Madeleine Sjöstedt vårt nya fastighetsborgarråd

Madeleine Sjösedt axlar nu ansvaret för stadens 1800 fastigheter. Foto: Casper Hedberg, SVD

Madeleine Sjösedt axlar nu ansvaret för stadens 1800 fastigheter. Foto: Casper Hedberg, SVD

Förra kultur- och idrottsborgarrådet  Madeleine Sjöstedt får utöver kultur- även fastighetsfrågorna. Det måste ses som ett erkännande av den byggda miljön som en kulturyttring i synnerhet som Stockholms stad äger så många fastigheter och att dessa över lag har högt kulturhistoriskt värde.

Att det finns fastigheter som lämpar sig för experiment och nystart av såväl kulturverksamhet och andra företag är livsviktigt för både kulturens och Stockholms utveckling ekonomiskt och socialt. Det måste t.ex. finnas tillräckligt med lokaler med billigare hyror i bra lägen. Idag går utvecklingen snabbt i motsatt riktning bl. a. på grund av omvandlingen av områden för småföretag till bostäder och därmed tilltagande funktionsuppdelning av staden. I fredagens SvD säger Sjöstedt:

”mycket av dagens kulturpolitik handlar om rum i staden, om var människor samlas, var man kan pröva sina idéer och var entreprenörer kan hålla hus”.

Det finns flera döda torg i Stockholm och vi välkomnar en satsning på dessa eftersom städer är mer än kontor och bostäder. Öppna ytor är perfekta för olika kulturyttringar och ger möjlighet till uppskattning av staden. Dagens kontaktytor människor emellan sker mestadels i tunnelbanor och i köpcentrum, alltså blir konsumtion en förutsättning för mötet. Genom att se på gratisytor som torg på ett nytt sätt kan man förse alla med upplevelser och oväntade möten. Även finmaskigheten i stadsväven ökar när mindre företag får chansen att etablera sig.

Sjöstedt har en lång meritlista. I grunden är hon jur.kand. med inriktning mänskliga rättigheter, vidare har hon varit ledarskribent på DN och UNT samt b.la. generalsekreterare för Kulturarv utan gränser. Det bådar gott i den snårskog av byråkrati som omger fastighetsfrågan. Foto: FREDRIK PERSSON / SCANPIX

Sjöstedt har en lång meritlista. I grunden är hon jur.kand. med inriktning mänskliga rättigheter, vidare har hon varit ledarskribent på DN och UNT samt b.la. generalsekreterare för Kulturarv utan gränser. Det bådar gott i den snårskog av byråkrati som omger fastighetsfrågan. Foto: FREDRIK PERSSON / SCANPIX

Att man nu delar på ansvaret för stadsbyggnads- och fastighetsfrågor i Stockholm är positivt. Under förra mandatperioden låg dessa frågor under samma tak. Folkpartiet kan ses som opposition till Moderaterna i stadsbyggnadsfrågor där de hade diametralt motsatta idéer om t.ex. höga hus i innerstaden. Vi ser fram emot en mer nyanserad diskussion, fullständigare analys av förutsättningarna för förändring och mer välövervägda beslut.

5 kommentarer