Kategori: Val

Tänk efter före i valet denna gång

Vad valde du sist? Blev det som de sa? Allt fler tar sig för pannan och inser att Stockholm börjar bli en allt mer ful stad. Just det där som inte skulle få ske igen.

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Nästa 1 maj – kräv bättre och vackrare stad!

1 maj är demonstrationsdagen lite varstans i den fria världen. Politiker ger sig ut tillsammans med engagerade eller traditionalister och demonstrerar, numer ofta mot sina egna beslut. Det mesta handlar om skola, sjukvård, migration och miljö. Borde man inte skapa ett demonstrationståg om rätten till vacker miljö? Stockholm har de senaste åren gjort en rejäl …

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Gatunivå ger ny syn på Slussen

Tidigare har Slussens omvandling presenterats i varmt lövträd i miniatyrmodell. Nya bilder visar en annan verklighet än en enda harmonisk färgskala i ett material de flesta relaterar till värme, hem och trygghet. Den nya bilden visar hur volymerna kommer att gestalta sig i ögonnivå, utan skojigt lekande barn på kajkanter.

Läs vidare| Kommentarer: 4 kommentarer

Framtidens recept skapades för länge, länge sedan..

Stockholm planerar och bygger i ett sällan skådat tempo. Vad har man för förebilder, tänker man långsiktigt? Julkalendern ger en sarkastisk bild av samtidens politiker och deras framtidshets. Paralleller till Stadshuset kan skönjas under sminket.

Läs vidare| Kommentarer: 6 kommentarer

Värt att bygga bort Karl Staaffs park?

En het politiskt debatt och oenighet om försäljningen av Karl Staafs park vid Birger Jarlsgatan/Regeringsgatan ledde till att staden säljer marken för 171 miljoner kronor. 55 bostäder och resterande kontor skall byggnaden innehålla. På det förslag som lades 2011 ser man en hög märkvärdig byggnad. En vanlig syn så fort något skall göras i Stockholm. Men hur värdefull är ”New York-känslan”?

Läs vidare| Kommentarer: 3 kommentarer

Tors torn får ny skepnad

De högflygande planerna om det skrotade projektet ”Tors torn” har fått ett nytt mer realistiskt förslag. Lägre, större blandning av verksamheter och enligt arkitekterna en human prägling i utformningen. Kerstin Westerlund Bjurström utvecklar ämnet om den kvarstående problematiken runt ett projekt som från början kretsat runt sig själv.

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Madeleine Sjöstedt vårt nya fastighetsborgarråd

Madeleine Sjösedt axlar nu ansvaret för stadens 1800 fastigheter. Foto: Casper Hedberg, SVD

Förra kultur- och idrottsborgarrådet  Madeleine Sjöstedt får utöver kultur- även fastighetsfrågorna. Det måste ses som ett erkännande av den byggda miljön som en kulturyttring i synnerhet som Stockholms stad äger så många fastigheter och att dessa över lag har högt kulturhistoriskt värde. Att det finns fastigheter som lämpar sig för experiment och nystart av såväl …

Läs vidare| Kommentarer: 5 kommentarer

Regina Kevius vårt nya Stadsbyggnadsborgarråd

Regina Kevius är några dagar från att bli vårt nya stadsbyggnads- och idrottsborgarråd. Kevius är civilingenjör med lantmäteri som bas. Tidigare har hon varit verksam inom Moderaterna, projektledare på Skanska och fram till nu planeringschef i Danderyds kommun. Hon har även varit ordförande i Kungsholmens stadsdelsnämnd 2007-2010. ”Vår huvudstad behöver omtanke. Stockholm skall vara en …

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Alvendal avgår!

Tidigare idag onsdag offentliggjordes att fastighets- och stadsbyggnadsborgarådet Kristina Alvendal avgår. Alvendal har under de senaste fyra åren gjort flera ändringar av stadsplanen och varit för skyskrapor i innerstaden. Alvendals tid i stadshuset präglas av en nymodernism som saknat förankring i Stockholms känsliga miljö eller kanske hellre  lättköpta idéer om vad som är modernt  och …

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Valutgång 2010 Stockholm

Valutgången 2010 i Stockholm blev borgerlig.  Ännu är inte de olika stolarna tillsatta och en sedvanlig förhandlingsperiod har inletts som antas vara klar i nästa vecka. Vem som får hand om stadsplaner återstår alltså att se. Det betyder att tidigare vidlyftiga stadsplanelöften inte  ännu är klubbade och vi ser fram emot att debatten fortsätter. Positivt …

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera