Vår lågmält vackra stad

Träd skapar inte bara trivsel och skön kontrast till det byggda, de tar även effektivt upp luftföroreningar. Vårt stadsbyggnadsborgarråd Regina Kevius har lovat att plantera ett nytt träd för varje ny bostad. Ett lovande förslag. Foto: Erika Wörman

Man når nästan med fingertopparna mellan trädets stam och fasaden…….. om man sträcker sig lite. Bilden visar en lagom smal trottoar som är mysig att gå på! Stämningen i gatumiljön känns förtätad och trygg. På denna del av gatan finns inte så många butiker, men ändå är det oemotståndligt trevligt att promenera här. I många av våra nya stadsprojekt är måtten i gaturummen anpassade till annat än de mänskliga.  Trottoarerna förflackas till trista gångstråk och stadens rum upplevs som ocharmiga och otrygga.

Har ni tänkt på hur kastanjeträden villigt anpassat sig till sin begränsade växtplats? De böjer sig stilla ut från fasaden och sträcker sig mot solen som de levande väsen de är. Träden fyller en viktig funktion både estetiskt och praktiskt. Husens höjd samspelar med trädens och symbios mellan det byggda och det växande uppstår. Träden ger oss ett vackert grönskande tak över gatan och deras stammar skyddar oss gående från gatans trafik. De diffunderar starka vindar och skuggar oss från alltför varm sol och ger oss på så vis ett skönare mikroklimat.

Detta är ett av alla de lågmält trivsamma gaturum som utgör vår genuint vackra stad och som lockar människor från världens alla hörn att turista, bo och verka i Stockholm.

Örestad i Köpenhamn. Det nya området saknar de kvalitéer som uppnåtts på flera platser i Stockholm där man vågat gå nära fasaderna med växtlighet. Området har fått kraftig kritik p g a sin avsaknad av humana rum. Foto: Signe Cecille

Erika Wörman, Djurgårdstaden Arkitekter

2 kommentarer