Är vi redo för nya rivningstomter i City?

bigoriginal

Planerad byggnad där Passagen idag ligger. Bild: Pembroks

Omfattande planer i City reducerar arkitektoniska och stadsmässiga kvalitéer till förmån för högre exploatering och högre byggnadshöjder. Charlotte Holst diskuterar konsekvenserna av detta:

Byggnaden intill NK-huset Hästen 21, den så kallade ”Passagen”,  ritad av Bengt Lindros och färdigställd 1973, ska rivas och ersättas av ett 14 våningar högt kontorshus i regi av Pembroks. Inte nog med det. De två stora byggnaderna på ömse sidor om Malmskillnadsgatan mellan Hamngatan och Mäster Samuelsgatan, kvarteret Hästskon, ska omvandlas, delvis rivas och byggas på. Byggnaden utmed Sveavägen mot Sergels torg kommer att få ett helt nytt uttryck och bli högre. Vasakronan som jobbar med denna ”cityutveckling” är ett före detta statligt bolag sprunget ur Byggnadsstyrelsen som regeringen Reinfeldt sålde till AP-fastigheter. 

Passagenhuset rån 1973. Foto: I99pema

Passagenhuset rån 1973. Foto: I99pema

Brunkeberg

Brunkebergstorg oktober 2016.

Hela Galleriankvarteret vid Hamngatan-Brunkebergstorg-Regeringsgatan håller för närvarande på att byggas om och på med  flera våningar.  De fem ”trumpetstötarna” kommer inte längre att vara dominerande i Hötorgscity. Hötorgscity är klassat som riksintresse.  

hastskon_003

Stockholms skyline förändras påtagligt med denna höjning av bebyggelsen i City. Och vi kommer nu att få gå runt bland rivningstomter som på 50-60-talet. Detta för att kommersiella fastighetsbolag ska kunna tjäna pengar. Hur tänker stadsbyggnadskontoret och stadsbyggnadsnämnden som har ansvaret för detta? 

Charlotte Holst, f d planarkitekt på stadsbyggnadskontoret

 


Kommentarsregler:

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Telefonnumret publiceras inte.

3 kommentarer