Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev 16-03

Foto: Lennart Kjellman

Observatoriekullen från Sveavägen. Foto: Lennart Kjellman Wiki

Här är Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev 16-03. God läsning!

Hej alla! I dag handlar det om Stockholms innerstad

INNERSTADENS PARKER

Synpunkter på Norrmalms stadsdelsförvaltnings Program för Observatorielundens övre del Godkännande av program och genomförande – Beslut i stadsdelsnämnden 160204 mailadresser till nämndens ledamöter här https://evald.stockholm.se/extern/Organ/1078

 • Observatorielunden som plats för vetenskap inkl. observatoriet 
 • Enligt programmet: ”Observatorielunden är en plats för vetenskap, kunskap och upptäckarlust. Observatoriet är ett av Europas äldsta och i och omkring parken finns byggnader …” Men hur man ska tillvara observatoriet och platsens historia avseende vetenskap nämns inte bland ”Mål med parkens upprustning” eller ”Åtgärder utifrån uppsatta mål”.
 • Mina synpunkter: Programmet måste förtydligas med åtgärder för bevarande av observatoriet och platsens historia avseende vetenskap, samt åtgärder för att göra dessa värden framträdande och tillgängliga. 
 • Parkens naturupplevelse och lugn och ro – viktiga värden för hälsa och välbefinnande
 • ”Parkens lummighet ska bevaras”. Så står det i ”Mål med parkens upprustning”. Men i ”Åtgärder utifrån uppsatta mål” finns inget om detta. Däremot nämns att ”Skapa siktlinjer och tydliga blickfång genom gallring av befintlig vegetation” och att ”Ta fram föryngringsförslag för trädbeståndet.” samt att ”Utveckla nya och befintliga platser för lek, rofylldhet, picknick, hundrastning, vila, utsikt m.m”. Alla dessa åtgärder kan innebära att man tar ned träd. Nyplantering behöver inte innebära att många träd tas bort.
Observatoriet_2011

Observatoriet är ritat av Carl Hårleman och stod klart 1753. Nuvarande kupol kom på plats 1877. Foto I99pema Wiki

 • Mina synpunkter: De stora träden är en grund för parkens karaktär och värden för lugn och ro och naturupplevelse. Utveckling av olika aktiviteter, siktlinjer och föryngring av trädbeståndet måste ske på ett sätt som innebär att ”Parkens lummighet bevaras”. Hur detta ska ske måste förtydligas. Hävdande av lugn och ro och naturupplevelse är extra viktigt i dag när trycket på mer aktivitet i parkerna är stort och Vasaparkens sista avsnitt av det slaget nu ska förses ett utegym.
 • Övergripande synpunkt
 • Det stora trycket på innerstaden är till stor del en konsekvens av att staden inte tar sitt ansvar för att skapa planberedskap och riktlinjer för utveckling av förorterna avseende byggvolym och attraktivitet. Stadsdelsnämnderna behöver inte ställa upp på att innerstadens värden urholkas på grund av detta. Det kan vara mer konstruktivt för stadsdelsnämnderna att ha en avvägt restriktiv hållning till att trycka in alltmer i innerstaden och därmed utöva ett tryck på staden att ta sitt ansvar för förorterna.  
Stadsbiblioteket_Asplund_1931

Stadsbiblioteket av Gunnar Asplund.

STADSBIBLIOTEKET                                                                                                    

 • Vackrast i världen http://mitti.se/stadsbiblioteket-vackrast-i-varlden/?tag=vasastan tycker Huffington post
 • Samtidigt vill politiker hindra Stadsbibliotekets angelägna utvidgning http://mitti.se/blir-det-tomt-pa-sveavagen-om-7eleven-flyttar/?tag=vasastan De är rädda för att det blir öde och otryggt om 7Eleven mm flyttar. Tror de att Stadsbiblioteket tänker bomma för fönstren och stänga kl 6? Frågan är om det finns ett problem. Omkring kl 23 en vardagskväll räknade jag till 111 gångtrafikanter där, varav nästan två tredjedelar bara gick förbi de båda serviceställena som skulle försvinna när biblioteket tar över. Dessutom lär samma eller liknande service öppna i annan byggnad i den attraktiva korsningen Sveavägen-Odengatan. Så det kommer inte att bli dött och otryggt. Stadsbiblioteket är ett av Sveriges internationellt mest kända byggnadsminne. Det är en viktig institution i samhället som är i skriande behov av mer lokaler, bl a för att nå ut till barn och ungdomar. Då har vi rätt att kräva kreativitet och vilja att lösa alla frågor.
 • Stadsbibliotekets utvidgning inget problem http://www.svd.se/oppna-en-bar-vid-stadsbiblioteket Bra idé.
SSM Berns

Berns salonger. Foto: SSM

MERA

Fina krogar under Stockholms ”belle époque” – retro-trend på g? http://mitti.se/da-borjade-stockholms-krogliv-blomstra/Dags för krogretro-trend känner jag på mig. Metropol (i dag Hard Rock Café) sörjer jag fortfarande. Takhöjd 10 m?, höga rundade fönster, boaserade väggar, vita dukar, violinist och pianist i frack … vacker, rofylld elegans utan vräkighet! Tänk om man återskapade Metropol – det kunde bli en internationell attraktion när man tröttnar på allt avskalat och slamrigt. 

Ord och inga visor om brist på kultur och ryggrad hos Stockholms ledning http://mobil.dn.se/kultur-noje/kronikor/maria-schottenius-ska-vi-lata-villkorade-pengar-styra-i-stockholm/

 

För ett trivsamt och vackert Stockholm

Ulf Johannisson

Stadsbyggnadsnätverket på Facebook här 

Seminarier mm hittar du på hemsidan här 


Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev författas av Ulf Johannisson, som är managementkonsult, arbetar ideellt med stadsbyggnadsfrågor i Stockholm.


Kommentarsregler:

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Telefonnumret publiceras inte.

Kommentering är avstängt.