Stockholms stad köper konsulttjänster till Slussenprojektet – olagligt

Nya-slussen
En utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen visar att Stockholms stad har brutit mot  (LOU) genom att köpa tjänster direkt från förutbestämda konsultföretag.  Köpen har inte föregåtts av en upphandling i konkurrens mellan olika företag.
 
Det är vid upphandlingen av den sk oberoende expertgruppen för Slussenprojektet som staden har brutit mot LOU genom att köpa konsulttjänster direkt från handplockade konsulter och utan att följa upphandlingen enligt LOU. De upphandlade tjänsterna uppgår till totalt 924 000 kronor exklusive moms. Det gamla ramavtalet täcker inte dessa tjänster.

Som en konsekvens av detta kan Konsultavtalen komma förklaras ogiltiga av domstol. Staden riskerar även att, på talan av Konkurrensverket, tvingas betala en upphandlingsskadeavgift uppgående till i vart fall c:a 65.000 kronor.

Per-Arne Sundbom, ledamot i Konkurrenskommissionen:
– Stockholms stad är skyldig att följa upphandlingslagen men har kringgått lagen och ”handplockat” konsulter utan annonserad upphandling. Istället skulle en upphandling ha utlysts där även andra leverantörer fått möjlighet att lämna konkurrerande anbud. Därmed har konkurrensen snedvridits på den berörda konsultmarknaden. Följden kan bli höga konsultkostnader och sämre kvalitet på berörda tjänster till nackdel för skattebetalarna.

Läs mer på följande länkar:

www.mynewsdesk.com

www.dnv.se

Matti Shevchenko Sandin


Kommentarsregler:

Vi ser gärna att du kommenterar, men för att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver under din text med ett registrerat och sökbart telefonnummer. Telefonnumret publiceras inte. Väl mött!

1 kommentar

  1. Thomas Wengholm den 12 april 2015

    Det är väl detta som är den kommunala självbestämmanderätten. Att själv kunna bryta, men också hota med lagstiftningen mot oppositionella, efter behag. Inte konstigt att kommunpolitikerna alltid försvarar den rätten?