Dags för en Slussentribunal?

slussen ombyggnadsplan

Affärerna runt ”Nya Slussen” har upprört många. Staden svarar inte riktigt på frågorna som gäller en viktig plats i centrala staden samt vad som görs med de gemensamma skattemedel. Stockholm Skyline kunde nyligen visa alla de olika kostnadsposter som hittills förbrukats i projektet. Här följer en fundering på hur man kan söka klarhet i ämnet: 
Är det inte hög tid för en “Slussentribunal” att reda ut hela “Slussentragedin”. Många Slussenfrågor har vi medborgare all rätt till att få “objektivt belysta”. Hur kan exv ett riksintresse som Slussen få stå och förfalla under så många år? Vilka bär ansvar för vad? Det handlar ju ändå om en förskingring av 100-tals miljoner kronor från våra gemensamma pengar.

Dessutom frågor kring den medvetna förstörelsen av oersättliga kulturskatter. Andra frågor gäller hur demokratin egentligen fungerar och har fungerat under senare tids ombyggnads planering och arbete? Har demokratin fungerat optimalt eller mer eller mindre diskutabelt i olika avseenden? Spelet med våra gemensamma medel bör också utredas och belysas av tribunalen.
Bild: Planet11.com
Tribunal är beteckning på en domstol som skapas för ett speciellt ändamål. Förutom olika krigstribunaler är Russeltribunalerna kring olika frågor kanske de mest omtalade.
Här i gruppen kan diskuteras vilka kompetenser och yrkeskategorier som bör ingå i en liknande Tribunal. Konkreta förslag på deltagare. För och nackdelar med en Slussentribunal? Mer specifikt vilka ämnen och frågor som ska behandlas etc.Av resultaten från tribunalens granskningar kan vi sedan lära oss saker och ting så att vi kan undvika liknande tradegier i framtiden..
Bernt Gullberg
Facebook gruppen ”Slussen Tribunalen”  här
Läs om kostnaderna här
Slussenfakta här

Kommentarsregler: 

Vi ser gärna att du kommenterar, men för att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt  för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver under din text med ett registrerat och sökbart telefonnummer. Telefonnumret  publiceras inte. Väl mött!

4 kommentarer

 1. Bernt Gullberg den 19 februari 2014

  Samma dag som Christina Andersson ovan här kommenterar min artikel publicerades även en av mina insändare i tidningen ”Mitt i Söder” (nr 8).

  Insändaren kompletterar och ligger i linje med Christinas förtjänstfulla kommentar. Alltså upprepar jag Christinas avslutning: ”SÅ, VAD VÄNTAR VI PÅ?………

  Här en Sammanfattning av min Insändare:

  ”När det gäller hanteringen av våra gemensamma resurser kräver våra politiker att aldrig behöva bli granskade. Utan inblandning av oss andra vill man kunna förskingra våra gemensamma kulturskatter, pengar etc. Behöver man mer pengar att spendera höjer man bara våra skatter och/eller drar ner på vår välfärd. Allt utan att själva behöva bli granskade av rättsliga instanser och allt annat som drabbar oss andra dödliga när vi rör oss i gråzoner.

  Nuvarande “Slussen tragedin” är ett lysande exempel där miljarder och åter miljarder kronor försvinner upp i rök tillsammans med oersättliga kulturvärden. Oberörda är bara våra politiker.

  Annat ex är den tidigare omdaningen av Stockholms city med Klara kvarteren etc som Anders Wahlgren visade på i sina filmer nyligen på SVT (se SVT play). Här rör det sig om förskingringar av miljarders miljarder och obeskrivliga kulturskatter. Istället fick vi parkeringshus som Elefanten etc. Parkeringshus som straxt efter revs på grund av felplaneringar.

  I dagsläget verkar en oberoende “Slussen tribunal” ända möjligheten för oss medborgare att få svar på våra frågor och därmed också kunskaper till att på demokratisk väg kunna påverka utvecklingen och få stopp på fartblinda politikers framfart.”

