Blå linje byggs ut till Nacka

Foto: Malter

Ett glädjande besked kom idag (15/3) om att en förstudie inletts  för att förlänga Blå linje mot Nacka. Det är allianspolitikerna i Stadshuset som lagt fram detta på DN-debatt.  Förstudien, finansierad av Landstinget, Stockholm stad och Nacka kommun, kommer att undersöka en sträckning från Kungsträdgården till Nacka Forum  via östra Södermalm, Hammarby sjöstad, Sickla och Järla sjö. 

Utbyggnaden av kollektivtrafiken i Stockholm är en av de mest avgörande frågorna i hur Stockholm skall kunna växa. Bra lösningar har presenterats de senaste åren som Citybanan och spårvagnar, men de kommer inte att räcka till. På Dn debatt står att läsa:

”Tunnelbanan har inte byggts ut under lång tid. Vi står inför ett behov av att knyta ihop ett växande län med nya spårlösningar, bland annat tunnelbana, som skapar nya och effektiva förbindelser mellan Stockholms stad och omgivande kommuner. I kommunerna runt Stockholm kan stora möjligheter för nya bostäder öppnas upp genom ny kollektivtrafik och dessa kommuner bör därför involveras i arbetet med ny infrastruktur för att bidra till att projekten blir kostnadseffektiva och löser de viktiga utmaningar som länet står inför.”

För att undvika onödiga störningsmoment i processen har man  nu satt samman en stor grupp  för att få fram en målvmedveten och realistisk bild av vad som kan göras, och vad det kommer att kosta( SVT presenterar siffror på mellan 11-16 miljarder SEK).

En av de tre första tunnelbanenestationerna i Stockholm. Denna från 1933 vid Ringvägen. Mer historik om tunnelbanan hittar du i länk längst ned på sidan. Foto: Stockholmskällan

Anledningen att det lyfts nu är Stockholms län växer över alla prognoser och man måste ta stora beslut om att bygga ut staden. Samarbeta över kommungränser är det som gäller, inte leta bakgårdar och hustak i inom tull.  Positiva nyheter då senaste tidens politik  mest präglats av att definiera den centrala innerstaden som den enda attraktiva ytan för bosättning där lösningen skulle vara skyskrapor uppställda runt T-centralen, idéer som inte var emotsagda speciellt länge.

Projektet spås inledningsvis öppna upp för bostäder för 40 000 människor, något som är en brännhet potatis idag. Bostadsbyggandet är visserligen högt, men har svårt att komma upp i det antal som behövs och kommer att eftersökas de närmaste 30 åren. Denna utbyggnadsetapp av kollektivtrafiken är en viktig hörnsten i hur man skall kunna komma ikapp bostadsförsörjandet och samtidigt skapa hållbar stad där stora miljövinster finns att hämta.

Stockholm är en fantastisk stad och med detta öppnas möjligheter till att skapa ännu mera av den och allt det som gör den så attraktiv.

 

Matti Shevchenko Sandin

Stockholm Skyline

Länk till artikeln i DN här

Länk till ABC-nyheterna här

Stockholms tunnelbanehistorik här

Fler bilder och dokument hos Stockholmskällan här 

SvD: Utbyggnaden kan leda till omprövning av Nya Slussen här

10 kommentarer