Orgelpipan har fel fokus!

Gruppen ”Samhällsdebattörerna” ställer sig kritiska mot det senaste förslaget på Orgelpipan, Stockholms nya stationsbyggnad. De menar att man har helt fel fokus. Ovanpå stationen planeras nämligen 400 hotellrum och detta har negativ effekt på den primära funktionen för byggnaden.

Orgelpipan 6, den planerade stationen för nya citybanan har debatterats hårt sedan förslaget kom för några år sedan. Uppgången har flyttats i förslagen och slutligen stod det fast att den skall möta Centralstationen på platsen där Hotel Continental ligger. Förslagen har präglas av ad hoc byggnader som röstats ned eftersom de inte tagit till vara på platsens kännemärken som exempelvis Klara Kyrka. I ivern att alltjämt få ekonomi i projekten planeras här ett hotell med 400 rum, något som Sammhällsdebattörerna med planarkitekt Charlotte Holst ställer sig djupt kritisk inför. Till DN säger hon:

Vi tycker att det är oroväckande att trafikfunktionerna inte tillgodoses. Det kommer att bli trångt och inte räcka till. Detta hus bör man i första hand göra till en station.”

T-Centralen, ska den få en pendang som inte motsvarar till utseende eller funktion sitt användningsområde? Foto: Mirah V. Lucas

Fyra våningar bör ges åt trafikfunktionen i den snabbt växande stockholmsregionen. Samhällsdebattörerna anser att det liggande förslaget inte ger utrymme till vad en sådan byggnad skall ha. Det blir ingen mötesplats som stationerbyggnader traditionellt har.

Utseendemässigt är de också kritiska:

”Det här är Stockholms viktigaste byggnad som ska byggas mitt i staden, där vanliga människor ska åka tåg och tunnelbana. Det borde också se ut som en station. Man ser på långt håll på gamla stationsbyggnader att de är just det. Det här ser i stället ut som ett hotell och om man går in i bottenplanet så råkar det vara en station där.”

Förra förslaget skrotades av uppenbara skäl. Bild: Jernhusen

Anders Bodin, Skönhetsrådets ordförande fyller i:

”Det har blivit bättre, men vi tycker fortfarande att det är för högt. Det Samhällsdebattörerna säger är bra. Huvudnumret bör ligga på stationen. Citybanan är en fantastisk satsning på kollektivtrafiken. Låt det här minst bli ett Grand Central Station. Det är verkligen en möjlighet för Stockholm och SL att manifestera den här nya tågbanan. Det är ett publikt rum som borde hålla högsta nivå.”

Det ligger mycket i Samhällsdebattörernas kritik. En byggnad som skall vara en centralstation skall samtidigt domineras av hotellverksamhet, en arkitektur som ”sticker ut” men inte är särdeles vacker, originell eller samspråkar med övrig bebyggelse i området.

Pennsylvania stations entre från 8:e avenyn.  Foto: NHRHS2010

Tankarna går ganska snabbt till den så ur stadsplanemässigt populära staden New York och centralstationen Pennsylvania Station. En av de viktigaste knytpunkterna i staden, men också en av de tråkigaste. Ett enormt komplex där själva stationsbyggnaden finns i första våningsplanet och under, i övrigt är det kontor. Det finns inget välkomnande över den redan vid bygget vid byggstart starkt kritiserade byggnaden. Om nu inte planerarna redan varit där så borde de faktiskt ta en studieresa.

Matti Shevchenko Sandin

Länk till artikel i DN här

Samhällsdebattörerna är en diskussionsgrupp bestående av: Samuel Strandberg, Per Linder, Ulla Joneborg, Charlotte Holst, Svante Forsström och Lazslo Marko.

Kommentarsregler här

3 kommentarer