Internationellt prisad museiexpert råder Nobelstiftelsen att tänka om

NobelCenter_granskningsforslag_september2015_1

Nobelcentret har kritiserats för sin storlek och den önskade platsen på Blasieholmen. I denna intervju av Stadsbyggnadsnätverkets Ulf Johannisson med Thomas Söderqvist lyfts frågorna om verksamheten inne i huset verkligen är genomtänkt.

En central del i det planerade Nobel Center är ett museum med vetenskapshistoriskt innehåll. För att få kvalificerade synpunkter på det sökte jag upp professorn i medicinhistoria vid Köpenhamns universitet Thomas Söderqvist. Han har nyligen avgått som chef för Medicinsk Museion i Köpenhamn efter att ha gjort museet till en internationellt uppmärksammad succé. 

Du tog över en luggsliten medicinhistorisk samling år 2000 och 10 år senare fick ni det internationella Dibner Award för bästa vetenskaps- och teknologihistoriska utställning. Och förra året fick ni som första mottagare det splitternya danska utställningspriset Vision. Hur var det möjligt?

– För mig har det hela tiden handlat om att museet skulle bygga på ett tätt samarbete mellan olika grupper av professionella: Humanister, designer och medicinska forskare. Och att vi hade samma lekfulla attityd till utställningar som forskare har till forskning. Det var viktigt att forskarna och studenterna märkte att det också var deras museum och att vi hade kul tillsammans. Att vi tog deras insats allvarligt, att vi vände oss till vuxna kvalitetsmedvetna museigäster och att vi inte talade ned till folk. Trots en lång rad ”svåra” utställningar har vi tredubblat besökssiffrorna på 8-9 års tid.

Medicinskt Museion. Foto: Heb

Medicinskt Museion. Foto: Heb

Attraktivt innehåll genom tätt samarbete med forskare. Vad betyder det för placeringen av ett Nobel Center i Stockholm?

– All erfarenhet visar att den här slags Center- och museiverksamhet måste bygga på nära samarbete med intresserade forskare och studenter. Det gäller Science Museum i London och Deutsches Museum i München och många andra. Därför ska man göra det lätt för forskarna och studenterna att slinka förbi och engagera sig i arbetet. Ur det perspektivet är Blasieholmen en rent ut sagt hopplös placering. Det ligger alltför långt borta från KI, KTH och Stockholms Universitet. Om man överhuvudtaget ska man ha ett sådant Center så borde det placeras i närheten av Norrtull. På gång- eller cykelavstånd till Vetenskapsstaden.

Hagastaden

En alternativ plats är nya Hagastaden.

Du var på ett tidigt stadium inbjuden till ett idéseminarium som diskuterade utformingen av ett Nobel Center. Vad sade du då?

– Min primära invändning mot planerna var att Stiftelsen inte riktigt kunde förklara visionen bakom Centret. Ett Center är ingen idé/vision, det är ju bara ett skal. Och jag måste erkänna att jag tyvärr fortfarande inte riktigt kan se vad visionen för Centret är.

Jag menade också att ett stort nybygge i miljardklassen var felanvändning av resurser. Museet behöver inte så stora lokaler och det vore synd att flytta prisutdelningen från Konserthuset.  Redan då var tendensen på väg bort ifrån monumentala byggnationer.

Ett Center borde signalera innovation och kreativitet. Nu var signalerna ”stort” och ”flott” och ”dyrt”. Är det verkligen den bilden man vill ge av forskning? Man ska nog passa på med att göra ett allt för storvulet intryck.

Om tanken var att väcka kommande generationers vetenskapliga kreativitet och innovations- och entreprenörlust så borde man enligt min uppfattning lägga en mer annorlunda och mer gräsrotsriktad strategi, med tonvikt på involvering av forskarna.  

Det var ett par andra på seminariet som var eniga med mig. Men Lars Heikensten var inte så förtjust, minns jag.

META-T-SO¦êDERQVIST-3104

Thomas Söderqvist. Foto: Medicinskt Museion

Vad tänker du när projektet kanske blir av?

– Man kan bli rädd för att Stiftelsen har lyckats sälja Centerplanerna primärt på det goda Nobel-varumärket. En aktör med mindre status hade nog fått rätt tuffa frågor om innehållet från finansiärerna.

Och så ska man inte glömma det som Erling Norrby har påpekat, nämligen att prisernas prestige står och faller med priskommittéernas arbete. Man ska vara försiktig med Nobelprisernas renommé, särskilt i dessa tider när det kommer alltfler internationella priser som konkurrerar om uppmärksamheten.

slidehuset

För stort och för dyrt.

