Svårt att motivera höghus med hållbarhetsargument

Paris-olympiades-wikimedia

Höghus har blivit en sorts mantra för de flesta politiska partier i Stockholms Stadshus. Man verkar tro att de löser bostadsfrågan och att de representerar ett miljömässigt hållbart byggande. Detta motsäges av aktuell forskning.

”Energy, Economics and Architecture” är skriven av Guedi Capeluto, Abraham Yezioro, Daniel Gat and Edna Shaviv vid Faculty of Architecture and Town Planning
Technion – Israel Institute of Technology.

De konstaterar i inledningen följande:

“Mycket ofta föreslås höghus som en lösning för att nå hög täthet i staden. Emellertid följer med höghus miljöproblem som ökad vind kring husen och skuggor som lägger sig över närliggande bebyggelse och öppna platser (Helios, 1999, 2000), dessutom ökar byggkostnaderna dramatiskt med ökad höjd (Tan, 1999, Gat, 2000). När alla dessa faktorer vägs samman är det inte självklart att den önskade tätheten kan uppnås med höga byggnader på ett sätt som är acceptabelt med de nämnda miljöproblemen. Aktuell forskning har visat att en acceptabel täthet kan uppnås med sexvåningshus utan man inkräktar på omgivningens behov av solljus. (Capeluto and Shaviv, 2001)”

Man bör komma ihåg att förutsättningarna för hållbar bebyggelse varierar med geografi. Det finns inga standardlösningar som kan lösa alla problem. Rapportförfattarna hävdar att i det varma och fuktiga klimatet i Tel Aviv är det – ur energi- och kostnadssynpunkt – byggnader med få lägenheter och få våningar sammantaget som är den bästa lösningen.

Sant är att energiåtgången per kvadratmeter minskar med antalet våningar, men minskningen är relativt liten och minskar dramatiskt efter åtta våningar. De höga kostnaderna för att bygga högt kan därför inte motiveras med minskad energiåtgång.

Referenser till ovanstående:

HELIOS Ltd. (Shaviv, Yezioro and Capeluto). 1999 The Influence of High-Rise Buildings on their Energy Consumption and Urban Shading (research report in Hebrew), ordered by the Ministry of the Interior.

Tan W. 1999. Construction Costs and Building Height, Construction Management and Economics, Vol. 17, pp. 129-132.

Gat D. 1995. Optimal Development of a Building Site, Journal of Real Estate Finance and Economics, Vol. 11, pp. 77-84.

Capeluto I.G., Shaviv E. 2001. On the Use of Solar Volume for Determining the Urban Fabric, Solar Energy Journal, Vol. 70, No. 3, Elsevier Science Ltd., pp. 275-280.

Kommentarsregler: 

Vi ser gärna att du kommenterar, men för att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt  för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver under din text med ett registrerat och sökbart telefonnummer. Telefonnumret  publiceras inte. Väl mött!

 

Kommentering är avstängt.