Stadsbyggnadsnätverkets Nyhetsbrev – Gott Nytt År!

strandvägen

Här är Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev. God läsning och ett riktigt Gott Nytt År!

ARKITEKTUR

Vidgat perspektiv på New York-vurmandet  http://www.svd.se/svensken–en-jankare-med-tyska-anor/om/kultur och mer därtill. Lysande Mats Wickman!

Vacker arkitektur bra för hälsan http://www.telegraph.co.uk/news/science/science-news/12065883/Beautiful-urban-architecture-boosts-health-as-much-as-green-spaces.html

Wroclaw_1

Wroclaw vackert renoverat, Havanna som kan bli vackert när man renoverar http://www.svd.se/bilder-resmalen-vi-snackar-om-2016#sida-5 Krävs det krig för att beslutsfattare ska förstå arkitektoniska värden, och brist på utveckling för att skydda städer?

Old_Havana_ Libby Norman

Old Havana Foto: Libby Norman

Vill ha mer vackert i Göteborg http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.2937523-cwejman-glom-inte-bort-det-estetiska

Skämtteckningar om Le Corbusier www.facebook.com/ArchMMXII

STADSPLANERING

Test på hållbar stadsutveckling – HSB bygger i centrala Jakobsberg http://www.fastighetssverige.se/artikel/hsb-planerar-for-800-bostader-i-jarfalla-19496 mark för byggnation av 600-800 bostäder samt lokaler för offentlig och privat service. Kommer man att leva upp till idéerna som togs fram i ”demonstrationsprojektet” för ”Kajer mot det gröna”, en del av utvecklingsarbetet inom Delegationen för hållbara städer?

”Tanken är att genom tillfälliga installationer, aktiviteter, seminarier och workshops belysa och undersöka frågor som har betydelse för hur framtidens samhälle och stad utvecklas. Detta parallellt med att den faktiska planeringen av bostadsområdet tar vid. Förutom fler bostäder som förtätar Jakobsberg är vi glada att HSB nu även axlar uppgiften att utveckla en besöksdestination – centralt och i ett kollektivtrafiknära läge. Det lyfter fram parken och sätter Järfälla på kartan som en stark kommun i frågor kring samhällsutveckling, arkitektur och stadsbyggnad”, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad.

Olika idéer om stadsplanering http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/stockholm-ar-i-akut-behov-av-en-okanslig-politiker/ Staden/marknaden ska bestämma Vad och Var man ska bygga, och att folk bara ska få bestämma Hur, skrivs det. Men, menar jag, både marknaden och stadens styrning fungerar dåligt, vilket gör att systemet marknad/stad levererar dåligt byggande sett ur användarperspektiv, även avseende Vad och Var. Klagomålen är motiverade. Att i stället göra områdesplaner i medskapande dialog med allmänhet och andra intressenter för alla befintliga stadsdelar skulle tvinga staden att ta ansvar och ge marknaden ett stort antal marknadsplatser med möjliga byggrätter i attraktiva sammanhang. Detaljplaneprocesserna skulle förenklas och snabbas upp.

 

PROJEKT

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt Stockholms kommuns beslut att anta detaljplanen för den planerade 125 meter höga byggnaden i Södra Hammarbyhamnen http://www.byggvarlden.se/stoppar-hoghus-i-sodra-hammarbyhamnen-94068/nyhet.html?newsletterid=4985&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2015-12-22rök från Hammarbyverkets skorsten, med en höjd om cirka +108 meter, under vissa förutsättningar kan komma att träffa byggnaden och medföra olägenheter för dem som befinner sig där… Kommunen menar att det höga kontorshuset inte kommer att påverkas av utsläpp från skorstenen i Hammarbyverket på sådant sätt att det är av någon betydelse (formuleringen verkar bekant).

Kom med idéer om Valhallavägen http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/nu-ska-valhallavagen-bli-mysigare-med-nya-serveringar-och-pop-up-parker/aRKolr!6an13CSFo@57VD@P45fUA/

Markanvisningstävlilng N Djurgårdsstaden och generellt – rena studiematerialet http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Stadsutveckling/Bostadsbyggande/Mark-inom-kommungransen/Markanvisningstavlingar/

BR för 104,5 miljoner i nya Continental mittemot Centralen i den översta delen av byggnadens höjd http://www.affarsvarlden.se/tidningen/article3953710.ece 418 kvm à 250 000 kr. Hotellservice ingår. Bra affär för byggherren. För stadens skönhet?

För ett trivsamt och vackert Stockholm

Ulf Johannisson

Stadsbyggnadsnätverket på Facebook här 

Seminarier mm hittar du på hemsidan här 


Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev författas av Ulf Johannisson, som är managementkonsult, arbetar ideellt med stadsbyggnadsfrågor i Stockholm.


Kommentarsregler:

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Telefonnumret publiceras inte.

Kommentering är avstängt.