Gatunivå ger ny syn på Slussen

nyslussenbild

”Nya Slussen” sett på nytt sätt. Nytt, inte roligare. 

Tidigare har Slussens omvandling presenterats i varmt lövträd i miniatyrmodell. Nya bilder visar en annan verklighet än en enda harmonisk färgskala i ett material de flesta relaterar till värme, hem och trygghet. Den nya bilden visar hur volymerna kommer att gestalta sig i ögonnivå, utan skojigt lekande barn på kajkanter.

Det är inte Fosters+ och bergs sommarglada bilder, ej heller är det stadens utan ett privat initiativ utefter de framlagda planerna. Bilden visar hur den nya strandlinjen, schematiskt tecknat efter förslaget, mot söder ter sig samt den sluttande parken och vägbron. Även om bilderna inte innehåller detaljering så är det ungefär samma uttryck som presenterades i trämodellen som ställdes ut på Sjömanshemmet. I den modellen förekom inga detaljer eller färger på omkringliggande byggnadsväv och allt framstod mycket mjukare, ja rent av harmoniskt – som det gör i dockskåpsmiljö.

Slussen Modell från Skeppsbron

Den mysiga modellen i varmt trä har fått ett förtydligande i gatunivå.

Bilden visar en annan framtid där volymer och vägbro inte korresponderar särskilt väl med platsen eller de holmar de skall förbinda. Huskropparna som enligt plan kan uppföras framför b. la. KF-husen kommer faktiskt att bli den nya strandlinjen till söder, eller skall vi kalla det ”waterfront” för att matcha pr-språket? Vägbron ser mest ut som en motorväg i sin klumpighet. Den fångar inte alls upp de rundade former som finns i området, ja hela Stockholms skärgårdslandskap.

nyslussenbild2

Formerna känns märkligt stela mot den organiska byggnadsmassan som ramar in den. Är det ett nödstopp eller en länk mellan stadsdelarna?

Ordet ”barriär ” dyker upp i mitt huvud, när det egentligen borde vara ”länk”. Har vi återigen gett några få för mycket makt över vår stads framtida gestaltning, de som ägnat så mycket tid åt att berätta hur gräslig och förelegad den nuvarande Slussen är? De som planerat utan verklighet i Katarinaberget. Vad vill de ge framtiden – en landningsbana på platsen som är anledningen till Stockholm? Över en miljard har redan spenderats på Nya Slussen, varav ca 15 miljoner i advokatkostnader för att få igenom planerna, hälften har misslyckats. Vore det inte Nordins bästa nyårspresent till Stockholm att annonsera; Nu tänker vi om!  – Vi är nämligen många andra som gjort det redan.

Matti Shevchenko Sandin

Bilden är hämtad från Slussen plan B´s Facebooksida

Vill du engagerade för en folkomröstning om slussenomvandlingen, klicka här

Läs  ”Slussenfakta” här

Kommentarsregler: 

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt  för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Telefonnumret  publiceras inte.

 

4 kommentarer