En styggelse vid Stockholms inlopp

kvarnholmen

Stockholms upplevelsevärden sträcker sig inte bara till kommungränsen. Det är ett system av skärgårdslandskap som skapar den storslagna skönhet som ger dess karaktär. Nacka kommun har långt lägre planer för sina strandkanter och exploaterar dem högt med diskutabel arkitektur som vätter mot Stockholm. Kerstin Westerlund Bjurström har tittat närmre på detta:

Nacka kommun parasiterar på sin granne.

Nacka kommun tillåter JM att mitt emot Djurgården bygga ett jättekomplex med bostadsrätter. De marknadsförs oblygt med den strålande panoramautsikten mot Djurgården och skärgården vilket ju ökar priset på dessa med flera 10.000 kronorsedlar per kvadratmeter. Det är inte första gången det sker. Skalan på nytillskotten blir större och större. Alltför ofta är de fula och utan samklang med sin omgivning. Det som nu marknadsförs står inte i någon proportion vare sig till natur eller bebyggelse i omgivningen. Det kommer att bli totalt dominerande trots att inget i dess innehåll motiverar detta.

Nacka_kvarnholmen

Kvarnholmen:Vad det än är som reser sig bakom de gamla industribyggnaderna så tar de helt loven av dem.

Det är inte bara till nackdel för alla som vistas på Djurgården och för fastighetsägare som får uppleva fallande fastighetsvärden. Det som Nacka kommun bygger förstör bit för bit upplevelsen av att med båt närma sig Stockholm och av mötet med staden.

Man undrar hur det kan få gå till så? Har Stockholms tjänstemän och politiker inte någon talan alls eller har Stockholmspolitikerna rent av accepterat? Bryr sig inte länsstyrelsen? Vem bevakar egentligen hur en värdefull byggnad eller park upplevs i sin omgivning och särskilt i en angränsande kommun?

Nacka Danvikshem

Danvikshem i gräsligt sällskap. Har man inget lärt från tidigare bebyggelse på höjdpartierna.

Har traditionen hur förhålla sig till naturen vid Stockholms inlopp helt fallit i glömska? Att som Danviksbergets och Finnbergets planerare och arkitekter lyckades med, både att förstärka intrycket av de för Stockholms inlopp så karakteristiska bergsbranterna med dess ståtliga industriarkitektur vid vattnet och samtidigt skapa samtida bostadsarkitektur med eget intryck borde tjäna som förebild. Nu gör man precis tvärt om. Har den estetiska, och kulturhistoriska kompetensen fått munkavle eller finns den inte?

Nacka Saltsjökvarn

Saltsjökvarn har fått nybebyggelse som granne som mest liknar billig spansk turistbebyggelse.

Har JM som bygger husen fått storhetsvansinne? Upplever de sig som arvtagare av den centralmakt eller gemensamma samhällsbärande institution eller intresse som vi hittills sett som naturligt att framhäva i stadslandskapet? Nej, det som det gäller är att i kampen om intresse och pengar framhäva varje ny bostadsrättsförening så mycket som möjligt där man ser en chans. Var ska det sluta? Jag måste kalla det cyniskt och omoraliskt att så bortse från det allmännas bästa.

Nacka Saltsjökvarn/Waldernmarsudde

Saltsjökvarn har fått nybebyggelse som granne som mest liknar billig spansk turistbebyggelse.

Att få till något eller några hundratal nya lägenheter kan inte vara skäl nog.. Det finns bättre lokaliseringsalternativ för dessa. Att som Nacka kommun, i gott sällskap med flertalet kommuner i Storstockholm gör exploatera stränder och strandnära lägen är bakvänt. Det ger varken levande, effektiv och socialt inkluderande stadsmiljö eller ekonomisk och ekologisk effektivitet i stort. Tvärtom ger de ensplittrad, segregerad och bilberoende stad Det nu aktuella huset blir en sorts reservat i ett ingenstansland. Och vad händer med den stadsmiljö som inte har tillgång till den tjusiga utsikten eller de rara stränder so Nacka kommun i snabb takt har nyexploaterat? Det är inte bara Stockholm som förlorar utan också den majoritet av människor i inre delar av nacka som förlorar.

Nacka2010FinnbArt

 

Nacka kommun lever dessutom högt på närheten till Stockholm. Nacka kommun förlorar något om inte Stockholms attraktivitet, av vilket dess inlopp är en del, bevaras och utvecklas. När det gäller stadsplanering och bostadsförsörjning är det hög tid att skapa ett system i vilket Storstockholm behandlas som en helhet. Då skulle i alla fall en del av de suboptimeringar som nu är så vanliga elimineras.

bild (1)-3

När det gäller den nu aktuella byggnaden på Kvarnholmen så kan jag bara konstatera att ta något av värde från sin granne är fult, men frågan är om inte Nacka kommun i det långa loppet dessutom kommer att ha sålt smöret och tappat pengarna.

Kerstin Westerlund Bjurström          

 Arkitekt SAR/MSA

Kommentarsregler: 

Vi ser gärna att du kommenterar, men för att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt  för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver under din text med ett registrerat och sökbart telefonnummer. Telefonnumret  publiceras inte. Väl mött!

