det skissartade förslag som staden gett ut för att få in reaktioner om hur de skall utveckla programmet. ”Luddigt” tyckte många och även Stockholm Skyline har skickat in en remiss som publiceras lite senare. Richard Murray har tittat närmre på förslaget och hittat tio bra punkter som staden inte följer

Läs vidare| Kommentarer: 2 kommentarer

Höghus –trend utan vare sig glädje eller nytta för flertalet

Inför valet 2014 haglar förslagen om utmärkande höghus och skyskrapor runt om i Stockholm. Alliansen där främst Moderaterna har knappa tolv månader på sig att visa att de gjort något på stadsbyggnadsfronten visade i veckan stolt upp ett 225 meter högt husprojekt i lågbyggda Telefonplan. Debattartiklar dyker samtidigt upp där man påstår sig avfärda myter om höghusbyggande som miljöovänligt och dyrbart och som i princip den enda framtida utvecklingen av staden. Kerstin Westerlund Bjurström tänker om det hela

Läs vidare| Kommentarer: 1 kommentar

Tors torn får ny skepnad

De högflygande planerna om det skrotade projektet ”Tors torn” har fått ett nytt mer realistiskt förslag. Lägre, större blandning av verksamheter och enligt arkitekterna en human prägling i utformningen. Kerstin Westerlund Bjurström utvecklar ämnet om den kvarstående problematiken runt ett projekt som från början kretsat runt sig själv.

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Skyskrapor & stil

Frågan om skyskrapor och höga hus är fortfarande aktuell. De lanseras ofta som en lösning på bostadsbrist och ett sätt att öka tätheten i en stad. Är det så? Statistikern Jonas Larson har ställt frågorna: Varför byggs skyskrapor och höga hus? Är de lösningen på ett demografiskt problem? Gör hög ekonomisk tillväxt att husen växer på höjden? Eller är den moderna skyskrapan framförallt en makt och statussymbol? För att försöka ge ett svar har data från Europas huvudstäder samlats in och analyserats. Och svaret är entydigt: det är framförallt en fråga om stil.

Läs vidare| Kommentarer: 1 kommentar

Kan döda kontorsgator bli levande bostadskvarter?

För en månad sedan tog vi upp hur den stora utflytten av kontor från innerstaden till närorter kommer ta fart inom ett par år. Nu skriver DN om detta i en utförlig artikel värd att läsa. Enorma ytor frigörs och dessa måste hur som helst förvandlas till mindre enheter för att kunna hyras ut. Konvertering av …

Läs vidare| Kommentarer: 4 kommentarer

Nya Slussen: Gallerian blev för dyr

Nu skrotas planerna på den stora galleria som skulle byggas i Nya Slussen. Debatten gick het om varför man behövde ännu en jättegalleria mitt i stan. Många menade att denna enbart skulle svälja befintlig handel och skapa mer liv under jorden än ovanför. Nu visar det sig att debatten var helt i onödan – gallerian blev för dyr.

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Stockholm kan bli lik vilken storstad som helst

-Svar på Henrik Nerlund i SvD 26/2 Genom att föreslå kompakt och hög nybebyggelse i området runt Stockholms Central och Tegelbacken påstår sig Henrik Nerlund i SvD 26/2 slå vakt om ”gestaltningen av det vardagliga” i Stockholm. Att stadskvalitén för invånarna blir tveksam och att han omintetgör omistliga kvaliteter i Stockholms stadsbild verkar inte bekymra …

Läs vidare| Kommentarer: 18 kommentarer

Onyanserad argumentation leder ingenstans

Planskiss för Norra Station.

Varför Yimbyfolket med Anders Gardebring i spetsen måste hota med gårdagens soloptimerade miljöer med skivhus eller punkthus utslängda på en gräsmatta i försvaret av Norra Stationsbebyggelsen och Tors torn är svårt att förstå. Lika befängt blir pratet om alltför solbelysta lägenheter när det i själva verket i vissa delar av bebyggelsen handlar om sol någon …

Läs vidare| Kommentarer: 19 kommentarer