Att sjabbla bort Stockholm

Nordin/sjabbla bort

Diskussionen om Blasieholmen och Nobel center går het. Nu har Lotta Edholm (fp) sagt sitt och tycker att en medelväg skall hittas. Nordin står fast vid att det ska promt byggas enligt planerna. Håller Nordin på att sjabbla bort Stockholm?

Stadshusets moderaters arrogans når nya höjder. Nu är det inte Regina Kevius som inte orkar lyfta luren och svara på frågor utan en pratglad Sten Nordin som citerats i DN angående Nobel Center:

” Sjabblar vi bort det kan Nobelhuset hamna i New York, Tokyo eller Oslo. Så kan vi absolut inte ha det.”

Vad han menar är att nu ska vi inte hålla på att protestera på de tre förslagen. Antagligen är han rädd för att dessa tre arkitekter blir såpass förnärmade att de tar sina ritningarna och säljer dem till något annat land. Eller Nobelstiftelsen sura till och flytta? I samma klipp förklaras att det måste absolut ske på Blasieholmen. Tullhuset vara eller icke vara är en senare fråga. Alla förslagen har raderat det så man kan utgå ifrån att det har Nordin också tänkt sig.

lena-steffner1-625x559

Sist något spektakulärt och viktigt för Stockholm skulle byggas blev det så här.

Vad är det  Nordin och kontor ser? Är det att det en obebyggd yta i ett redan tätt område så skall den fyllas igen? Horror vacui hette det på 1800-talet när man satte värdelösa porslinskatter högt och lågt mellan konstverken borgerskapets våningar. Hundra år senare är konsten kvar och katterna misspryder på sin höjd någon sommarstuga. Är projektet hållbart över tid?

FP/Tullhuset

Lotta Edholm (fp) har däremot satt sig emot rivningen. Folkpartiet väljer en medelväg där nytt och gammalt får existera sida vid sida och ifrågasätter storleken på huset. Har man verkligen tänkt klart? Varför radera en intressant och vacker byggnad mitt i stan? Sjöfarten är viktig – varför ta bort den? Edholm anser att man måste väga  stadsrummet mot hur mycket yta Nobelstiftelsen anser sig behöva och att enkla lösningar som att bara riva inte tänkts över nog. ”Tullhuset bör vara en del av lösningen, inte ett problem” skriver hon på sin blogg.  Edholms frågor måtte fungera som tandvärk på Nordin – men hon har rätt. Blasieholmen är för bra för att sjabblas bort.

nobelmuseumnytt660

Så här lanserades projektet inledningsvis. en lägre byggnad som inte döljer eller direkt konkurrerar med omgivningen. Nobel ville bara ha lite större lokaler.

När idén lanserades var det en liten modest byggnad som vände entrén mot Skeppsholmen. Några våningar som inte skulle konkurrera ut Nationalmuseum och hade känslan av en tillbyggnad vid en hamn. På några år fick projektet ett rejält jäspåslag och blev på pappret den mest iögonfallande byggnaden i hela vyn. Tyvärr har inget förslag sparat Tullhuset eller övriga byggnader som har full verksamhet.

THE-NOBEL-SNOWFLAKE_SKEPPSHOLMEN

Nu har projektet jäst ordentligt. Anmärkningsvärt är att det just detta förslag inte presenteras från Strandvägsvyn. Här från Skeppsholmen.

Att moderaterna stövlat runt i Stockholm märks väl på planerna, högt och stort skall anläggas, gärna i centralaste av lägen.  ”Wow-effekten” som skall uppstå när något spektakulärt anläggs är inte skäl nog. Hur många gånger känner man detta wow? Ämnet med Guggenheim-effekten diskuterades i  Svt:s ”Fråga Kultureliten” där man kom fram till att dessa specialprojekt är skörare än vad man tror,  innehållet måste vara starkare än skalet. Det är värt att tänka efter före. Wow kan bli pffff.

Tullhuset Foto I99pema

Tullhuset är en viktig historisk markör i stadslandskapet tillika en vacker byggnad. Det är inte värt att sjabbla bort den. Foto: I99pema

Nobelpriset ges till ny forskning, modigt tänkande och agerande. Varför kan man då inte vara lika vidsynt i placeringen av monumentet? Vad var det för fel på Hagastaden – ”Stockholm Science City”? Eller någon annanstans där man kan gjuta in mer liv och tyngd. Blasieholmen kulturella kapital är redan så tungt att det nästan sjunker. Här skulle kunna en av världens vackraste serveringar finnas, ett populärt besöksmål för både Stockholmare och tillfälliga sådana, i historisk miljö.

A-room-and-a-half_The_Auditorium-1024x841

Vad används konferensytorna till när det inte är Nobeltema? Här Celsingsförslag.

