Tunnelbana till Nacka blir verklighet

Foto:Jordgubbe

Det blir tunnelbana till Nacka. Statsministern lovade stöd till detta i sitt sommartal och moderaterna sthlm har gjort en u-sväng i det tänkta projektet där en tunnel skall förbinda innerstan med Nacka via Saltsjön. För att det hela skall vara klart till 2025-30 krävs lagändring för att bygghandlingarna skall kunna skyndas på. Vad detta betyder i praktiken återstår att se. Miljöpartiet har dock rutit till om att man inte anser att regeringen skall platta till de redan föreslagna utbyggnaderna och att det hela bäddar för att den i klimatmålen ouppnåeliga Österleden byggs. även vänstern ställer sig frågande till varför inte Hagastaden står i fokus. Klart är att frågan kommer att belysas starkt ur alla synvinklar de kommande åren.

Bild: DN

Stockholm är det ekonomiska navet i Sverige och bör hållas i toppskick. Problemet med brist i bostäder och enorma lägenhetspriser kan inte lösas inom den gamla tullgränsen. Man måste ta modiga tag och bygga ut staden, som man alltjämt gjort fram till modernismens förenklade dagar. Att bygga ut effektiva kommunikationer ger större valmöjligheter för människor samt möjlighet att bygga intressant stad.

Att man nu ända från regeringen ser att en utbyggnad och inte ”uppbyggnad” av Stockholm är viktig. Det gammaldags jagandet efter att skattebetalare inte skall lämna kommungränsen har inte bidragit en normal utbyggnad av staden. Regeringen har insett detta och skänker nu hjälp. Det är bara att tacka och ta emot även om man skall hålla ett öga på Österledens framfart. Det är inte bilar vi behöver mer av.

 

Matti Shevchenko Sandin

 

Länk till DN här

Länk till SvD här

Länk till DN här

Kommentarsregler: 

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt  för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Telefonnumret  publiceras inte.

Kommentering är avstängt.