En styggelse vid Stockholms inlopp

kvarnholmen

Stockholms upplevelsevärden sträcker sig inte bara till kommungränsen. Det är ett system av skärgårdslandskap som skapar den storslagna skönhet som ger dess karaktär. Nacka kommun har långt lägre planer för sina strandkanter och exploaterar dem högt med diskutabel arkitektur som vätter mot Stockholm. Kerstin Westerlund Bjurström har tittat närmre på detta:

Nacka kommun parasiterar på sin granne.

Nacka kommun tillåter JM att mitt emot Djurgården bygga ett jättekomplex med bostadsrätter. De marknadsförs oblygt med den strålande panoramautsikten mot Djurgården och skärgården vilket ju ökar priset på dessa med flera 10.000 kronorsedlar per kvadratmeter. Det är inte första gången det sker. Skalan på nytillskotten blir större och större. Alltför ofta är de fula och utan samklang med sin omgivning. Det som nu marknadsförs står inte i någon proportion vare sig till natur eller bebyggelse i omgivningen. Det kommer att bli totalt dominerande trots att inget i dess innehåll motiverar detta.

Nacka_kvarnholmen

Kvarnholmen:Vad det än är som reser sig bakom de gamla industribyggnaderna så tar de helt loven av dem.

Det är inte bara till nackdel för alla som vistas på Djurgården och för fastighetsägare som får uppleva fallande fastighetsvärden. Det som Nacka kommun bygger förstör bit för bit upplevelsen av att med båt närma sig Stockholm och av mötet med staden.

Man undrar hur det kan få gå till så? Har Stockholms tjänstemän och politiker inte någon talan alls eller har Stockholmspolitikerna rent av accepterat? Bryr sig inte länsstyrelsen? Vem bevakar egentligen hur en värdefull byggnad eller park upplevs i sin omgivning och särskilt i en angränsande kommun?

Nacka Danvikshem

Danvikshem i gräsligt sällskap. Har man inget lärt från tidigare bebyggelse på höjdpartierna.

Har traditionen hur förhålla sig till naturen vid Stockholms inlopp helt fallit i glömska? Att som Danviksbergets och Finnbergets planerare och arkitekter lyckades med, både att förstärka intrycket av de för Stockholms inlopp så karakteristiska bergsbranterna med dess ståtliga industriarkitektur vid vattnet och samtidigt skapa samtida bostadsarkitektur med eget intryck borde tjäna som förebild. Nu gör man precis tvärt om. Har den estetiska, och kulturhistoriska kompetensen fått munkavle eller finns den inte?

Nacka Saltsjökvarn

Saltsjökvarn har fått nybebyggelse som granne som mest liknar billig spansk turistbebyggelse.

Har JM som bygger husen fått storhetsvansinne? Upplever de sig som arvtagare av den centralmakt eller gemensamma samhällsbärande institution eller intresse som vi hittills sett som naturligt att framhäva i stadslandskapet? Nej, det som det gäller är att i kampen om intresse och pengar framhäva varje ny bostadsrättsförening så mycket som möjligt där man ser en chans. Var ska det sluta? Jag måste kalla det cyniskt och omoraliskt att så bortse från det allmännas bästa.

Nacka Saltsjökvarn/Waldernmarsudde

Saltsjökvarn har fått nybebyggelse som granne som mest liknar billig spansk turistbebyggelse.

Att få till något eller några hundratal nya lägenheter kan inte vara skäl nog.. Det finns bättre lokaliseringsalternativ för dessa. Att som Nacka kommun, i gott sällskap med flertalet kommuner i Storstockholm gör exploatera stränder och strandnära lägen är bakvänt. Det ger varken levande, effektiv och socialt inkluderande stadsmiljö eller ekonomisk och ekologisk effektivitet i stort. Tvärtom ger de ensplittrad, segregerad och bilberoende stad Det nu aktuella huset blir en sorts reservat i ett ingenstansland. Och vad händer med den stadsmiljö som inte har tillgång till den tjusiga utsikten eller de rara stränder so Nacka kommun i snabb takt har nyexploaterat? Det är inte bara Stockholm som förlorar utan också den majoritet av människor i inre delar av nacka som förlorar.

Nacka2010FinnbArt

 

Nacka kommun lever dessutom högt på närheten till Stockholm. Nacka kommun förlorar något om inte Stockholms attraktivitet, av vilket dess inlopp är en del, bevaras och utvecklas. När det gäller stadsplanering och bostadsförsörjning är det hög tid att skapa ett system i vilket Storstockholm behandlas som en helhet. Då skulle i alla fall en del av de suboptimeringar som nu är så vanliga elimineras.

bild (1)-3

När det gäller den nu aktuella byggnaden på Kvarnholmen så kan jag bara konstatera att ta något av värde från sin granne är fult, men frågan är om inte Nacka kommun i det långa loppet dessutom kommer att ha sålt smöret och tappat pengarna.

Kerstin Westerlund Bjurström          

 Arkitekt SAR/MSA

Kommentarsregler: 

Vi ser gärna att du kommenterar, men för att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt  för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver under din text med ett registrerat och sökbart telefonnummer. Telefonnumret  publiceras inte. Väl mött!