Ole Settergren är Årets försvarare

foto: Åsa Lindberg

Ole Settergren. Foto: Åsa Lindberg

Vill du vända trenden om ”in med det nya – ut med det gamla” kan det kännas trögt. Inför facebookgrupper, bloggar, demonstrationer och tweets leker politikerna fullständigt oförstående. Men det är verksamt. Få grupper som Stigbergsgruppen har varit en nagel i ögat på politikerna i sitt ihärdiga arbete att rädda Slussen och värna om stadens skönhet. Nu prisas de av Byggnadsvårdsföreningen.

Byggnadsvårdsföreningen delade ut sitt pris för god byggnadsvård torsdagen 1/10. Det var trettionde året i rad de uppmärksammar personer som gjort insatser inom byggnadsvården. I kategorin ”Försvara” tog Ole Settergren hem priset som talesperson för Stigbergsgruppen för deras enastående insatts mot ”Nya Slussen”. Stigbergsgruppen har  fört fram flera förslag till ombyggnaden av Slussen som tar hänsyn till stadsbilden och kulturarvet. Något man inte kan påstå att motparten, Staden, gjort.

Bland annat har Stigbergsgruppen tagit fram flera filmer  som b la ”Stoppa Vansinnet” som gick som en löpeld över nätet och visualiserade Stadens projekt i ögonhöjd, inte i gulliga lövträmodeller eller utopiska bilder i datorpastell.

I Byggnadsvårdsföreningens pressrelease berättar Ole:

Ole var stolt över priset, även om opinionsbildningen som han själv uttryckte det, var misslyckad i och med det genomklubbade förslaget om ännu en budgethöjning för Nya Slussen. Han förklarade också att han var arg, och passade under sitt tacktal på att rikta sig till riksantikvarie Lars Amréus för att uttrycka sin besvikelse över Riksantikvareämbetets uteblivna röst i debatten. 
– Trots att de är högsta myndigheten för kulturarvet, så har ämbetet inte agerat i frågan om rivningen av Slussen innebär påtaglig skada på riksintresset, sade han.

Ole Settergren är även medlem av Stockholm Skylines styrgrupp och vi som sett hans ihärdiga och orädda arbete på nära håll passar på att gratulera!

Matti Shevchenko Sandin

Här är årets byggnadsvårdare  

Byggnadsvårdsföreningens replikskifte med Karin Wanngård angående Slussen här

Om Svenska byggnadsvårdsföreningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen är en oberoende, ideell förening med 6000 medlemmar. Föreningens uppdrag är att sprida och förmedla kunskap om byggnadsvård och sunt byggande, men även att slå vakt om värdefulla byggnader som hotas av rivning eller förvanskning. Våra kanaler är magasinet Byggnadskultur, vår webbplats och våra 60 länsombud som anordnar programaktiviteter landet runt. Ett medlemskap i Byggnadsvårdsföreningen är ett medlemskap i landets största kontaktnät av byggnadsvårdskunniga personer. Läs mer om föreningen på www.byggnadsvard.se.Kommentarsregler:

Vi ser gärna att du kommenterar, men för att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver under din text med ett registrerat och sökbart telefonnummer. Telefonnumret publiceras inte. Väl mött!

Kommentering är avstängt.