Öppet brev till Stockholms stads kommunfullmäktige och stadsbyggnadsnämnd inför beslut om Nobel Center 25 februari i nämnden

nobelcenter3

AVSLÅ DETALJPLANEN FÖR NOBEL CENTER! ERBJUD ALTERNATIV PLACERING!

Sammanfattning: Detaljplanen håller inte. Majoriteten av era väljare är emot den. Behandlingen av ärendet kan inte accepteras: utan programsamråd, med högsta ansvariga tjänstman på dubbla stolar samt brist på alternativ, trafiklösning och samhällsekonomisk analys. Effekterna på riksintresse, byggnadsminne, Stockholms skönhetsvärden och trafiksituation är oacceptabla liksom effekten på stadens ekonomi inklusive risker. 

Rekommendation: Avslå planen! Erbjud Nobelstiftelsen andra placeringsalternativ som underlag för ett nytt projekt. Utred utveckling av Blasieholmsudden utan Nobel Center.

MOTIV

Kritik har riktats mot projektet i rekordartad omfattning i skrivelser från allmänhet, organisationer och tunga remissinstanser. Tusentals personer protesterar på facebook och på annat sätt. Vi som har jobbat med frågan länge har mött stor frustration. Hur kan man få förstöra vår stad så här? Folk tar illa vid sig och Liberalerna, KD och SD är kritiska till projektet.

Riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården skadas mitt i dess hjärta, vid mötet med vattnet i den centrala staden. Allmänhet, myndigheter och experter är så överens om detta som man kan bli i någon fråga. Glasmastodonten skadar det man menar när man talar om ”Stockholm, en av världens vackraste städer”, den klassiska centrala stadens möte med vattnet. Den grundliga statliga utredningen SOU 1997:117 ansåg liksom Stockholms stad att en Nobelbyggnad inte borde placeras på Blasieholmen av kulturhistoriska och stadsbildsmässiga skäl. Man föreslog Tegelbacken och nedgrävning av Centralbron – lyssna på dem som medverkade till det!

Demokratin: Programskede borde ha genomförts. Den statliga utredningens (SOU 1997:117) och tunga remissinstansers slutsatser understryker att före detaljplaneplanprocessen borde staden för detta känsliga och stora projekt ha genomfört ett programskede för att belysa principfrågor, risker och alternativa lösningar – och låta allmänheten komma till tals om dessa i ett programsamråd. I stället samarbetade staden i det tysta med byggherren i ett par år, med ekonomiska utfästelser mm.

Alternativa placeringar borde ha utretts grundligt. Alternativa lokaliseringar refuserades med ett svagt underlag. Och vad är felet med Börshuset vid Stortorget och att vara gäst i fina Konserthuset med fler sittplatser? T ex skulle ett Nobel Center vid nya Norrtull i Hagastaden sätta ljuset på Stockholm som vetenskapsstad och bidra till den trånga innerstadens utvidgning.

image001

Alternativ användning av platsen har inte presenterats alls. Blasieholmen utan Nobel Center kan bli ett attraktivt besöksmål. En plats med levande sjöfart och maritim historia i 500 år kan exponeras, plus näringsställen, park mm. Detta historiska koncept har till skillnad från Nobel Center ett naturligt samband med Nationalmuseum som samtidigt får behålla möjligheter att expandera. Intrycket av detta byggnadsminne skulle inte förminskas av Nobeljätten. Statens Fastighetsverk har nyligen avstyrkt hela projektet pga att staden inte har tagit hänsyn till dess synpunkter om Nationalmuseum.

Staden trixar med bilder

image002

Nobelbygget har förminskats och Hovslagargatan breddats. Från utsiktspunkten är det omöjligt att se mellan Nobelhuset och det s.k. Kokhuset till höger. Men här går det, för att se luftigt ut.

