Man får lust att gå till en bar

le_bar_aux_folies-bergeres_edouardmanet

Utan plötsliga möten avstannar utvecklingen. För att skapa plattformar för dessa möten krävs snillrik komposition och kunskap om människans behov och nyfikenhet. Peter Elmlund har tittat närmre på hur en bardisks mått kan spegla god stadsbyggnadskonst:

I en tid av high-tech, spektakel och politiska utspel kan det vara värt att fundera över low-tech, vardagliga händelser och tidens gilla gång. År 1821 fick den franske snickaren Emile Verrière en idé som – om man betänker de indirekta effekterna – kom att påverka världen i en omfattning som är svår att förställa sig. Cafélivet i Paris var förvisso redan i blomstring men det var ingenting i jämförelse med vad som skulle hända de femtio åren närmast efter Verrières innovation. Nu skapades en plattform för ett nytt mänskligt beteende.

the-public-bar-john-henry-henshall

Vi flockas fortfarande kring denna märkvärdighet och kommer säkerligen att göra det så länge vår civilisation existerar. Vad jag syftar på här är alltså den moderna bardisken, eller zinkdisken som den döptes till efter det material den var gjord av. Tidigare hade bardisken enbart använts som en mellanstation dit servitörerna gick för att hämta vin till gästerna, men Verrière fick idén att det skulle vara mycket mer effektivt om en person kunde servera, diska och samtidigt samtala med gästerna på ett och samma ställe.

Nancy Whiskey 150

Det var det naturligtvis och femtio år senare fanns det mer än 70 000 bardiskar i Paris.  Den franske statsmannen Léon Say konstaterade då nyktert att ”en halva av staden förgiftar den andra”.

Men det var inte bara bardiskens effektivitet som var drivkraften bakom denna utveckling utan också dess sociala funktion, dess förmåga att triangulera. Plötsligt fanns en plats där främlingar kunde umgås med varandra. Ett samtal med bartendern kunde lätt utvecklas till ett allmänt samtal. Med tiden utvecklades en särskild sorts barkultur, ett internationellt, standardiserat beteende som är hårt knutet till bardisken som sådan.

Riche, Stockholm

Riche lilla bar i Stockholm har det traditionella måttet.

Det intressanta här är bardiskens mått. Den kan inte vara för bred – då kommer vi för långt från bartendern – och den måste ha en viss längd för att uppmuntra främlingar att tala med varandra. De korta bardiskar som fina restauranger använder för att placera gäster i väntan på bord uppmuntrar inte till samtal. De markerar inte plats för den gruppdynamik som råder kring en riktig bar.

Så, det finns alltså vissa mått i vår miljö och i våra städer som har stora socialpsykologiska och ekonomiska effekter därför att de relaterar till människan som kropp och som social varelse. Det märkliga är bara att denna sorts kunskap är satt på undantag. Den försvann med 1900-talets industrialism och modernism då våra städer planerades för bilar och tekniska system snarare än för människor. Den har heller inte återupptäckts under senare år trots att alla nu mer vurmar för staden som fenomen. Arkitektur och design handlar idag mycket om spektakel, konstnärliga objekt. Mänsklig skala uppfattas av många i väst som något nostalgiskt.

La Defense buildings

La Defanse i paris. High-techarkitetkur som inte fungerar när folk är lediga.

Men ser vi till den globala utvecklingen kan vi konstatera att den stadsform som växer snabbast –kåkstäder – faktiskt byggs i mänsklig skala. De växer med två busslaster per minut och ser märkligt nog likadana ut varthelst man kommer, det vill säga som våra historiska städer.  Drivkraften här är livschanser. Trots stora brister när det gäller sanitet och annat vi finner för självklart erbjuder kåkstaden större möjligheter än en fattig by på landet.

Cerros_de_caracas

Kåkstad i Carracas, Venezuela.

Det är närheten mellan människor och verksamheter som är hemligheten. För fattiga är grannen en resurs på ett helt annat sätt än den är för en medelklassvensk som strängt taget inte behöver grannar. När man river fungerande kåkstäder och flyttar befolkningen till storskaliga huskroppar får det ofta katastrofala resultat därför att kåkstadens socioekonomiska struktur, som bygger på intensiv social interaktion i den offentliga miljön på marknivå, inte längre kan upprätthållas. Som en tumregel kan man säga att ju fattigare man är desto närmare marken bör man bo.

Av denna anledning är FN:s policy att kåkstäder bör bevaras och utvecklas hellre än att rivas.

-Hagalund

Miljonprogrammet i Hagalund.

Paradoxalt nog ligger kåkstäder mer i tiden än våra egna förorter. Deras finmaskiga struktur passar en företagande befolkning och i stort sett alla invånare är företagare; inom den informella ekonomin visserligen, men de arbetar med handel, service, innovationer eller arbetskraftsuthyrning. TidskriftenThe Economist kallade nyligen Kibera, Afrikas största kåkstad belägen i Nairobi, för den mest företagsamma platsen i världen.

Det finns mycket för oss att lära av kåkstadsfenomenet, inte minst när gäller hur våra segregerade och storskaliga miljonprogramsområden skulle kunna reformeras så att de möjliggör social och ekonomisk interaktion på ett annat sätt än idag.

Men de förändringar som borde göras ger ingen effekt på kort sikt, och då våra politiker är oförmögna att tänka längre än till nästa val får vi i Stockholm hålla tillgodo med spektakel som Nya Slussen och diverse bisarra höghusprojekt. Jag vet inte hur det ser ut i resten av landet men här i huvudstaden är både Moderaterna och Socialdemokraterna fast i 1900-talet.

Man får lust att gå till en bar.

Peter Elmlund

Kommentarsregler: 

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt  för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Telefonnumret  publiceras inte.

Kommentering är avstängt.