Kategori: Demokrati

Arkitekturen för kass – kulturministern tvingar fram en ”Riksarkitekt”

”Varför är allt så fult?” – ”Jag vill bo i sekelskifte, du vet, där vid vackra Stureparken”, ”jag är så trött på köpcentrum – men det finns inga butiker där jag bor”, ”bakgården är ett skämt – rastbur för ungarna!!” – så brukar det låta när man frågar om drömboendet. Hur ser nyproduktionen ut? Knappast ens i närheten även om prislappen ligger högre än nyss nämnda hägringar. Kulturministern harverkar också ha fått nog av slafsig stadsplanering och snabbversionen av arkitektur.

Läs vidare| Kommentarer: 3 kommentarer

Stockholm Skyline´s uppmaning till Moderaterna

Kerstin Westerlund Bjurström, Ole Settergren och Mats Wickman, alla medlemmar av Stockholm Skyline´s ledingsgrupp var några av talarna på den välbesökta demonstrationen utanför Garnisonen fredag 21/4. Här följer Kerstins tal.

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Nobel Center: Länsstyrelsens beslut strider mot Århuskonventionen

I ärendet Nobel Center har Länsstyrelsen bedömt att endast angränsande fastighetsägare haft rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Samtliga miljöorganisationer som överklagat har avvisats på godtycklig grund vilket är ett allvarligt hot mot rättssäkerhet och demokrati genom att medborgarinflytandet åsidosätts anser Kristina Berglund, vice ordförande i Svenska byggnadsvårdsföreningen.

Läs vidare| Kommentarer: 1 kommentar

Synpunkter på översiktsplanen – Del 3

I tre delar presenterar vi här våra synpunkter på Översiktsplan Stockholm  2015-10143. Här kommer del 3. Demokratisk förankring Som tidigare framhållits måste förslaget kompletteras med tydliga riktlinjer baserade på fakta, analys av motstridiga intressen och information om dessa. Det måste också i linje med ambitionen i den statliga demokratiutredningen kompletteras med nya riktlinjer för hur …

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Synpunkter på översiktsplanen – Del 1

I tre delar presenterar vi här våra synpunkter på Översiktsplan Stockholm  2015-10143   Sammanfattning Förslaget till översiktsplan för Stockholm ÖP präglas i alltför hög grad av ett försök att uppfattas so okontroversiellt. Den motsvarar därför inte det uttalade syftet att ”ge stora möjligheter till demokratisk förankring”, bli operativ för beslutsfattare i enskilda ärenden och att …

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Alla stockholmare bör vara rädda för Socialdemokraternas utveckling

  Roger Mogerts debattartikel (SvD 3/1 2017) förklarar på ett belysande sätt varför de som har kunskap om Stockholm och som bryr sig om stadens kvalitativa utveckling är mycket oroliga. Det är inte bara innehållet i stadsbyggnads- och kulturborgarrådets artikel som är förskräckligt. Det är även den nedlåtande tonen, som om han talade till oförstående barn. Borgarrådet …

Läs vidare| Kommentarer: 41 kommentarer

Demokratiutredningen – del 3

Sista delen av tre i Stockholm Skyline´s remissvar  angående ”2014 års Demokratiutredning – Delaktighet och jämlikt inflytande” SOU 2016:5. Producentstyrd planering styrs av kortsiktig ekonomi på bekostnad av långsiktighet Exploatörer och så kallade fastighetsutvecklare har fasta kanaler in i kommunstyrelsen medan det är på nåder företrädare för de ideella organisationerna ges företräde. Lyftkranarna i City berättar om vad …

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Demokratiutredningen – del 2

Del två av tre delar i Stockholm Skyline´s remissvar  angående ”2014 års Demokratiutredning – Delaktighet och jämlikt inflytande” SOU 2016:5. Medborgarengagemang i övergripande frågor För hur medborgarengagemanget för gemensamma platser, byggnader och miljöer inom ett större stadsområde ska kunna förbättras ges ingen nöjaktig lösning i utredningen.  Det är vår erfarenhet att det är synnerligen svårt att tillräckligt tidigt …

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Demokratiutredningen – del 1

I tre delar kommer här Stockholm Skyline´s remissvar  angående ”2014 års Demokratiutredning – Delaktighet och jämlikt inflytande” SOU 2016:5. Inledning Dagens planering och byggande är i alltför hög grad styrd av fastigetsägare och exploatörer. Det för med sig att vare sig helhetsperspektivet eller nyttan för medborgarna/hyresgästerna blir tillräckligt beaktad. Den övergripande stadsstrukturen och gestaltningen av …

Läs vidare| Kommentarer: 1 kommentar

Käbblig debatt resulterade i ja för NC

Måndagkvällen blev lång i Stadshuset då man tog beslut om Nobelcentret. Nedan följer lite glimtar fråndebatten som kan vara bra att ha i minne för nästa debattsteg. Efter en lång och ganska käbblig debatt om exploatering om tomträtt för Nobelcenter och antagande av detaljplanen för nämnda hus. Ja sidan briljerade i bottennapp där en fallosfixerad …

Läs vidare| Kommentarer: 4 kommentarer