Kristianstad söker nya vägar med bleka resultat

Kristianstad

Kristianstad i Skåne är en av de vackraste städerna i Sverige. Ett kvarterssystem från 1600-talet med stora delar av den högkvalitativa byggnadsmassan väl bevarat med korta fasadbredder som skapar dynamik i gaturummet. Länge har man skojat och skämts över ”Domushuset” Konsums byggnad från 1960-talets drömmar om ”allt under ett tak”. Nu byggs en galleria med liknande drömmar och utförande. Den sirligt och omsorgsfullt planerade fasadscenografi som staden i övrigt har blir här.. döm själva av Anders Almérs text och foton:

Återbesök i Kristianstad en junidag med vackert väder. Ett krav på folkomröstning för att stoppa ett externt köpcentrum har lämnats till kommunen denna dag. Jag går en vända på stan för att se hur det köpcentrum utvecklar sig som redan byggs inne i stadskärnan. Nya bilder har publicerats i den lokala tidningen. Köpcentret byggs vid Östra Boulevarden som heter så för att det var en boulevard med trädallé. Träden togs bort och köpcentret har använt en del av gatubredden. Dessutom kommer anläggningen att kallas Galleria Boulevard. Man tar alltså inte bara över en del av gaturummet rent fysiskt utan annekterar även innebörden i begreppet boulevard. Så här skimrande presenteras köpcentret i de senaste visionerna.

Krisitanstad bild 1

Och så här har det tagit form hittills

Kristianstad bild 2

Kristianstad bild 3-1

Köpcentret med parkeringshus blir över 300 meter långt och avviker markant i skala från centrums byggnader och kvartersindelning.

Något kvarter ifrån projektet ser fasaderna ut som på bilden nedan.

Kristianstad bild 4

Anders Almér

www.urbantlokalt.se

 

Kommentarsregler: 

Vi ser gärna att du kommenterar, men för att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt  för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver under din text med ett registrerat och sökbart telefonnummer. Telefonnumret  publiceras inte. Väl mött!