 2. Christina Andersson den 18 februari 2014

  En TRIBUNAL är av nöden.
  Efter alla mut- och korruptionsskandaler,
  – vad är det som säger att just våra folkvaldas ”Nya Slussen” –
  är fritt från mutor och korruption?
  – Det finns minst tre förslag om Slussens öde som är bättre och billigare.
  VARFÖR vill då våra folkvalda tvinga igenom det dyraste och sämsta förslaget?
  – Vad är det som hindrar att våra förtroendevalda inte själva tänker den tanken?
  – Låt Riksrevisionen – skydd mot mutor – omedelbart syna ”Nya Slussen”.
  – Tillsätt kunnigt, hederligt folk – samarbeta med Inga-Britt Ahlenius och be Leif GW Persson och Camilla Kvartoft i ”Veckans brott” göra ett Folkbildnings-program med titeln:
  ”Svenska mut- och korruptionsbrott” där våra folkvaldas: ”Nya Slussen” kan användas som exempel.
  – Redovisa också hur de pengar, som redan stulits i vettlösa byggen med mut- och korruptions-härvor,
  skulle kunna användas till våra mammor och pappor, far- och morföräldrar, som byggt upp detta land och gett oss gratis utbildning.
  – Våra gamla förtjänar: Välutbildad personal. Nylagad mat, som de tycker om – varje dag.
  Friska luft, promenader och dusch och toalettbesök i lugn och ro – varje dag.
  – Pengarna skulle säkert också räcka till förstklassig vård till alla och förstklassig utbildning av våra barn.

  Inga-Britt Ahlenius Dagens Nyheter 2013.
  ”Tala klarspråk om korruptionen.
  …Missbruk av makt- eller förtroendeställning för personlig förmån eller till förmån för en annan person eller grupp till vilken man har ett lojalitetsförhållande. …
  …Forskare pekar också på att den kommunala verksamheten granskas sämre av revision och medierna än statsmakten.
  Det är inte så konstigt att det är kommunerna som dominerar i rapporteringen om korruption. …”

  Cecilia Malmström Göteborgs Posten 2014
  ”EU-förslag mot svensk korruption.
  Korruptionen i EU beräknas kosta över 1.050 miljarder kronor per år.”
  …”Sverige är inte felfritt, något som turerna kring härvan i Göteborg och frågetecknen kring Telias etablering i Uzbekistan har visat,”

  I en debattartikel i Dalatidningen skriver
  Helena Sundén som Generalsekreterare Institutet Mot Mutor angående korruptionsmålet mot byggföretaget PEAB och kommuntjänstemän i Falu kommun.

  ”Under de senaste dagarna har vi sett exempel i media på tjänstemän, både statliga och kommunala som oberörda tycks gå vid sidan om rutiner, favorisera leverantörer och agera utanför de ramar som ställts upp i verksamheternas regelverk.

  Vänskapskorruption, jäv och maktmissbruk är begrepp som skulle kunna beskriva det sätt på vilket vissa affärer tycks ha skötts.

  Det är klart det är korruption – finns det de som säger, men ser vi på de händelser som beskrivs så är det inte alltid de faller under mutbrotten angivna i Brottsbalken.

  Fel är det absolut, och kriminellt kan det också vara, men kanske är det dags att utöka begreppet korruption till att också ur lagens mening omfatta rent maktmissbruk och vänskapskorruption?

  Jag förstår att tanken kan vara provocerade eftersom korruptionen i Sverige plötsligt skulle beskrivas som oändligt mycket mer utbredd.

  I Konkurrensverkets rapport Osund konkurrens i offentlig upphandling, vilken publicerades under sommaren 2013, finns bland annat en enkätundersökning där tillfrågade upphandlare uppgivit att den största risken för korruption är släkt eller vänskapsband mellan anställda och anbudsgivare. Tätt följt av användande av konsulter som biträder i upphandlingen, det vill säga personer som bereder förfrågningsunderlag i en upphandling och sedan lämnar anbud i samma upphandling. Följt av anställdas bisysslor och anställda hos myndigheten som tidigare varit anställda hos anbudsgivaren.