Klara besked alltså från den internationellt prisade museiexperten och professorn Thomas Söderqvist. Han stödjer kritiken från den breda opinion som vill placera Centret nära Norrtull mitt i Vetenskapsstaden. Han ger substans och trovärdighet åt varför det är så avgörande för de kvaliteter som gör Centret till en succé.

Ett mindre och därmed billigare Center borde falla finansiärerna i smaken, liksom priskommittéerna och universiteten som skulle få mer pengar till forskning. Med större kreativitet och kontakt med vetenskapen skulle Nobelstiftelsen få ett attraktivare museum och göra en insats för kultur och vetenskap. Det skulle stärka Nobels och finansiärernas goda renommé i stället för att äventyra det genom att störa Stockholms stadsbild, förvärra trafikträngseln mm. Möt forskare och studenter i Vetenskapsstaden!

 

Ulf Johannisson

Managementkonsult, stadsbyggnadsexpert

1_front

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer om Nobel Center mm på hemsidan här 

Och på Stadsbyggnadsnätverket på Facebook här 


Kommentarsregler:

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Telefonnumret publiceras inte.

8 kommentarer

 1. Birgitta Adolfsson den 29 februari 2016

  Suverän intervju Ulf Johannisson. Hoppas dessa kloka invändningar når de som har makten så att denna klumpiga låda – som inte alls platsar i denna historiska och känsliga miljö – får förbli blott ett luftslott!

 2. Arne Kriström den 27 februari 2016

  Tänk er att motsvarande ful jättelåda skulle föreslagits på motsvarande plats i ett annat lands kulturella kärna tex
  I centrala Krakow
  I centrum av Edinburgh
  Vid Karlsbron i Prag
  Vid Rialto i Venedig
  Etc.
  Det borde egentligen vara omöjligt att ens föreslå en så dramatisk stadsförfulning?
  svara

 3. Dr. Charlotte Glasser den 27 februari 2016

  Dr nya Nobel institutet blir fantastiskt! Blasieholmen är bästa tänkbara läge. Det är gång avstånd till stadshuset, till kungliga slottet och många lämpliga hotell för olika budgets. Blasieholmen får ett nytt liv, utöver kontor, många andra fian Museeum, affärslokaler och en och annan boende utöver banker och holding bolag. T-banan ligger perfekt på minutes avstånd för snabba kommunikationer i hela Mälardalen.

  En titt på en syster verksamhet skulle kunna vara NYAS, http://www.nyas.org, som finns i gropen för gamla Twin Towers i NYC. Nyas har flest Nobelpristagare av alla akademier i världen. De finns med verksamhet i +140 länder och har nätverk globalt likt innom NY state och NYC från dagis till högsta forskningsnivåerna i USAs mes högskole intensiva stat.

  Nobel Inatitutet skall inte främst nätverka forskare i Norrtull. Det är en platt tanke! Nobel institutet skall vara en hub för hela Mälardalen och Sverige som NYAS. Nobel pristagarna finns i hela världen och det viktiga är hur institutets globala nätverk utvecklas och integreras i det nya Centrat. Här torde frågan om ledande ITK stöd och utveckling vara viktigare än fysisk arkitektur. Vidare ledarskapet för ett spännande programutbud för alla åldrar och dicipliner.

  Med artikelns argument kunde institutet lika väl ligga i Uppsala för att nätverka forskare i hela Mälardalen, eller varför inte i Kiruna?

  Nobel institutet är en internationell angelägenhet, likväl betydelsefull för skolbarn såväl i Kiruna, som i Solna och Kalmar.

  Vänd blicken mot framtiden och fundera på hur ITK arkitekturen och de sociala nätverken skall designas och ledas mot framtiden för ett spännande Nobel Institut på Blasieholmen. Alternativ två i staden borde var Observatoriekullens gamla kunskapskluster snarare än Haga Norra.

  Blasieholmen blir utmärkt! Hämta inspiration från NYAS!