11 kommentarer

 1. Ina Petersson den 1 juni 2014

  Problemet för mig som bor här är att man bara, som i övriga samhället, ser och kommenterar yta. Med så många olika bolag inblandade, utan samspel, är det omöjligt att få vettiga översiktsplaner. Vilket av bolagen tror att människor som har den ekonomin som man måste ha för att köpa lägenhet i ytterläget närmast vattnet ska gå till en enorm betongplata (storlek helikopterplattform) och släpa med sig stockar för att grilla en korv, nej de är antaglige ute på lantställen eller utomlands under grillperioden.

  Det mörka gyttret i området kring de tre (hittils)bevarade silona påminner om det mörker man ville bygga bort, hur mycket soltid en normaldag i maj borde vara ett bland många index på hur tätt man får bygga hus. Ett annat är den diskrepans mellan den skönmålning av avstånd som ges av byggherrarna, det tar en timme att gå till slussen i en hyffsad takt, inte några femton minuter,

  Att man tänker riva de två återstående röda trähusen och eventuellet det konsumhus (som borde k-märkts av kommunen) för att bygga dagis istället för det som lovades från början att man skulle bygga dagisen i nybyggena. Var finns en grundlig genomgång av den fauna som kommit med kraktfartygen under öns storhetstid somfakriksområde, var finns de arkeologiska undersökningar av denna ö som var den ö som vikingar antagligen befäste före Herr Jarl grävde ned sina bopålar. Var finns den sociologiska undersökningarna av vad det kommer att innebära med en socioekonomiska delningningen av ön mellan de som bor i den fantastiska funkisbebyggelsen med hyresrätter och de som kommer att bo i de nybyggda bostadsrätterna där det krävs en rejäl plånbok för att få bo i en lägenhet där väldigt många visserligen har vattenutsikt men samtidigt bergväggsutsikt, går det in en brandbil mellan berget och huset. Det kommer också finnas färre bilparkeringsplatser än antalet bostäder, kommer de med en lägre ekonomisk möjlighet ens ha råd att hyra en parkeringsplats. Och går det att blunda för att det kan utvecklas en smitväg från Nacka forum, till Danviks tull i rusningstid. En sista tanke… växer berg upp igen, eller är det som min naiva vän tror ”Sprängt är sprängt!”. Nacka, i år är det valår och int ska vi skydda några valar här i trakten men vet någon var hararna och rådjuren ska bo, har Peab kanske ritat in några små stall??

 2. Pingback: Nätverket Stockholm Skyline kallar nya bostadshus för styggelser | Konstantin Irina - nyheter & guider till Västra Sicklaön

 3. Michael Berglöf den 6 maj 2014

  @Martin. Vad du inte verkar förstå är att förändring kan ske på så många olika sätt. Det artikeln pekar på är förändring utan eftertanke och ansvar. Du verkar ha anammat YIMBYS paroll att även förändring till det sämre är bra.

 4. Ragnar Lind den 2 maj 2014

  Den näst översta bilden menar jag ju. Den översta – huvaligen!

 5. Ragnar Lind den 2 maj 2014

  Vad gäller den översta bilden så tycker jag att det verkar som bebyggelsen på berget – som det i alla fall ser ut i den sneda kvällsolens sken – samspelar rätt väl med industribebyggelsen nedanför. Färger och skala verkar stämma överens vad det ser ut. Värre är det med kåkarna både till vänster och till höger om industribebyggelsen.

 6. Martin Erlandsson den 2 maj 2014

  Anne-Catherine!
  Att inte ha ta hänsyn till andra individers tyckande eller åsikter är inte särskilt förstående.
  Att säga nej till varje förändring är inte heller att förstå sig på hur en stad fungerar.

 7. Peter Bergström den 1 maj 2014

  @anders ryding

  Kontraproduktivt.. hm, snarare är det skönt att någon uppmärksammar den rovdrift som pågår i sthlm. Det finns gott om dem som hejar på allt som är högt redan. Allt för många.

 8. Anders Ryding den 1 maj 2014

  Personligen störs jag mest av att man bryter av färgskalan med vita hus. Det har tagit bort helhetsintrycket och varje gång jag passerar slussen störs jag av att det vita så bjärt kontrasterar och bryter av den i övrigt mjuka färgskalan. Har dock svårt att se problemet med att det som byggs nytt är några våningar högre, så länge det samspelar med gammal bebyggelse, eller för den delen bryter av på ett intressant sätt. Tycker nog att man på detta forum är så emot allt nytt så det blir kontraproduktivt. Det blir ingen dialog bara ett forum för nejsägare.

 9. Martin Erlandsson den 30 april 2014

  Styggelse?
  Jag tyckte snarare att det förut ödsliga området har fått en ny vitalitet.
  Både rörelsemässigt och utseendemässigt.

  • Anne-Cathrine Wirhagen den 30 april 2014

   Martin!

   Här är skillnaden mellan ”att tycka” och ”att förstå”:

   Tycka =
   1. mena, anse, hysa en åsikt, tänka, tro, önska, vilja, tycka om
   2. ha intryck av, uppfatta, tycka sig, inbilla sig, föreställa sig

   Förstå =
   1. begripa, fatta, inse, koppla, tolka, uppfatta
   2. ha förståelse för, känna för, uppskatta

   Staden behöver mer av förståelse och mindre av tyckande!

   3. mena, avse
   4. förstå sig på, vara kunnig, vara expert, begripa sig på

 10. Titti Ericsson den 30 april 2014

  JM måste stoppas, överallt har de stora förskräckliga byggplaner.
  Nacka, Gustavsberg, Brommaplan.