Har processen rentav inte gått rätt till?  Den 3 december 2013 tillkännagav Nobelhuset AB att stadsbyggnadsdirektör Susanne Lindh hade utsetts till VD i företaget. Anställningen avslutades först den 1 februari 2014. Hon hade alltså en intressekonflikt mellan åtminstone 3 december och 31 jan. Före planprocessen avseende Nobel Center samarbetade staden och med byggherren om projektet utan insyn ett par år. I media har Lindh förringat Tullhusets kulturhistoriska betydelse. Sanningen är att Tullhuset och de två närbelägna hamnmagasinen från 1910-talet, de sista i sitt slag i Stockholms hamn är grönklassade. Det innebär att de är särskilt värdefulla ur kulturhistorisk synpunkt.

Två privatpersoner har frågat Åklagarmyndigheten:

 • kan Susanne Lindh ha gjort sig skyldig till jäv av något slag, eller genom att acceptera erbjudandet av VD-posten misstänkas för tagande av muta?
 • kan Lars Heikensten genom att erbjuda Susanne Lindh en VD-post i det aktiebolag, som han som VD för Nobel Groups Interests AB har koncernansvar för, misstänkas för givande av muta? (diarienummer AN 1003-16, Riksenheten mot korruption.)

Nobel Groups Interests AB registrerades 2012 för Bank, Finans&Försäkring, Fondförvaltning och Övrig verksamhet. Det ägs av Nobel Foundations Rights Association bildat 1999 för Kultur, Nöje & Fritid och Museiverksamhet.

Trafiken är inte löst och kan inte lösas. Blasieholmen är för trång. Innerstaden är för trång och turisttrafiken bara växer liksom stadens befolkning. Hovslagargatan är särskilt trång och direkt olämplig för den busstrafik som avses gå där. I planförslaget nämndes ett tiotal trafikproblem som inte var utredda eller lösta.

Sverige och EU kräver att allmänna medel ska användas effektivt. Men …

 • Nobelhuset AB kan få ekonomiska problem. Detta riskerar då att drabba Stockholms stad och staten ekonomiskt, liksom trafikproblem, skador på grannfastigheter, mm. Hur ser Stockholms stads samlade analys av risker med projektet ut?
 • Stadens mark ska användas på bästa sätt, säljas till högsta möjliga pris eller ge andra värden för staden och dess invånare. Men staden räknar bara med ersättning motsvarande kostnader i samband med projektet medan markens värde i miljardklassen skänks bort. Dessutom ska staden bidra till driften.
 • Projektets samhällsekonomiska värde lär bli litet med kostnader för trafikinfarkt och trafikolyckor mm på minussidan. I en samhällsekonomisk kalkyl ska projektets samlade nettovärde jämföras med värdet av alternativa placeringar (Stortorget, Hagastaden …) och värdet av alternativ användning av Blasieholmsudden, d v s värden för besökare och skattepengar för kommunen och staten. Alternativens samlade värde borde bli högre än Blasieholmens-projektets värde, som då skulle ge en samhällsekonomisk förlust.

Se även  https://www.youtube.com/watch?v=UZ83twzuFw0 och  https://www.youtube.com/watch?v=NqWtT60Koyc

Ulf Johannisson, Stadsbyggnadsnätverket

Stöds av

Jan Bergman, Stockholmsskildrare, ordförande i Norrmalms Hembygdsförening

Karl-Gunnar Norén, bokförläggare

Matti Shevchenko Sandin, Stockholm Skyline

Svante H. Tirén, Akademie der Bildenden Künste Wien

Mats Wickman, författare och stadsbyggnadsskribent, bland annat i SvD Kultur


Kommentarsregler:

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Telefonnumret publiceras inte.

20 kommentarer

 1. Gunnar Melin den 23 mars 2016

  En skam för Sverige och en skymf mot Alfred Nobels minne om planerade
  bygget av Nobelhuset genomförs.
  Gunnar Melin

 2. Anders Djerf den 14 mars 2016

  NobelCenter på Blasieholmen är Helt Fel !
  Observera att också Vänsterpartiet numer säger NEJ till NobelCenters placering på Blasieholmen!

