Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev: Fint och Fult

Påbyggnad Jakobsgatan -Regeringsgatan Det finns många fler påbyggnader på malmerna.

Påbyggnad Jakobsgatan -RegeringsgatanDet finns många fler påbyggnader på malmarna.

Här är Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev 160524:

Hej alla!

Vilken arkitektur och stadsplanering gillar de flesta och vad byggs det? Vad är det som skiljer? För ovanlighetens rekommenderar jag dig att gå igenom hela Nyhetsbrevet i en följd. Det är lätt med alla bilder.

Nästa Nyhetsbrev: Varför får vi inte det vi vill och mår bra av? Vad man kan göra åt det?

Den allmänna opinionen är en viktig drivkraft, d v s det finns hopp, om du aktiverar dig så mycket du bara kan!

ARKITEKTUR I OTAKT MED VAD EN STOR MAJORITET VILL HA

Arkitektur som övergrepp http://www.svd.se/nar-arkitektur-blir-ett-overgrepp/om/kultur En rad exempel på förstörelsen av stadsrum presenteras och analyseras http://www.stockholmskyline.se/2016/04/utforsaljning-av-innerstadens-rum-rymd-och-sjal-sunt-fornuft-pa-glid/ och Varför byggs så många fula hus? http://t.sr.se/1qcJEVL Intervjuer i SR.

HÄR VISAR JAG EXEMPEL PÅ DET ”FULA”, SEDAN FORSKNING om vad de flesta finner fult och ”fint”, mår dåligt resp. bra av – sedan gammalt fint och att det går att bygga nytt och fint, med lönsamhet. Till stor del egna foton. Nobel Center och Astoriaflygeln har ni sett tillräckligt, så det visar jag inte.

Påbyggnader enligt modernistisk tes: Det nya ska vara tydligt urskiljbart från det gamla. Man får säga att det lyckas de med. Lyckas de glädja människor?

Manuelle Gautrand och Equator.

Påbyggnad: Trygg-Hansahuset – förslag.

IMG_1955

Påbyggnad: Jakobsgatan nära Tegelbacken.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rivning av fina hus och nybyggnad enligt samma tes

medborgarplatsen katolska kyrkan

Folkungagatan väster om Götgatan.

upplandsgatan

Upplandsgatan söder om Odenplan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsekvent modernism -Mäster Samuelsgatan får gråskala och högre höjd – hus för hus i City – en successiv Klarasanering

stockholm waterfront

Central plats typisk för Sth mjuka möte m vattnet; Stockholm Waterfront bidrar till Mäster Samuelsgatans omgöring från mänsklig skala, varierad färg m.m. till höga hus i gråskala eller glas.

 

mästersamuelsgatan

Tittar österut. Norra sidan klar här också. Salénhusen hade tegelfärg före ombyggnaden för Mood-gallerian.

mäster samuel

Vi går österut över Sveavägen till Passagenhuset i korsningen med Birger Jarlsgatan. Ser tillbaka västerut mot hötorget Norra sidan är färdig i gråskala. Det är f ö södra sidan mittemot också.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

passagenhuset

Passagenhuset t h har butiker i botten även runt hörnet mot Birger Jarlsgatan. Den sista resten av tegelfärg, färg överhuvudtaget.

hästen

Pembrokes nya grannhus är lägre än Passagens ersättningshus, men mkt högre än omgivningen. Gatans sista orörda del öster om Norrlandsgatan mot Stureplan börjar med gula huset i fonden.

-Pembrokes

Pembroke som äger Passagenhuset river, vill ha extremt hög höjd och slutlig utrotning av färg. ”Kan man bygga en stad med fluffiga ord?”

http://www.svd.se/onsdagskronika/om/kultur

Läs mer om Passagenhuset och Mäster Samuelsgatan http://www.stockholmskyline.se/2016/02/stadsbyggnadsnatverkets-nyhetsbrev-16-06-till-16-08/

  • Mäster Samuelsgatan: Grönklassade Passagenhuset rivs. Ersätts med grått 14-våninghus http://blogg.dn.se/epstein/2016/01/26/nytt-huskomplex-planeras-i-city-passagenhuset-rivs/  Detta fullbordar den långa centrala Mäster Samuelsgatans omvandling till gråskala från Stockholm Waterfront till Norrlandsgatan. Det är en fortsättning på stadens politik att tillåta att hus för hus rivs och ersätts med högre och grått, utan plan för vad man vill med stadens områden. Vi ser ett utdraget haveri för Stockholms skönhet och unika stadskaraktär.
  • Passagenhuset, mycket bilder: http://www.fastighetsvarlden.se/notiser/sa-vill-pembroke-bygga-om-passagenhuset/

Mer om Pembroke Patricia Hedelius i SvD: ” Med hjälp av anonyma holdingbolag i skatteparadiset Jersey har Nordea hjälpt till att planera bort 765 miljoner kronor i vinster i samband med att banken sålde sitt huvudkontor i Stockholms innerstad. Nordea förnekar inblandning, men nu upptaxeras upplägget efter en ny dom i kammarrätten… I första hand är det amerikanska Pembroke som tagit över huvudkontoren och skatteupplägget som får betala upptaxeringen. Men enligt uppgifter till SvD Näringsliv så kan notan för upptaxeringen ändå landa på Nordeas bord.” http://www.svd.se/upptaxering-pa-765-miljoner-efter-nordea-upplagg

Vad säger forskningen? Vad gillar vi och inte?

