Mood Stockholm- mer stad än på längeHandeln är en av förutsättning för en stad och dess vitalitet. Därför är handeln också mycket trendkänslig och ändrar snabbt kurs. Nästa år kommer gallerian ”Mood Stockholm” öppna i Salénhuset i kvarteret Oxen Större. I det stora komplexet som byggdes som en galleria har AMF Fastigheter satsat 325 miljoner på att omvandla de nedre planen till en modern galleria. Här skall 60 nya butiker öppna och enligt konceptet skall de traditionella kedjorna inte få vara med.

Salénhuset fick sitt namn efter redaren Sven Salén som var ursprunglig ägare till det enorma huset. Byggnaden ritades Coordinator Arkitekter och färdigställdes 1978. Kontorskomplexet var en av de sista åtgärderna i Norrmalmsregleringen och bär en mer uppbruten form vilket blev allt vanligare under det sena 1970-talet och som en reaktion mot enorma och repetetiva huskroppar som utförts decenniet innan. Fasadförändringar sker främst vid Jacobsbergsgatan och Norrlandsgatan. Fotot visar Mäster Samuelsgatan där den tänkta hängande grönskan skall finnas. Foto: Holger Elgaard

De gallerior som uppförts på sistone i Stockholm har mestadels fått en ”futuristisk” inredning uppdelat i två plan med glasfrontar till butikerna. I det som liknar öppna kontorslandskap rör man sig mellan flera butiksytor och då och då snubblar man över en foodcourt eller kafé, oftast belägen vid rulltrappan. Eftersom repetitionen på dessa gallerior verkar ändlös vet man inte riktigt om man befinner sig i Liljeholmen eller i Kista, oavsett butikskoncept.

Gallerian på Hamngatan i den dräkt den fick efter renoveringen åren 2007-2008, en futuristisk miljö som för tankarna till finlandsfärjorna. Foto: Holger Elgaard

Hur tacklar man nu detta problem med ännu en galleria i Stockholm? Jo, handeln är trendkänslig och det som verkar vara det hetaste är inte futuristiska finlandsfärjor som Gallerian på Hamngatan, utan stadsgator. Hela konceptet bygger på att man bygger en gator och öppna platser, dock inomhus, där det kommer att finnas årstidsillustrerande växtlighet med utrymme för avslappning och möten. Butikernas fasader skymtar förbi i ett tv-reportage och uppvisar inte alls de idag standardiserade glasfrontarna utan snarare pastischartade traditionella skyltfönster i stor variation både till färg och i material.

De olika butiksfasaderna som de visades i ABC-nyheterna.

Mood Stockholms Jonas Sandström visar entusiastiskt var butiksenheterna skall vara ” Så kommer det att vara de engelska och franska fasaderna så att man känner att man verkligen är ute går på en gata – fast utan regn” säger han till ABC-nyheterna.  I reportaget berättas att en väl tilltagen delikatesshall och restauranger med orangerikänsla. Betonbalkongen längs Mäster Samulesgatan och över biltunneln skall få en hängande trädgård. Alltså gator, stilvariation och torg – en stadsdel under tak.

Är det så att de stora monotona glaskomplexen inte tilltalar oss längre? På Hamngatan har man under senare tid bytt ut skyltfönster efter skyltfönster till just enorma limmade glaspartier med en nästintill osynlig dörröppning i, allt i linje med det ”moderna” Och så kommer det här som inte setts sedan Sturegallerian öppnade med sin småstadskänsla i 1880-tals stil 1989.

Handeln alltså förstått vad stad är – variation, närhet och möten.

Matti Shevchenko Sandin, Stockholmskyline.se

Länk till ABC-nyheterna 5 april

4 kommentarer