Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev 16-04

Här är Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev 16-04. God läsning!

Hej alla!

Bild: Sápmi jokk/Bierne AB Arkitektkontor

Bild: Sápmi jokk/Bierne AB Arkitektkontor

ÅRETS BÄSTA PROJEKT?

Bygga fint och kreativt i stället för riv,– Småstuge-hotellet över Vindelälven lär bli en succé.

http://www.byggvarlden.se/bygger-hotell-pa-avstangd-bro-94738/nyhet.html?newsletterid=5063&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2015-01-26

OFFENTLIGA AKTÖRER

Politiker och ledande tjänstemän ToR byggsektorns företag

Att Stadsbyggnadsdirektören Susanne Lindh blev vd för Nobelhuset AB 150201 känner vi till, liksom att stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius hade jobbat på Skanska. Det finns många

”Skräckvälde” på Konsthögskolan? http://www.svd.se/tystnadens-boning/om/svds-kulturmagasin ”Konstakademien ska bl. a främja utvecklingen av byggnadskonsten i Sverige. Konstakademien uppfattade rektorn Marta Kuzmas planer för arkitekturundervisningen som en nedmontering, och att hennes visioner stod i strid med ”den svenska traditionen med ett demokratiskt system”, samt att rektorn inte fäste någon vikt vid ”kunskap om den nationella traditionen”. Det var för stort fokus på internationalisering, och för lite intresse för förankring i det nationella konstlivet, enligt Akademien.”

BOSTADSPOLITIK

Jan Jönmarks studie av den svenska bostadsmarknaden http://www.yimby.se/2016/01/goteborg-mellan-segregati_3767.html Del 3, de andra delarna finns det länkar till i artikeln. JJ har Gbg som utgångspunkt, vilket ger oss stockholmare litet djup i bilden.

Fem fel i bostadspolitiken http://www.byggvarlden.se/det-finns-ingen-bostadspolitik-94589/nyhet.html?newsletterid=5030&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2016-01-22 Sammanfattning av Teknik- och designföretagens rapport. Första felet: Det finns ingen sammanhållen bostadspolitik.

Film om finanskraschen 2008 lovordas http://www.svd.se/fullandat-om-de-som-sag-krisen-fore-alla-andra Subprimelån mm då. Inte så mycket har ändrats för aktörer som blir miljardärer… och för oss andra som antingen blir miljonärer som bor gratis eller har svårt att få en bostad – p g a att politiken inte ändras.

DN är sarkastisk mot inskränkande regler för byggande http://www.dn.se/ledare/kolumner/carl-johan-von-seth-ingen-brist-pa-olagenheter/  Attefall förenklade mycket i regelverket. En intervjuad KTH-professor: De återstående problemen handlar om maktförhållanden och olika parters rättigheter. Det är oärligt att låtsas som att byggfrågorna handlar om ren byråkrati. ”Problemet är att få ihop olika intressen”. Så rätt.

Reinfeldt nyligen om byggandet http://www.fastighetsvarlden.se/notiser/reinfeldt-om-fastigheter-hos-cw/ Reinfeldt gick till attack mot alla som klagar på byggplaner.: ”Vi har regelsystem som är inställda på att befolkningen inte ska växa och att ungdomen inte har någonstans att bo.” Resultatet av den tyvärr inte ovanliga attityden ser vi i städerna. Beror den på brist på kunskap om att det går bra att bygga mycket, trivsamt och vackert med det regelsystem vi har? Stadsplanering kan frigöra mark och visa vägen i områdesplaner och man kan göra detaljplaner som tar hänsyn till flera faktorer och intressenter 

Stockholm ”världens största gated community” http://www.svd.se/billy-mccormac-varldens-storsta-gated-community/om/wallstroms-lagenhetsaffar

Kommunalt bolag prioriterar http://www.fastighetssverige.se/artikel/framtiden-prioriterar-nyanlanda-och-andra-utan-ordnat-boende-19736

HISTORIA

Byggteknik och historia http://www.svd.se/se-stockholms-jattehotell-byggas–pa-77-sekunder Stockholm Continentals historia och 77 sekunder film om hur man bygger ett jättehotell.

mullvaden

www.bidsinsweden.se

Mullvadsockupationen, historieskrivning http://humanismkunskap.org/2016/01/23/sanningen-bakom-mullvadsockupationen/ författaren skriver om falska underlag avseende grundläggning och pålning (hur är det med Astoriaflygeln?), smutskastning av de agerande (Nimby?) mm. Astoriaflygeln?), smutskastning av de agerande (Nimby?) mm.

För ett trivsamt och vackert Stockholm

Ulf Johannisson

Stadsbyggnadsnätverket på Facebook här 

Seminarier mm hittar du på hemsidan här 


Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev författas av Ulf Johannisson, som är managementkonsult och arbetar ideellt med stadsbyggnadsfrågor i Stockholm.


Kommentarsregler:

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Telefonnumret publiceras inte.

Kommentering är avstängt.