Dags för en Slussentribunal?

slussen ombyggnadsplan

Affärerna runt ”Nya Slussen” har upprört många. Staden svarar inte riktigt på frågorna som gäller en viktig plats i centrala staden samt vad som görs med de gemensamma skattemedel. Stockholm Skyline kunde nyligen visa alla de olika kostnadsposter som hittills förbrukats i projektet. Här följer en fundering på hur man kan söka klarhet i ämnet: 
Är det inte hög tid för en “Slussentribunal” att reda ut hela “Slussentragedin”. Många Slussenfrågor har vi medborgare all rätt till att få “objektivt belysta”. Hur kan exv ett riksintresse som Slussen få stå och förfalla under så många år? Vilka bär ansvar för vad? Det handlar ju ändå om en förskingring av 100-tals miljoner kronor från våra gemensamma pengar.

Dessutom frågor kring den medvetna förstörelsen av oersättliga kulturskatter. Andra frågor gäller hur demokratin egentligen fungerar och har fungerat under senare tids ombyggnads planering och arbete? Har demokratin fungerat optimalt eller mer eller mindre diskutabelt i olika avseenden? Spelet med våra gemensamma medel bör också utredas och belysas av tribunalen.
Bild: Planet11.com
Tribunal är beteckning på en domstol som skapas för ett speciellt ändamål. Förutom olika krigstribunaler är Russeltribunalerna kring olika frågor kanske de mest omtalade.
Här i gruppen kan diskuteras vilka kompetenser och yrkeskategorier som bör ingå i en liknande Tribunal. Konkreta förslag på deltagare. För och nackdelar med en Slussentribunal? Mer specifikt vilka ämnen och frågor som ska behandlas etc.Av resultaten från tribunalens granskningar kan vi sedan lära oss saker och ting så att vi kan undvika liknande tradegier i framtiden..
Bernt Gullberg
Facebook gruppen ”Slussen Tribunalen”  här
Läs om kostnaderna här
Slussenfakta här

Kommentarsregler: 

Vi ser gärna att du kommenterar, men för att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt  för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver under din text med ett registrerat och sökbart telefonnummer. Telefonnumret  publiceras inte. Väl mött!

4 kommentarer