  Exempel som inte nödvändigtvis ses som korruption ur lagens mening.

  Men vad skulle konsekvensen bli om varje projektledare som plockar in en släkting eller kompis i ett projekt, även om de inte var det bästa alternativet för verksamheten, faktiskt åker dit så det sjunger om det? Om varje chef som sitter på dubbla stolar inte bara döms ut i media men också döms för brott? Om varje person som har handen djupt nedstucken i syltburken får en smäll över fingrarna, så de blånar, också från rättsväsendet?

  I rapporten uppger 70 procent av de tillfrågade upphandlarna att släkt och vänskapsband är områden med risk eller stor risk för korruption i offentlig upphandling. Vidare anges i rapporten att mutor är en relativt ovanlig form av otillbörlig påverkan i Sverige medan vänskapskorruption och svågerpolitik tyvärr inte är det.

  Men hur vore det då om vi en gång för alla bestämde oss för att hitta en definition som faktiskt innefattade vad det verkligen rör sig om? Personer som missbrukar sin förtroendeställning, som använder verksamhetens kassa som sin egen plånbok, som strutar i att deras beslut drabbar andra negativt. Det är svårt att arbeta mot något som inte är definierat. Det som inte pratas om, det finns inte, men det vi pratar om, det måste vi hantera.

  Vänskapskorruption beskrivs i rapporten är en typ av otillbörlig påverkan som av olika anledningar är svårt att motverka. Man anger att den lojalitet och vänskap som utvecklas mellan företrädare för en upphandlande myndighet och en leverantör underlättar avtalsrelationer och därför många gånger kan upplevas som något positivt. Och visst kan det vara så, vi får ett billigt blankt äpple i korgen som sakta ruttnar inifrån och när otillbörligheten sprider sig i organisationen smittar alla andra friska äpplen, skadar förtroende, relationer och kultur tills allt som finns kvar är en osande hög av som en gång var något friskt, transparent och förtroendeingivande.

  Helena Sundén
  är jurist och har i många år arbetet med korruptionsfrågor, både nationellt och internationellt.
  Generalsekreterare Institutet Mot Mutor”

  SÅ, VAD VÄNTAR VI PÅ? Vi medborgare – undersåtar i detta fria, vackra älskade land.
  Bordet är ju dukat med det ena förfärande exemplet efter det andra.
  Vänliga hälsningar
  Christina Andersson

 3. Thomas Olheden den 18 februari 2014

  Jag har levt med slussen i hela mitt liv. Men 33 år från Stockholm har gjort att jag tror jag ser på verkligheten lite från andra vinklar. Vår stad måste vara levande. Vilket innebär att den måste vara tillgänglig och trevlig. OM man tror att framtiden invånare gjorde som min mor , tog oss med till Åhlens och HM för att klä upp oss, då tror dom enligt min mening fel. Köpcentra kommer att ligga utanför våra städer och vara rena utlämnings ställen för e-handel. Nej staden måste vara levande och baseras på annat en ren konsumtion. Därmed inte sagt att jag vill ha en död park.
  Slussen är ett nav i staden. Den binder samman viktiga stadsdelar och genom dess lite stressande atmosfär slungar den ut oss och talar till oss att nu får det hända något. Som en cyklon. Var jag djup nu. Då ska ni bara höra när jag kommer igång. Slussen har fungerat i 80 år och där med inte sagt att den kommer att fungera helt utan renovering och restaurering ytterligare 80 år.

 4. Gunilla Runnquist den 20 januari 2014

  Bra idé med en tribunal – vet inte vad jag själv skulle kunna bidra med – men en person som ni säkert redan har med i jobbet och som jag annars föreslår (utan att ha pratat med honom) är Lennart Klaesson, Hammarby Sjöstad.