Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev 16-10

Hornsgatan är en typisk huvudgata i en väl fungerande kvartersstad. Foto: Holger Ellgaard

Hornsgatan är en typisk huvudgata i en väl fungerande kvartersstad. Foto: Holger Ellgaard

Hej alla!

AKTIVERA DIG FÖR STOCKHOLM

Bostadspolitik i panik – efter lång tid med bristfällig politik

Stockholms innerstad drabbas mycket hårt. Brister i stadsplaneringen gör att det byggs för litet i de glesa förorterna som har potentialen. Ett alltför stort tryck läggs på innerstaden, dessutom i form av okänsliga projekt utan sammanhang.

Stockholms hembygdsföreningar har länge engagerat sig för varsamhet i utvecklingen av staden, absolut inte mot utveckling. Nu känns det viktigare än någonsin med denna stora rörelses engagemang i försvaret av hembygdens värden. Själv har jag engagerat mig i Norrmalmsföreningen och Länsförbundet. Fler behövs, personer som du som är insatta i stadsbyggnadsfrågor.

Gå in i en hembygdsförening! Kontakta Mats Wickman om du bor på Kungsholmen mats.wickman@outlook.com  eller mig om du bor i annan stadsdel ulf.johannisson@telia.com Årsmöten står för dörren så passa på nu!

MER OM INNERSTADEN

nobelcenter3

Nobel Center

waterfront-wievstockholmskyline

Ur Inga-Britt Ahlenius högtidstal i Konstakademien: ”Projekt Slussen är dessvärre ingalunda det enda stora stadsbyggnadsprojektet där estetiska och kulturella värden och historisk pietet spelas ner till förmån för exploateringsintressen. Waterfront Building är precis 2 -3 våningar för högt för att störa Stockholms vackra himmelslinje. Det planerade Nobelhuset är en jätteguldbumling som hindrar Nationalmuseums expansion och avskärmar två vatten. I mitten på 1600-talet byggde Riksmarskalk De la Gardie sitt ståtliga palats vid Kungsträdgårdens södra entré. I folkmun fick det namnet Makalös. Nu planerar staden en kommersiell entré till Kungsträdgårdens norra del i form av Apples byggnad på Hamngatan. Dagens Stockholm kan få sitt Smaklös.” Hela talet här http://konstakademien.se/opinion/               

Sergels Torg och Malmskillnadsgatan måste sänkas http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/beslutet-nya-bankkvarteret-vid-sergels-torg-maste-sankas/aRKpby!RZzSaGdTBwxUur@auSmHw/

Skönhersrådet vill stoppa det http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/stadsmuseet-vill-stoppa-nya-sergels-torg/aRKokA!qHKCZTjb8hvY5wE1UIS7nQ/

30 bostäder http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/sensationella-planen-for-city-30-nya-bostader-vid-sergels-torg/aRKoiw!BnA9hl1uQNl7Cf6gtsX8uQ/

Mer om amerikanska Pembrokes förslag till gigantiskt bygge http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/sa-har-stort-vill-amerikanerna-bygga-nya-passagenhuset-i-city-se-nya-bilderna/aRKpbx!HyMNcPuCEHsBTWDOtPAj2g/

VI KAN VARA STOLTA ÖVER SVENSKA SKANSKAS BEDRIFTER I USA

http://www.fastighetssverige.se/artikel/skanska-bakom-nytt-landmarke-i-new-york-r-n-20224 Till arkitekterna: Rita vackert så byggs det!

För ett trivsamt och vackert Stockholm

Ulf Johannisson

Stadsbyggnadsnätverket på Facebook här 

Seminarier mm hittar du på hemsidan här 


Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev författas av Ulf Johannisson, som är managementkonsult och arbetar ideellt med stadsbyggnadsfrågor i Stockholm.


Kommentarsregler:

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Telefonnumret publiceras inte.

Kommentering är avstängt.