Stoppa NYA SLUSSEN – ett rivningsprojekt från början

V1710_View_From_Waterplaza_to_C_Building_v02

En ny konstruktion skall uppfylla grundkrav för hållbarhet, speciellt när det kommer till vattenmassor. Gör Nya Slussen det? Bo Göran Hellers och Svante Forsström förklarar närmre varför inte förslaget håller.

NYA SLUSSEN uppfyller inte kraven på lägsta grundläggningsnivåer, vare sig mot Saltsjön eller Mälaren. Dessa nivåer har i år, 2015, fastställts av länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Södermanlands och Västmanlands län. NYA SLUSSEN:s kajer och slussar ligger således 0,47 m för lågt mot Saltsjön och 0,77 m för lågt mot Mälaren. Projektet är så oflexibelt att det inte längre går att rädda utan att börja om från början. Ska man verkligen kosta på ett sådant projekt 12 miljarder av skattebetalarnas pengar? Det borde vara uteslutet!

riddarholmen

Men det är värre än så! Att förverkliga NYA SLUSSEN innebär en svår och dyr ombyggnad av tunnelbanestationen Gamla stan. Tunnlarna norr om stationen mynnar så lågt, att man måste skydda dem mot översvämning, även efter det att NYA SLUSSEN byggts färdig. Tröskeln ligger 1,22 m under lägsta grundläggningsnivån och klarar inte ens kraven för garage eller andra enklare byggnader.

slussen från Gamla stan

Fakta klargjordes vid Miljöpartiets medlemsmöte den 16/9. Dessa nya förutsättningar ställer hela projektet i en helt ny dager! För tunnelbanan vid Gamla stan är sanningen nu uppenbar, efter det att projektledningen för NYA SLUSSEN i sex års tid har förnekat alla problem och därmed har givit politikerna ett grovt felaktigt beslutsunderlag. För kravet på grundläggningsnivåer har de berörda fyra länsstyrelserna gjort ett noggrant och seriöst arbete, vars resultat nu kommit ifatt projektet NYA SLUSSEN.

slussen 24 aug

Tunnelbanespåren från tunnelmynningen vid Gamla stan fram till Slussen innebär ett brutalt ingrepp i Gamla stans kulturmiljö. Nu avser NYA SLUSSEN att permanenta ingreppet till stora kostnader. Ombyggnaden vid Gamla stan kommer att bli mycket dyrbar och därtill innebära ett tekniskt vågspel. Först ska tunnelbanebrons överbyggnad repareras. Arbetet är nu påbörjat och ska kosta 0,2 miljarder. Brons fundament måste också repareras för 2-3 miljarder, det är oklart när detta ska bli av. Skälet är att moderna tåg är tyngre och har större bromskrafter än vad den befintliga grundläggningen, träpålar från 1800-talet, klarar av.

800px-Soederstroem_2006

Vid stationen Gamla stan finns ett U-format betongtråg för spåren, vilket ska skydda mot översvämning av tunnlarna. Redan under dagens förhållanden är tråget för kort, medan framkanten ligger för lågt. Ombyggnad av spårtråget kostar minst 0,4 – 1 miljard. På det tillkommer 0,2 miljard för en ny station (de befintliga perrongerna rivs bort). Nödvändig ersättningstrafik kommer att behövas för minst 0,4 miljard.

bilder översv GaStan 150505 - bild 2B kopia

Kostnadssumman för att permanenta tunnelbanan vid Gamla stan är sålunda 3,2 – 4,8 miljarder. På köpet permanentas även den bullriga och osande Centralbron för all överskådlig framtid! Och kostnaderna för tunnelbanan vid Slussen tillkommer!

Centralbron

 Detta betyder att rivningsprojektet NYA SLUSSEN kommer att kosta minst 15-17 miljarder för skattebetalarna! Det är dags att säga nej till NYA SLUSSEN, det finns bättre alternativ!