Forskning visar att människors hälsa och välbefinnande främjas av vacker varierad arkitektur och grönska.I hög grad har vi gemensamt att vi gillar variation i färg, form, dekoration och material – vackert komponerat – liksom mänsklig skala.Vi tycker olika om detaljer i allt detta. Avskalade lådor är inte populära.Modernisterna: ”Det går inte att säga vad som är vackert, det ligger i betraktarens öga.”Det går att vad som är vackert, i stora drag, för de flesta.

Brittisk undersökning med mer än 1000 personer i UK frågade: Vilket hus föredrar du?

forskning

77 % föredrog traditionell arkitektur (bild 2 eller 3) 23 % föredrog samtida arkitektur (bild 1 eller 4). Svenska undersökningar med färre svarande har gett liknande resultat.

Vi gillar inte på- och ombyggnaderna ovan, sammanfattningsvis detta:

Lindhagensgata

Stora fyrkantiga avskalade hus – Lindhagensgatan.

city

Konsekvent enligt modernistiska teser. Framtiden?

 

 

 

 

 

 

 

 

Det vi gillar och betalar mest för av det befintliga

 

Odengatan

Västra Odengatan vid Vasaparken – Jugendparad.

Tegnergatan

Tegnergatan blandade stilar med gemensam grund.

Kring Odenplan

Odengatan när Gustav Vasa kyrka – jugenddekor.

 

 

 

 

 

 

 

 

vasaparken

Vasaparken: Mötesplats i skönhet.

köpenhamn

Köpenhamn: Mötesplats i skönhet – även för båtfolket.

Wien

Centrala torget i Wien. Mötesplats och shopping av högsta kvalitet. Jämför m centrala torget i Stockholm; Sergels torg, mötesplats för …?

 

Nya fina områden i industri- och hamnområden respektive i det gröna – ny arkitektur befriad från modernistiska teser

2 Nytt M-ö V Hamnen

Västra Hamnen i Malmö.

köpenhamn

Bispebjerg Backe skissat av skulptör, böljar som naturen i Köpenhamns f d ”trädgård”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Riva och bygga fint i befintlig stad

Kärrtorp

Kärrtorpsvägen. Arkitekt Ola Andersson.

Torsgatan

Nytt vid Torsgatan Brunnberg & Forshed.

 

Betongblandaren

Studentbostäder Bromma. Brunnberg & Forshed Arkitekter.

Stadsplanering: Vi föredrar som regel blandad stad med allt på nära håll– inklusive naturen – och mötesplatser vid bostaden och i staden.

VARFÖR SÅ LITET AV KVALITET SOM KUNDERNA SER DET? – VI SOM BETALAR ALLT I SLUTÄNDEN – MER OM DETTA I NÄSTA NYHETSBREV!

Modernismens teser bromsar utvecklingen. Dags för tesfri ny arkitektur och stadsplanering. I stället djup kunskap, både ”eviga” sanningar och nya rön.

Politiker och myndigheter på nationell nivå förmår inte samordna olika delar av politiken http://www.svd.se/sandladekrig-med-sveriges-framtid-som-insats Det är lika illa på kommunal nivå http://www.svd.se/hoga-markpriser-skrammer-bort-bostadsbyggen

Lågt i tak på Stadsbyggnadskontoret http://www.svd.se/den-kritiska-rosten-ar-ocksa-ett-professionellt-ansvar Högre i tak tidigare. ”Exploateringskontorets viktigaste roll i dagens situation är att se till att markanvisningarna sker i hög takt”, säger Exploateringsdirektör Håkan Falk i SvD-annonsbilaga.” Fokus på volym. Den politiska ledningens riktlinjer ligger bakom. Finns det en motsättning mellan kvalitet och å andra sidan volym och kostnad?

Brister i konkurrens mm i marknaden. Skattepolitik styr fel. Dåliga villkor för hyresrätter http://www.svd.se/ge-hyresratten-likvardiga-villkor mm.

För ett trivsamt och vackert Stockholm för alla

Ulf Johannisson

Stadsbyggnadsnätverket på Facebook här 

Seminarier mm hittar du på hemsidan här 


Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev författas av Ulf Johannisson, som är managementkonsult och arbetar ideellt med stadsbyggnadsfrågor i Stockholm.


Kommentarsregler:

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Telefonnumret publiceras inte.

1 kommentar