Flera långa och osäkra processer innan Nya Slussen-projektet kan genomföras

Slussen Epstein

Det är långt kvar till byggstart för stadens förslag. Foto: Epstien

Från politiska pressekreterare förkunnas att nu är det klart att sätta spaden i Slussen. Så enkelt är det inte eftersom det behövs ytterligare ett godkännande av den andra detaljplanen gällande bussterminalen i Katarinaberget och en miljö- och vattendom, båda kan överklagas, m.fl. Slussen plan B har länge och ihärdigt påpekat bristerna i stadens förslag och kommit med ett motförslag som bespar staden stora utseendemässiga förändringar, tid och pengar. På deras hemsida hittar man detta om domen:

Mark- och miljööverdomstolens dom idag betyder inte att allt nu är klart för ett genomförande av Nya Slussen-projektet. Det återstår flera andra långdragna planprocesser, domstolsprocesser, fastighetsbildningar och tvångsinlösen av privatägda fastigheter på Katarinaberget innan staden kan genomföra Nya Slussen-projektet:

  • Detaljplanen för en bussterminal i Katarinaberget har överklagats och ligger nu för prövning hos Mark- och miljödomstolen. Om den godkänns där kan den överklagas i nästa instans.
  • Stadens ansökan om miljö- och vattendom ligger nu också för prövning hos Mark- och miljödomstolen. En sådan dom kan också överklagas.
  • Om stadens planer för en ny bussterminal i Katarinaberget ska kunna genomföras krävs, förutom två godkända detaljplaner, en ny fastighetsbildning och inlösen av flera privatägda fastigheter. Eftersom de berörda fastighetsägarna aviserat att de inte kommer att släppa till sin mark frivilligt kommer dessa processer att ta flera år.
www.planet11.com 2

En av de tidigaste prostestbilderna som visar hur siktlinjer försvinner i stadens förslag och därmed upplevelsen av Stockholm.

Den politiska ledningen i Stockholm har ännu inte redovisat några beräkningar av de totala kostnaderna för Nya Slussen-projektet. Det är därför helt oansvarigt att påbörja ett genomförande utan att vi skattebetalare vet hur slutnotan ser ut.

Men staden är inte tvingad att genomföra projektet även om de nya detaljplanerna skulle vinna laga kraft. Eftersom staden själv är ägare till fastigheterna i det berörda området vid Slussen har staden rådighet över planeringen och över det som ska byggas.

Om man kan samla en politisk majoritet finns faktiskt möjligheter att ändra  detaljplanen för Slussen så att man slipper spränga in en ny terminal för Nacka-Värmdö-bussarna i Katarinaberget. En politisk majoritet kan också ändra planen så att vi slipper en ny 8-filig bilbro mot Skeppsbron i Gamla Stan, en ny stor galleria och nya skymmande kontorshus.

En sådan planändring skulle leda till ett snabbare genomförande av en angelägen modernisering av Slussen än fortsatta långdragna juridiska processer.

Slussen plan B

 

Läs artikel i SvD om domen här

Läs om första detaljplanen här

Läs Slussen.nu här

Kommentarsregler: 

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt  för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Telefonnumret  publiceras inte.

Kommentering är avstängt.