Det finns ett färdigt förslag till toppmodern tunnelbana med station under Söderström. Förslaget säkrar tunnelbanan mot alla hot om översvämning.  Kostnaden är ca 5,5 miljarder. Tunneln byggs utan att störa pågående trafik på befintliga spår och kopplas in i en by-pass-operation under lågtrafik sommartid. Trafikstörningarna kan därmed minimeras. Den nya tunneln ger en samhällsekonomisk vinst på 3-5 miljarder. En permanentning av den nuvarande sträckan ger inga vinster alls – det blir som idag.

 Spärrdamm Gamla stan-2 kopia

För högre upplösning av bilden klicka här

Hittills har ledningen för NYA SLUSSEN blankt avvisat all diskussion om alternativen, speciellt den nedgrävda tunneln. Argumentet har varit, att den nuvarande sträckan skulle vara i gott skick och inte behöva åtgärdas. Idag har sanningen kommit ikapp! Nu är det uppenbart, att en ny djupgående tunnel är den bästa och mest samtida lösningen.

Den djupgående tunneln redovisas i alternativförslaget Ny syn på Slussen. Tunneln möjliggör en lägre lösning av de kommande marknivåerna vid Slussen, men med kajer höga nog att klara länsstyrelsernas krav. Det blir både billigare, bättre och vackrare då det gör det möjligt att befria vattenrummen runt Gamla stan från brutala betongkonstruktioner. Totalkostnaden för Ny syn på Slussen blir också lägre, omkring 11 miljarder, allt inräknat.

Det är hög tid att förkasta det extremt dyra rivningsprojektet NYA SLUSSEN! Välj i stället ett effektivt, säkert och vackert alternativ, Ny syn på Slussen.

 

Bo Göran Hellers, Professor emeritus, Konstruktionslära KTH

Svante Forsström, Arkitekt SAR MSA

Läs även Slussen och Mälarens avbördning här

Läs: Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå för ny bebyggelse vid Mälaren

– med hänsyn till risken för översvämning här

Läs: Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs Östersjökusten i Stockholms län – med hänsyn till risken för översvämning här


 

Kommentarsregler: För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Telefonnumret publiceras inte. Väl mött!

3 kommentarer

 1. Svante Forsström den 12 oktober 2015

  När hörde ni senast om ett anläggningsarbete, som gick friktionsfritt, då detta omfattar en grundläggning nära en förkastningsspricka? De geotekniska förutsättningarna är tills vidare okända. Tunnelbanebrons befintliga grundläggning består till två tredjedelar av träpålar, mer än 150 år gamla. Vad vi vet med säkerhet är att gamla pålgrupper har dålig kapacitet för de bromskrafter, som gäller idag, och lätt kan haverera. Allt måste göras om. Nu har man börjat med överbyggnaden, vilket är oklokt – det försvårar, och fördyrar, senare insatser i grunden. 2-3 miljarder är en försiktig uppskattning.
  Förlängningen och sidohöjningen av spårtråget vid station Gamla stan under pågående trafik är en grannlaga uppgift. För att reducera inspänningsmomenten måste sidorna förankras med dragstag i en grund, vars geotekniska förutsättningar är okända. Tråget ska förlängas spår för spår, vilket kräver avancerade tätningar både i längs- och sidled. Redan tidsbehovet talar för en hög kostnad, 400 – 1 000 miljoner är sannolikt i underkant.
  Bo Göran Hellers

 2. Peter Bergström den 26 september 2015

  Fascinerande att man väljer plåster istället för kirurgi. Hela Nya Slussen har från start präglats av okunniga politiker och PR-firmor. PÅ 30-talet ville man gräva ned tunnelbanan, t o m modernisterna tyckte det var ansvarsfullast ur både tekniska och kulturhistoriska aspekter. Nu verkar politik mest vara ett projektledarjobb för fortsatt karriär inom reklam eller byggindustri. Stockholm är värt mer än så.

 3. Niklas Öhrström den 26 september 2015

  Var är källorna på att brons fundament måste byggas om? Vilken är källan på att det i så fall skulle kosta 2-3 miljarder? Det är i storleksordning tio gånger så mycket som en ny bro i den storleksklassen skulle kosta så man börjar undra?

  Vilken är källan på att en förstärkning av spårtråget skulle kosta 400-1000 miljoner kronor? Det låter också väldigt överdrivet?