Hur ska resterna av Stockholms skönhet försvaras efter Slussenförlusten?

slussen demostration

Vi publicerar Ole Settergrens tal vid demonstrationen mot ”Nya Slussen” utanför Stadshuset 28/9:

Kära Stockholmare och försvarare av Stockholms skönhet och ett Slussen som fungerar!

Om en kort stund kommer våra folkvalda i Stadshuset att ånyo rösta igenom skandalprojektet ”Nya Slussen”. Förra gången skedde det med en pinsamt liten majoritet. Denna gång sker det med en för stadshuset ännu mer generande stor majoritet.

I snart 80 år har Ragnar Östbergs konststycke och kärleksgåva till vår stad, Stockholms vackra stadshus – varit ett slakthus för Stockholms skönhet.

lena-steffner1-625x559

Stadshuset kallas ”Slakthuset”. Här med sin senkomna pendang; Stockholm Waterfront. Foto: Lena Steffner

Det stegvisa förfulandet av Stockholm är inte ett resultat av onda politiker som vill oss och staden illa. En sådan tydlig fiende hade enkelt identifierats och besegrats. De ständiga felbesluten är i stället ett resultat av någonting mycket mer svårfångat och elakartat.

Att våra folkvalda representanter så ofta fattar beslut som minskar Stockholms värde är i stället ett resultat av en förkastlig politiskkultur i samverkan med en svag byggnadskultur. Att besegra denna kombination är mycket svårt.

Politiker, tjänstemän och byggherrar gör upp om vad som ska byggas. Därefter ska projektet baxas igenom. Vad sakkunniga i den ”demokratiska processen” säger, vad medborgarna säger, spelar ingen roll. Uppgörelsen ska levereras av politikerna – oavsett majoritet. Leveransen är allt, innehållet är inget. Det är en annan del av den politiska kulturen.

Nya Slussen kopia

Vår svaga byggnadskultur gör att vi som verkar nu underskattar värdet och förmågan hos dem som byggt före oss och överskattar vår egen förmåga att skapa nya bra stadsmiljöer. Inom andra konstarter bygger varje tids verksamma vidare på sina föregångares verk. De kräver inte att deras skapelser ska förintas. Politiker, byggnadsindustrin, byggnadskonsten i Sverige måste acceptera och finna glädjen och styrkan i begränsningen att endast lägga till och vårda, aldrig utplåna.

Slussen demonstration 2

Nu, här i dag – på de sannolika ruinerna av Slussen och vid avslutningen av steg ett i vårt motstånd mot skandalen ”Nya Slussen” – måste vi Stockholmsälskare fråga oss hur vi ska göra för att vinna striden om Stockholms skönhet? Fråga oss hur vi ska göra för att sluta att förlora?

NobelCenter_granskningsforslag_september2015_1

Nobel Center är ytterligare ett projekt som kräver rivningar och kontrastverkan.

Jag är övertygad om att vi kan besegra dumheten och fulheten men det kräver ett fortsatt hårt arbete. Och ett annat slags arbete.

  • Striden om Slussen har gett oss massor av kunskap.
  • Striden om Slussen har gett oss massor med nya vänner.
  • Striden om Slussen har gett alla Stockholmare bevis på att våra folkvalda inte klarar att förvalta och förbättra Stockholm.
  • Striden om Slussen har gett alla Stockholmare bevis på att våra folkvaldas tjänstemän inte förser dem och allmänheten med objektiva, allsidiga och offentliga underlag för politikernas beslut och allmänhetens debatt.
  • Striden om Slussen har gett oss det vi behöver för att vända utvecklingen.

slussen från Gamla stan

Med all den kunskap, alla de kontakter och all den energi som striden om Slussen har gett oss har vi vapnen för att slutligt ta död på Stockholms mörka stadsbyggnadstradition, en gång för alla. Alla politiska partier och alla partiaktiva i Stockholm har ett val att göra.

De kan välja att fortsätta sin mörka tradition av uppgörelser med byggherrar som ska baxas igenom. Vi lovar dem då ett Slussenhelvete i varje ny stadsbyggnadsfråga. Det kommer att ta deras och vår tid och energi från de viktiga bostads- och infrastrukturprojekt som Stockholm borde genomföra på ett sådant sätt att de ökar Stockholms värde, inte minskar det.

Nedre_Norrmalm_våren_1967

Nedre Norrmalm våren 1967

De kan istället välja en ny stadsbyggnadstradition där politikerna tillsammans med medborgarna och deras organisationer hjälper staden framåt. Staden snabba utveckling och den omfattande invandringen till Stockholm kräver detta.

bild6

Stockholms skönhet är i fara.

Vi som älskar Stockholm måste organisera oss för att få våra politiker att inse att vi kommer att kämpa om varje kvadrat- och höjdmeter av Stockholms skönhet. Vi måste bli så starka att de inte vågar, inte kan och inte vill ha oss som motståndare utan istället inser att de måste ha oss som sina vänner som hjälper dem att göra det de innerst inne också vill. Nämligen att arbeta för att varje år, år efter år, göra Stockholm lite vackrare, lite bättre.

Så mina vänner kan striden om Slussen vara början till en revolution i Stockholms stadsbyggande!

Ole Settergren

Läs Viktor Bahrt Krons kommentar i DN: Slussen är klubbad – kampen fortsätter

Upprop mot Nya Slussen här


Kommentarsregler:

Vi ser gärna att du kommenterar, men för att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver under din text med ett registrerat och sökbart telefonnummer. Telefonnumret publiceras inte. Väl mött!

3 kommentarer