Miljardregn över bättre stadsbyggnad

Building_construction_in_Riga_(2010)

Svaret på gåtan varför Martin Rörby avgick från Skönhetsrådet fick nu sin lösning. Han skall bli verksamhetschef för en nystartad tvärvetenskaplig stiftelse för bättre stadsmiljö.

Finansmannen Per Arwidsson har bestämt sig att donera och sedan testamentera större delen av sin förmögenhet för att bidra till en bättre och vackrare stadsmiljö. Han anser att den stadsbyggnadspolitik som bedrivs idag behöver en motvikt. De rent politiska och kommersiella intressena värnar inte om en bra stadsmiljö och dialogen mellan medborgare och politiker måste förbättras.
”Birthe och Per Arwidssons stiftelse ”har som startkapital 20 miljoner . Olika discipliner sammanförs för att nå ett bättre resultat än vad man med de senaste årens rovdrift av stadsnära ytor åstadkommit.

”Birthe och Per Arwidssons stiftelse skall verka för att skapa en dialog mellan medborgare och politiker.
– Jag vill sätta en vision om att de olika disciplinerna – stadsbyggnad, arkitektur, landskapsgestaltning, konst och humaniora – integreras i framtida byggprojekt på ett balanserat sätt” säger Arwidsson till DI.

Martin Rörby Foto Frankie Fouganthin

Martin Rörby – en av Sveriges absolut skickligaste arkitekturhistoriker och arkitekturdebattörer blir verksamhetschef. Rörby har länge varit sekreterare och kanslichef hos Skönhetsrådet och utbildat Sverige i att se arkitektur i Svt. Foto: Frankie Fouganthin

Valet av Rörby till chef kan bara applåderas då han med sin stora kunskap, insiktsfulla formuleringar och ryggradsreflexer reagerat på de förenklingar av stadslandskapet som de senaste åren varit huvudrubriker i media. Rörbys förmåga att se längre och analysera långtgående konsekvenser.

Arwidsson uppmanar flera förmögna att avsätta summor till samhällsengagemang istället för att låta allt stanna i familjeledet.  I DI utvecklar han:

– Det ena utesluter inte det andra. Om någon har 1 miljard eller säg 5 miljarder så räcker väl pengarna till barnen också. Jag menar hur mycket kan man göra slut på.

Arwidsson har som fler liknande organisationer insett att vi är på väg åt fel håll då kortsiktiga ekonomiska kalkyler och hysteripolitik gör layouten för de platser vi skall spendera framtiden på.

Till SvD säger han:

– Vi har ju gått vilse någonstans. Vi måste ner i humanistiska dimensioner. Vi måste ju utgå från folket, de som ska använda det byggda.

Vi tackar och önskar Birthe och Per Arwidssons stiftelse ” stor framgång!

Matti Shevchenko Sandin

I styrelsen för Birthe och Per Arwidssons stiftelse återfinns även Stockholms stadsarkitekt Karolina Keyzer,  Liljevalchs konsthalls chef, Mårten Castenfors. 

Kommentarsregler:

Vi ser gärna att du kommenterar, men för att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver under din text med ett registrerat och sökbart telefonnummer. Telefonnumret publiceras inte. Väl mött!

1 kommentar