  Dr. Charlotte Glasser

  • Bo Lagerqvist den 27 februari 2016

   1:o Det är fråga om ett s.k. Nobel Center som skall byggas av exploateringsbolaget Nobelhuset AB. Nobelstiftelsen får inte bygga hus. Det har man gått runt genom att bilda det särskilda exploateringsbolaget. Nobelinstituten, som du talar om Charlotte, har inte med detta att göra, de utser pristagare.
   Däremot har kritik riktats från de prisgivande instituten mot detta projekt bl.a. här: http://www.dn.se/debatt/behover-nobelstiftelsen-nya-huset-pa-blasieholmen/

   2:o Denna del av Blasieholmen har tillhört skärgårdsbåtarna, vars byggnader Nobelstiftelsen nu vill riva. Stockholm är en skärgårds- och hamnstad och kajer och kulturbyggnader behövs för den ökande lokala och regionala sjöfarten som skulle kunna samspela fint med t.ex. fiskmarknad och restaurang. Att jämföra med gropen efter Twin Towers i New York är väl ändå lite långsökt ? Jag skulle (om vi nu alltid måste titta på USA) hellre vilja jämföra med Pier 70 i San Francisco: https://savingplaces.org/stories/transitions-saved-pier-70-historic-core#.VtIAzuY4hLM

   3:o Riksantikvarieämbetet och Statens Fastighetsverk säger nej med hänsyn till Nationalmuseum. Ett trettiotal andra organisationer/föreningar säger också nej. Snart 10.000 personer sympatiserar med ”Rädda Blasieholmen – flytta Nobelbygget”.

   Att schakta bort 75.000 m3 av Blasieholmen, riva kulturbyggnader, leda bort grundvattnet och uppföra ett enormt betong/glas/metallkomplex år 2016 verkar inte särskilt tidsenligt, snarare går tankarna till 1960-talet. Hoppas det inte byggs – i alla fall inte i Blasieholmens sköra kultur- och hamnmiljö.

   Se gärna filmen: https://www.youtube.com/watch?v=UZ83twzuFw0

 4. Bo Lagerqvist den 26 februari 2016

  Stockholm stad har nu i ett granskningsutlåtande konstaterat att Tullhuset inte kan flyttas och att det inte finns någon plats för att placera det. Ska bli intressant att se MP:s agerande. MP säger (hittills) ja till att schakta bort 75.000 m3 av Blasieholmen och riva magasinen för att bygga betonglådan Nobel Center, men har ställt som krav att tullhuset flyttas.

  http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Pagaende-planarbete/PagaendePlanarbete/Planarende/?JournalNumber=2013-00460&rid=106003&flg=0&subtyper=Start%20PM,Fast%20fornl%C3%A4mning%20RA%C3%84,&plantype=Start%20PM

 5. Björn Ljung den 26 februari 2016

  Mycket bra och genomtänkt intervju av Ulf Johannisson. Söderqvist verkar veta vad han talar om.

 6. Rolf Grönkvist den 26 februari 2016

  Det är verkligen tråkigt att se hur detta projekt drivs vidare av Stockholms kommun, Nobelstiftelsen och donatorerna, trots ett massivt motstånd från alla dom som satt sig in i frågan. Förvånande också att alla negativa remissvar bara läggs åt sidan utan något seriöst bemötande. Konstigt att egentligen bara ett parti, nämligen Liberalerna, är emot projektet.

  Jag förstår inte hur man har kommit fram till att det över huvud taget finns ett behov av dessa stora, flotta och dyra lokaler. Det borde uppfattas negativt med tanke på Nobelpriset image. Priset är ju så identifierat med Stadshuset, Konserthuset och Börshuset.. Forskningsetablisemanget håller ju dessutom till på helt andra ställen i Stockholm.

  Stadsplanemässigt är ju dessutom platsen mycket dåligt vald. Stora trafikmängder, omfattande grävningar och helt avvikande utformning i relation till kringliggande bebyggelse och miljö vid och runt Blasieholmen. Dessutom spolieras en viktig kvarvarande hamnmiljö, som dessutom har stor betydelse för den växande skärgårdstrafiken och övrig båttrafik. Talet om att man ska plocka ner det gamla Tullhuset och uppföra det någon annanstans verkar mindre genomtänkt och oekonomiskt.

  Jag hoppas verkligen att man tar sitt förnuft till fånga och avblåser projektet. Rent ekonomisk kan detta projekt heller inte ge Stockholms kommun så stort bidrag, då ju marken i det närmaste skänks bort.
  Rolf Grönkvist

 7. Lillo Sjöberg den 26 februari 2016

  Tar mig friheten att citera ur vårt yttrande över förslaget som visar att Stiftelsen har en egen agenda:
  ”Samtidigt byggs ett vetenskapskluster i Hagastaden. Där skulle ett Nobel Center utgöra ett tillskott såväl byggnadsmässigt som vetenskapligt i samspel med andra nya märkesbyggnader …” Nobel Center har erbjudits 12 andra lägen, bl a i Hagastaden men tackat nej ”med motiveringen att området domineras av Life Science” ”En stillsam undran – berör inte nobelprisen just olika aspekter av ”Life Science”?
  Lillo Sjöberg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *