Slussen – vill du stoppa vansinnet?

 

Ny film visar lugnt och stadigt hur Slussen fungerar. Nya Slussen håller inte budget. Vem tjänar på en ny konstruktion?

Den 28 september ska Stockholms kommunfullmäktige ånyo ta ställning till projektet ”Nya Slussen”. Orsaken till att ett nytt beslut måste tas är att budgeten behöver ökas. Ökningen är 50 procent, från 8 miljarder till 12,1 miljarder.

Agatons film illustrerar förslaget Stockholms fullmäktige ska ta ställning till:

  • ”Nya Slussen” innebär att en effektiv trafikmaskin ersätts med ett trafikhinder.
  • Den budgeterade kostnaden för att göra det är 12,1 miljarder kr. (I filmen anges 14)
  • Arbetena i Stockholms ”hjärta” tar mer än 10 år och kräver avstängningar och trafikomläggningar i en omfattning som aldrig har erfarits i Stockholm. Detta under en period då Stockholm växer kraftigt.
  • ”Nya Slussen” saknar detaljplan för Nacka och Värmdöbussarnas terminal. Förverkligas idén att lägga bussterminalen i Katarina berget innebär det betydligt längre omstigningstider jämfört med i dag. Ev. kan idén inte förverkligas.
  • Den breda 8-filiga lutande bron, ”rampen”, mellan Gamla Stan och Södermalm kommer ohjälpligt att förfula Stockholm.
Bild-ur-filmen-Ramp-vy-mot-söder1

Ur filmen ”Stoppa vansinnet”.

En förnyelse av den befintliga anläggningen kostar, beroende på ambitionsnivå, mellan 3-5 miljarder, och då ingår samma ökade avbördning av Mälaren som i ”Nya Slussen”. Det tar mindre än halva tiden och kan genomföras utan att stänga av gator helt. Och det ger ett resultat som är bevisat effektivt för framkomligheten. Och har en bussterminal för Nacka och Värmdö i bästa läge. Stadsbilden påverkas inte.

Redan innan fullmäktige har fattat sitt beslut har staden ingått avtal med Skanska om stora delar av de planerad arbetena. Avtalen med Skanska är på löpande räkning och utan tak.

I underlaget till kommunfullmäktiges beslut betonas osäkerheten och riskerna i projektet. Om det blir dyrare än budgeterade 12,1 miljarder är ingen ansvarig – lika lite som någon varit det för Slussenprojektets skandaler hittills.

Om fullmäktige beslutar att öka budget för ”Nya Slussen” den 28 september kan det liknas vid att lämna över skattebetalarnas checkhäfte till Skanska. Detta ungefär samtidigt som vi fått veta att det också skedde i ”Nya Karolinska”.

Vad kan du göra för att stoppa vansinnet?

  1. Sprid filmen
  2. Kontakta politiker i Stockholms stad, uppmana dem att ta sitt ansvar, stoppa slussenvansinnet och i stället förnya den nuvarande anläggningen.
  3. Tala med en förening du är med i be dem tillskriva stadens politiker med samma uppmaning.

Ole Settergren

Mer om Slussenaffären här


Kommentarsregler: 

Vi ser gärna att du kommenterar, men för att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt  för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver under din text med ett registrerat och sökbart telefonnummer. Telefonnumret  publiceras inte. Väl mött!

2 kommentarer