  Ur min synpunkt finns tre bra alternativa lägen:

  Vinterviken med stark anknytning
  till Alfred Nobels verksamhet och i f d Skulpturens Hus där
  – OBS med väl anpassad tillbyggnad ! – helst i tegel –

  – på Lövholmen intill Liljeholmen, där snart mycket mark intill vattnet frigörs,
  när Cementa avvecklar sin verksamhet

  – eller i Hagastaden, intill Karolinska Institutet.

  För att ärendet ska kunna beslutas i Stockholms stadsfullmäktige
  utan att blanda in ytterligare en kommun, vilket skulle komplicera.
  bör området för alternativ placering ligga inom Stockholms stad.

  Anders Djerf
  Ledamot för V i Stockholms Hamns styrelse,
  konstnär, och aktiv guide i Stockholm, söder om Söder
  Starkt engagerad i Sjöfartsstaden Stockholm

 3. Lillo Sjöberg den 26 februari 2016

  En klarläggande ”Öppet brev”!
  Nobelstiftelsen har fått 12 lägen att välja mellan, bl.a Hagastaden. Men det avvisades med argumentet: ”området domineras av ”Life Science”! Min stillsamma undran – berör inte nobelprisen just olika aspekter av ”Life Science”?
  Lillo Sjöberg

 4. Christer Hansson den 13 februari 2016

  Opera har kanske samma betydelse för Italienarnas nationalstolthet, som Nobelpriset har för svenskarna. Men vem skulle våga sig på att föreslå dem att riva ett par av sina murkna palats längs Canal Grande i Venedig och uppdra åt David Chipperfield att rita ett mässingshus åt dem?

  Men här, i Nordens Venedig, går det fint för här finns en särskild kombination av hemmablindhet, storhetsvansinne. okunnighet och flathet för arkitekter.

 5. Diana Schwarcz den 9 februari 2016

  Helt överflödigt med denna mastodont-dront på Blasieholmen!
  Kanske visst berättigande i nya Hagastaden.

 6. Bo Lagerqvist den 8 februari 2016

  Här nedan ett exempel på hur åtta (!) intressanta hamnbyggnader räddas till eftervärlden. Att schakta bort 75.00 m3 av hamnen på Blasieholmen, inkl. tullhus och magasin för att bygga en enorm betonglåda är ett exempel på föråldrad och ohållbar hushållning med både vårt kulturella arv, kommunens pengar och naturresurser. Vi skriver 2016 inte 1960 !
  https://savingplaces.org/stories/transitions-saved-pier-70-historic-core#.Vrjz3OY4hLM

 7. Eva Sundblad Harry den 8 februari 2016

  I just read the statistics from a tourist agency about what tourists appreciate with Stockholm. The historical inner city was high up on the list. Do not destroy that!

 8. Clara von Rettig den 7 februari 2016

  VAR RÄDD OM ALLT,inga billiga köpcentrum tack.

 9. Clara von Rettig den 7 februari 2016

  Då Nobelstyrelsen har 800000 kr till Nobelhuset och inte en miljard som huset kostar…föreslår jag ett lägre bygge litet som Nordens Venedig, Louisiana museum, Louvren, och inte en Bunkerliknande låda som sänker värdet på hela Stockholm och gör om Alla förortsmisstagen som man gjorde på 60TALET….Huset i sin nuvarande skepnad blir litet som Barsebäck eller ett nytt billigt köpcentrum helt punkt. ALLA FINA SIKTVINKLAR BLIR SKADADE, OCH TINNAR OCH TORN FÖRSTÖRS BÅDE I LJUSVINKLAR OCH SKIRHET. …Gör en fin park istället och flytta bygget till Hagaterminalen, Universitetet som en bibliotek och konferensbyggnad med utblick mot hela Brunnsviken.
  HAGASTADEN.

