Modernisering av Slussen klarar trafiken bättre på alla punkter, konstaterar ny utredning

Nya Slussen flöde T-korsningar

Nya Slussen flöde T-korsningar.

Stockholms stad och Trafikkontoret har gjort omfattande simuleringar av trafiken i ”Nya Slussen”. Ingen jämförelse med en modern, uppdaterad version av den nuvarande Slussen har dock genomförts. 

Urban City Research, ett projekt inom Ax:son Johnsonstiftelsen har nu beställt en sådan undersökning

-Det är den intressanta jämförelsen, som Stockholms stad givetvis borde ha gjort, säger Peter Elmlund, projektledare på Urban City Research. Som utgångspunkt för jämförelsen har de valt det fristående förslaget Slussen Plan B.

-Slussen Plan B är tillräckligt noga projekterat för att motsvara kraven för en jämförande undersökning, säger Peter Elmlund.

Uppdraget har gått till Kronborg Trafikkonsult AB.  Notera att undersökningen enbart gäller funktion, inte utseende eller andra faktorer.

Resultatet redovisas i en sammanfattade rapport. Där konstateras att ”Nya Slussen” förlorar i samtliga jämförelser:

Allmän kapacitet

Slussen Plan B har två broar och planskild korsning, vilket ger mycket hög kapacitet och framkomlighet.

”Nya Slussen” har en bro och tre T-korsningar, vilket ger avsevärt lägre kapacitet för alla trafikslag.

Bussar
Slussen Plan B klarar bussarnas framkomlighet klart bäst. ”Nya Slussen” saknar vändfunktioner, ger långa omvägar och har lägre flexibilitet.

NackabussarBussterminal på kajplanet intill T-banestationen är avsevärt bättre än en terminal i Katarinaberget.

Cyklar

Slussen plan B klarar en fördubblad cykeltrafik, vilket motsvarar stadens nya Framkomlighetsstrategi. ”Nya Slussen” har en klart lägre kapacitet.

Trappor

”Nya Slussen” får nya höga trappor i det största gångstråket. Slussen Plan B har trappfria gångstråk.

Slussen flöde  planskild 2 broar

Slussen flöde planskild 2 broar.

Byggtid och framkomlighet

Framkomlighet under byggtiden blir betydligt bättre med Slussen plan B.

-Vi blev faktiskt förvånade över hur svagt stadens förslag var. ”Nya Slussen” förlorade på alla punkter. Det är en gåta att det kommit så långt i projekteringen, säger Peter Elmlund vid UCR.

-Såväl trafikmässigt som ekonomiskt talar allt istället för en satsning på en modernisering i enlighet med Slussen Plan B, säger Peter Elmlund.

Nyligen har stadens politiska ledning; finansborgarrådet Karin Wanngård och trafikborgarrådet Daniel Helldén fört fram egen kritik av ”Nya Slussen”. Även de konstaterar att förslaget inte klarar sina egna mål om ett flöde på 30.000 fordon per dag. Därför har de valt att sänka målen, med en tredjedel. Slussen ska nu enbart klara 20.000 fordon per dag, menar de.

– Det är inte realistiskt. En stor del av innerstadstrafiken är nyttotrafik och kollektivtrafik. Vi ser inget i dagens statistik och prognoser från Trafikkontoret som motsvarar utspelet från Stadshuset, säger Peter Elmlund.

– Med en budgeterad kostnad på 11 miljarder och minst 10 års byggtid ger Nya Slussen kraftigt försämrade trafikförhållanden och ekonomi jämfört med ett återuppbyggt och moderniserat Slussen, sammanfattar Peter Elmlund.

Jämförelsen i pdf 150521 Jämförelse Nya Slussen – plan B


Kommentarsregler: 

Vi ser gärna att du kommenterar, men för att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt  för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver under din text med ett registrerat och sökbart telefonnummer. Telefonnumret  publiceras inte. Väl mött!

2 kommentarer