Ny undersökning: Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm saknar stöd bland Stockholmarna

 

nobelcenter nej tack

Trots att politiska representanter angett att det finns ett stabilt stöd för projektet med Nobel Center på Blasieholmen är inte det fallet om man frågar Stockholmarna själva. Det framgår av en opinionsundersökning som UserNeeds utfört och där 1054 svarat.

En klar majoritet, 58 procent, anser att det finns bättre platser att bygga Nobel Center på än Blasieholmen. Att flytta och eller riva det existerande tullhuset och hamnmagasinen på Blasieholmen är 60 procent negativa till medan bara 8 procent är positiva (och 9 procent saknar uppfattning). Bara knappt 20 procent anser att Blasieholmen är ett av de bästa ställena att bygga Nobel Center på. Närmare 60 procent anser att det vore bättre att placera Nobel Center närmare forskning och akademi.

Var fjärde är negativ till den vinnande arkitektförslaget medan endast 10 procent ställer sig positiva. Närmare hälften av de tillfrågade känner inte till förslaget.

Även sympatisörerna till de partier som är för att bygga ett Nobel Center på Blasieholmen enligt det nuvarande förslaget är skeptiska. Nästan 40 procent av de moderata sympatisörerna är helt eniga om att det finns bättre platser att bygga på. När det gäller de socialdemokratiska sympatisörerna uppger 36 procent att de är helt eniga om att det finns bättre platser. Av moderata väljare är det dubbelt så många som är negativa till den föreslagna utformningen av byggnaden än de som är positiva. Även hos socialdemokraterna är det betydligt fler 24 procent som är negativa än de som är positiva (18,5 procent).

Undersökningens resultat i korthet:

  • Nästan 60 procent håller med om att det finns bättre platser än Blasieholmen att bygga centret på. Knappt 15 procent håller inte med.
  • 60 procent för (25 procent emot) att Nobel Center ska byggas närmare akademi och forskning.
  • 54 procent delar inte uppfattningen att Blasieholmen är det bästa stället att bygga centret på. Bara 7 procent delar den uppfattningen helt.
  • 60 procent för (19 procent emot) att tullhuset är viktigt att bevara.
  • 61 procent mot (8 procent för) rivningar för att uppföra Nobel Center.
  • Knappt 6 procent tror de får stor glädje av Nobel Center. Var tredje får ingen glädje alls.
  • 38 procent av moderata och 36 procent av socialdemokratiska sympatisörer tycker att det 
finns bättre platser att bygga på än Blasieholmen. 7 procent och 10 procent av respektive 
partiers sympatisörer håller inte med.
  • 49 procent av socialdemokraterna är negativa (10 procent positiva) till att riva tullhuset och 
hamnmagasinen medan över 60 procent av moderaterna är negativa (9 procent positiva).

Klicka här för att se undersökningen i sin helhet: 

Undersökning

Opinionsundersökning är gjord av UserNeeds

Stockholm Skyline


Kommentarsregler:

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Telefonnumret publiceras inte.

5 kommentarer