 10. Clara von Rettig den 7 februari 2016

  Det är viktigt att kommunen blir mer känslig i sin attityd till hela historiska Stockholms värde och skönhet.
  Blasieholmen är en historisk miljö som man mycket mer inkännande måste beakta både arkitektoniskt och historiskt.
  NOBEL MUSEET bör passas in mer inkännande och smälta in i omgivande arkitektur, eller placeras med motsvarande arkitektur, vid Wennergrens center, I Hagastaden, Hornsberg, eller framför Universitetet på parkeringsplatsen.
  Så som en trojka mellan Riksmuseet, Kungliga Vetenskapsakademien Bergianska Trädgården.

 11. Björn Tarras-Wahlberg den 7 februari 2016

  Detta är så väl uttryck! Kan inte skrivas bättre!

  Motiven för politikerna att avstyrka galenskapen att riva det 140 år gamla Tullhuset och där bygga Nobelmonstret är tre:

  1. 90 procent av de 727 inkomna svaren vid granskningen i april förra året avstyrkte förslaget. Därtill tillkommer två namnlistor på sammanlagt 824 personer som avstyrker förslaget, men dessa är inte medräknade.

  2. Flertalet remissinstanser avstyrker, däribland Skönhetsrådet, Fastighetsverket med Nationalmuseum samt Byggnadsvårdsföreningen.

  3. Stockholmarna vill bevara världens vackraste huvudstad.

  Björn Tarras-Wahlberg

 12. Charlotte Åkerlind den 6 februari 2016

  Utmärkt förslag!

 13. christina ekström den 6 februari 2016

  Nej till Nobelbygget….

 14. Sonja Brimberg den 6 februari 2016

  Jag instämmer till fullo i det ovan skrivna. Jag är en del av Stockholm och ingen jag känner ger politikerna mandat för detta att skänka bort en bit av staden till uppenbar rovdrift.
  Har hört många experter yttra sig i seminarier, – de bekräftar alla vansinnet i Nobel-stiftelsens övergrepp.
  Sonja Brimberg

 15. Stig-Göran Troëng den 5 februari 2016

  Den handläggning av ärendet förefaller för en amatör lite på gränsen till korrupt. Staden kommer att förlora på detta föreslagna bygge, så tänk om medan tid finns.
  Stig-Göran

 16. Per Faxneld den 5 februari 2016

  Instämmer helt. Byggplanerna är skandalöst okänsliga och förstör fullständigt viktiga värden i ett av Stockholms vackraste områden. Hagastaden vore däremot helt rätt placering.

  Fil. dr. Per Faxneld

 17. Pia-Lena Moller den 5 februari 2016

  Håller helt och hållet med.

  • Ewa Schenström den 5 februari 2016

   Bygg Nobel Centet i Hagastaden vid Karolinska Institutet

 18. Kerstin Ingmanson den 5 februari 2016

  Jag stöder dessa synpunkter till fullo. Det är fullständigt vansinnigt att bygga ett sådant husmonster på Blasieholmen – allt är fel. Vi behöver inget Nobelhus. Vi har Stadshuset, vi har Konserthuset, och vi har mängder av olika alternativ för placering av ett Nobelmuseum någon annanstans än i Gamla stan, om man verkligen tycker att man måste flytta på det. Det finns massor av alternativ (t.ex. Hagastaden), där alla dessa mer eller mindre trovärdiga
  aktiviteter som beskrivs i propagandan kan bedrivas. Planerna på ett bygge på Blasieholmen stinker lång väg. Man vill bara exploatera en av de mest värdefulla tomterna i Stockholms innerstad. Detta måste stoppas!

 19. Eva Sundblad Harry den 4 februari 2016

  Hemskt! Byggnadsplanerna for Stockholm forstor innerstaden. Om jag var envaeldig

  bestaemmare (det ordet finns val inte, men i alla fall) och det ar jag givetvis inte, men
  Jag skulle forbjuda oekad trafik i innerstaden.
  O ha parkeringshus utanfor tullarna. Det finns tillraeckligt med kollektivtrafik i Stockholm.
  Att ersaetta sjoetrafiken med bilar ar en vansinnig ide.

  Och de nya husen o byggnadsstilarna ar mkt konstiga. Laer man sig det pa Architekthoegskolan??

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *