Ska Stockholms stad göra en helomvändning??

stockholm skyline.se

Arkitektur Stockholm är det skissartade förslag som staden gett ut för att få in reaktioner om hur de skall utveckla programmet. ”Luddigt” tyckte många och även Stockholm Skyline har skickat in en remiss som publiceras lite senare. Richard Murray har tittat närmre på förslaget och hittat tio bra punkter som staden inte följer:

10 bra principer som staden inte lever efter

Många bra principer för hur och på vilket sätt Stockholms stad ska byggas anges i programmet Arkitektur Stockholm. Det är principer som staden flagrant bryter emot. Det finns föga anledning att tro att staden kommer att ändra sig. Särskilt som den övergripande målsättningen för Arkitektur Stockholm sanktionerar ett principlöst och hållningslöst byggande med den föreslagna målsättningen:

”Arkitektur Stockholm har som målsättning att skapa ett tillåtande klimat för kvalitativ och innovativ arkitektur i byggnader, landskap och offentliga rum.”

årsta White arkitekter

Planerna för Årstafältet. Bild: White Arkitekter

Princip nr 1: Byggandet ska ta sin utgångspunkt i medborgaren. Om med det menas att medborgarnas synpunkter ska beaktas har flertalet stora nybyggnadsprojekt visat att staden fullständigt struntar i dessa: Hagastaden som byggs tätare och högre än vad alla remissinstanser ansåg vara bra, Norra Djurgårdsstaden som utformats på ett sätt som skadar den Kungliga nationalstadsparken, vilket påpekades av miljöorganisationer och många andra instanser, Årstafältet som bebyggs på ett sätt som går tvärtemot vad kommunfullmäktige tidigare beslutet i enlighet med ett omfattande samråd, Marieberg som mot medborgarnas uttryckliga önskan ska bebyggas med många mycket höga hus.

 Foto: Chris Chapman

Princip nr 2: Man ska utveckla bättre metoder för samrådsmöten och tidiga dialoger. Om med det menas att metoderna/dialoger på ett bättre sätt ska fånga upp medborgarnas synpunkter och önskemål visar den praktiserade samrådsverksamheten att man gör tvärtom.  Samråd och utställningar sker mitt i sommaren och ges kort tid. Kretsen som underrättas minskar stadigt. Miljökonsekvensbeskrivningarna utformas som partsinlagor från byggherrar och kommun. ”Mingelmöten”  ersätter diskussions- och debattmöten.  Politikerna håller sig regelmässigt undan från dialog med medborgarna. Människor som reser invändningar bemöts föraktfullt som NIMBY, d.v.s. utan rätt att till talan.

Bild: OMA

Skiss till Tors torn. Bild: OMA

Princip nr 3: En mänsklig skala eftersträvas. Den har tvärtom övergivits med allt högre byggnader, inte bara höghus och skyskrapor utan också vanliga hus med många våningar.

lindhagen:essingen

Princip nr 4: S.k. ”problemlösande arkitektur” ska hantera buller. Syftar istället till att släppa efter på kraven och låta det bullra mer i och utanför bostäderna.

Vy_Vasagatan-ttt

Princip nr 5: Nya byggnader ska samspela med omgivande miljö. Istället tillämpar staden Rem Koolhaas maxim: Skit i platsen!

Foto: Holger Ellgaard

Princip nr 6: Gröna stockholmsstråk ska anläggas. Syftar till att bebygga jungfruliga grönområden.

stockholm-waterfront-Holger-Ellgaard-625x459

Stadshuset och Stockholm Waterfront. Foto: Holger Ellgaard

Princip nr 7: I de äldsta delarna av Stockholm med utblick över centrala inlopp och i malmarnas stenstadskvarter ska stora, nya byggnader bara tillåtas som uppvisar särskilt hög arkitektonisk kvalitet. Exemplet Waterfront Building strider i alla avseenden mot denna princip.

vckans-skyline-625x466

Princip nr 8: Nya arkitektoniska kvaliteter ska tillföras taklandskap vid till- och påbyggnad. Systematiskt har Stockholms innerstads skyline förfulats med påbyggnader de senaste tio åren.

grimman

Princip nr 9: Man ska bygga vidare på kulturarvet. Istället rivs kulturhistoriskt riksintressant bebyggelse, t.ex. Slussen.

mäklarskylt

Princip nr 10: Social hållbarhet ska vägleda byggandet. Utförsäljningen av hyresätter i Stockholms innerstad och närförorter gör att låginkomsttagare inte längre göre sig besvär i dessa delar av staden. Hemlösas nattkvarter har alla flyttats ut från innerstaden. Frimärksplaner och påbyggnader i redan tätbebyggda områden resulterar i exklusiva bostäder som effektivt utestänger hushåll med låga inkomster.

 

Arkitektur Stockholms övergripande målsättning syftar till att legitimera principlösheten och släppa staden fri för fastighetsspekulation och byggbolag.  Programmet bör avslås.

 

Richard Murray

Kommentarsregler: 

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt  för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Telefonnumret  publiceras inte.

2 kommentarer

 1. Charlotte Holst den 30 november 2013

  Helt rätt, Rickard. Bra exempel och det finns fler. Och var finns dialogen med medborgarna?

 2. Anna Gustin den 8 oktober 2013

  Gode gud måtte medborgarna vakna under valåret så att INGEN skänker bort sin dyrbara röst till en enda partipolitiker igen. Vi måste sluta att lämna öppna mandat. Det är VÅRA pengar de slösar bort samtidigt som de förstör våra älskade miljöer. Vi lever i en tid då allt fler människor inser att vår planet är i kris och att resurserna inte är oändliga. Insikten om att vi behöver återvinna, reparera, renovera och restaurera istället för att bara kasta och köpa nytt, istället för att riva och bygga nytt sprider sig bland oss alla – dock verkar den inte ha nått de som kallar sig folkvalda.

  På ett demokratimöte i somras (om direktdemokrati) sa en man ungefär så här:
  ”- Vi hade en rösträttsreform 1921 då vi fick Allmän rösträtt, (det har gått 92 år sedan nu). Vi har nu haft hemdatorer i snart alla hem i mer än 20 år (eller vi kan gå till biblioteken för att låna) – medborgarna har nu sprungit förbi partipolitikerna för länge sen…därför är det dags för en ny Rösträttsreform nu med RÖSTRÄTT MELLAN VALEN! ”
  Själv hade han hållit på med datorer sen 1967….alla måste väl inse att han har rätt. Vi har ett maktfullkomligt system där deltagarna verkar klättra för sin högst personliga vinning. Vi behöver kräva total transparens i kommuners och statens budgetar…gärna med kunniga människor som bryter ner allt i minsta detalj så att vi vet VAD vi betalar för, och kan vara med och styra TILL VAD våra pengar ska användas. Framför allt behöver vi ta tillbaka makten över våra skattepengar!
  Ta bara den fruktansvärda åverkan de har satt igång på Stigberget….2 års sprängning in i ett berg, under skola och människors hem och under en teater – FÖR VAD??? Jo, för att 300 privatpersoner ska kunna ställa sin bil där, och så att ett privatföretag ska kunna tjäna pengar på dessa 300 privatbilister. Det är rena vanvettet – bara det ensamt visar på total omdömeslöshet hos dem som styr.
  För höge farao TA IFRÅN DEM MAKTEN NU 2014!!! (Läs in er på http://aktivdemokrati.se, http://www.aktademokrati.se, (vi får hoppas att de går samman innan valet)