Vi skulle kunna ha ett Nobel center också – någon annanstans.  Eller är det något annat som trycker på? Är det en av donatorerna som redan äger två hotell- och konferensverksamheter nästgårds som gör det? Nobel Center har huvudsaklig verksamhet en gång per år – resterande del av året måtte ju de stora salarna användas till något annat. Lokalbrist? Om det är så verkar inte donationen så generös.

Om Staden hade fått igenom alla förslag de lagt hitintills under de senaste åtta mandatperioderna hade Stockholm sett ut som New York, Tokyo eller Oslo.Vad Nordin inte inser är att det i själva verket är Stockholm han håller på att sjabbla bort, både för sig själv inför valet men mer alarmerande: för oss som allmänhet.

Matti Shevchenko Sandin

Kommentarsregler: 

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt  för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Telefonnumret  publiceras inte.

5 kommentarer

 1. Pingback: MÅNADENS TRAUMA APRIL: BLASIEHOLMEN | ARKITEKTURCENTRALEN

 2. Karl Gunnheden den 14 mars 2014

  Trist att Nobelstiftelsen hotar med att flytta och jag skulle aldrig ge mig för ett hot. Det är ett lågvattenmärke. Vi som lever här och nu har ett ansvar att förvalta vårt kulturarv det uppskattar våra arvingar om 200 år. Det går att skapa något fint tillsammans med Tullhuset. Trist att se dessa glashus som inte har i vår miljö att göra. Sergels Torg är ju ett avskräckande exempel. Riksdagshuset är ett lysande exempel på hur bra det kan bli. Nobelstiftelsen verkar inte tillhöra de begåvade i arkitektur.

 3. Christina Andersson den 14 mars 2014

  Stockholm marknadsförs alltid av våra politiker med hjälp av bilder på Stadshuset, Slottet, Gamla Stan, utsikten från Slussen, den fria himlen de öppna vattenytorna, proportionerna mellan naturen och bebyggelsen från århundraden tillbaka.
  – Allt det som hänför både oss och de som kommer på besök.
  – Stockholm marknadsförs ju inte med hjälp av Waterfront och mellanrummen till nästa sorgliga byggnader som är skrämmande lika de betongkoloser som våra grannar, de forna Öststaterna, började riva i och med Berlinmurens fall.

  Som våra makthavare nu beter sig, ligger det på oss vanliga hyggliga, rättskaffens människor, som vill fortsätta att bo i en demokrati – att återupprätta öppenhet, lag och ordning. Vi får stärka varandra och ge mod åt de oegennyttiga folkvalda och deras tjänstemän, som hoppeligen finns kvar och hukar någonstans, så att de står upp för det förtroende vi gett dem, säger ifrån, gärna som visselblåsare, och hjälper oss till en öppen, ansvarsfull hushållning av våra skattepengar och vårt kulturarv.
  Som våra folkvalda nu beter sig – är det fara för – att de börjar likna politiker och tjänstemän i länder vi så ofta beskriver som korrupta.

  Fråga:
  Har våra folkvalda i Riksdag och Regering gjort något åt alla befogade varningar om MUTOR och KORRUPTION i alla tänkbara former som, av tradition, sopas under mattan i Sverige?
  – Citatet, som här följer, är hämtat ur en artikel som skrevs i TRANSPARENCY INTERNATIONAL 8.2 2012: …”Lars-Göran Engfeldt ordförande i Transparency International Sverige sänder en allvarlig varningssignal till svenskarna. Sveriges motståndskraft mot korruption är svag. I en omfattande studie som presenteras i dag är det bara JO-ämbetet som klarar granskningen. Undersökningen pekar på klara brister inom den offentliga sektorn och de politiska partierna. Regeringen bör ge en statlig organisation i uppgift att informera om korruption och dess skadeverkningar.
  Utifrån studien föreslås sju åtgärder:
  Ett meddelarskydd bör införas för den som avslöjar korruption.
  Ett lagskydd bör införas för whistleblowers [som i USA, exempel fd Pfeizer VD:n Peter Rost från Örebro].
  Regeringen bör påskynda en lag för öppenhet och insyn i partifinansieringen.
  Regeringen bör införa en ettårig karantän för övergång från höga poster i den offentliga sektorn till näringslivet.
  Regeringen bör säkerställa öppenhet och insyn i rekryteringsprocesser till höga poster.
  Riksdag och regering bör tydligt markera att domstolstrots inte är acceptabelt.
  Regeringen bör utveckla en antikorruptionspolitik och ge en statlig organisation ansvar för information i samhället om korruption.”

 4. Jonas Borelius den 13 mars 2014

  Nobelstiftelsen har nog inget emot att flytta till New York. Man är ju så noga med att deras officiella website endast finns på engelska:
  http://www.nobelprize.org/