Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev 16-30

veckans skyline 21 september

Här kommer Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev:

Hej alla!

Nyhetsbreven innehåller så många saker så man hinner inte läsa allt, sade någon. Det hinner jag knappt själv. Plocka dina personliga russin! Det kan ibland vara idé att läsa det mesta under en grön rubrik eftersom de ibland hänger ihop. Hur som helst, jag gör nu breven litet kortare. För din säkerhet döljer jag adresserna. Det gör att du bara kan skicka synpunkter till mig men jag kan ju föra dem vidare till alla, med ditt namn om du vill det.

RIVNINGSVÅGEN – RIVA OCH BYGGA NYTT HÖGT

Det drar ihop sig! Vi lär snart få besked om hur det går för överklagandena av planerna för Nobel Center och Astoriahuset.

Astoriahuset: 161027 Skönhetsrådet om det höga slutna plåthuset som avses byggas: “… beklagar förlusten av de befintliga byggnadsdelarna (Delar? Allt utom en hörna i plåthölje!) med sina nyrenässansfasader anser rådet att den mycket höga gestaltningskvaliteten i nybyggnaden faktiskt kan kompensera en rivning av desamma. Den nya fasadens sätt att ansluta till det bevarade hörnhusets grundproportioner som de definieras av horisontella listverk, de raffinerade livskillnaderna mellan de olika våningsplanen – liksom mellan de enskilda fasadelementen inom varje nivå – samt den flytande övergången mellan fasad och tak är både var för sig och tillsammans grepp som skapar arkitektoniska mervärden. I kombination med väl valda material och kulörer tror rådet därför att den nya delen kan bli ett fint och värdigt tillskott i miljön”. Min kommentar: Skönhetsrådet höjer detaljer i arkitekturen till skyarna. Men detta är petitesser när byggnaden demolerar områdets vackra sammanhållna helhet. Skönhetsrådet är en del av stadens organisation. Piskan har gått? Medborgare som tror att Skönhetsrådet skyddar stadens skönhet blir lurade.

image005

image004

 

 

 

 

 

 

 

 

I Tjut 140320 påpekade Länsstyrelsen att den föreslagna takformen inte överensstämmer med det taklandskap som karaktäriserar stenstaden och därför kan stadssiluetten som ingår som ett uttryck för riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården påverkas negativt.” Men sedan använder de den sedvanliga reservutgången: ”Ett enstaka fall innebär dock ingen påtaglig skada för riksintresset menar länsstyrelsen.”

161025 Endast två av tio är för Nobelhuset http://www.dn.se/sthlm/endast-tva-av-tio-ar-for-nobelhuset/

151105 Ruiner utan krig – Svenska kulturarv rivs mer än någonsin förr http://land.se/asikt/asikt-ruiner-utan-krig-svenska-kulturarv-rivs-mer-an-nagonsin-forr/#.WAz99VlLyw5.facebook

161025 Byggherrar får rabatt för att riva i Stockholm http://www.svd.se/byggherrar-far-rabatt-for-att-riva-i-stockholm Stora fastighetsaktörer kompenseras av skattebetalarna för sina ”extraordinära kostnader” i samband med rivningar och påbyggnader. Kritiker menar att det är en stadsutveckling genomsyrad av deprofessionalisering och nyliberalism som pågår mitt i Stockholm. Tengboms bilder nedan visar Pembrokes båda höga hus på Mäster Samuelsgatan, det byggda t v och det ännu högre huset t h, vilket ska ersätta tegelfärgade Passagen som syns längst bort i den vänstra bilden:

image008

image009

 

 

 

 

 

 

 

 

161016 Blåklassade Trygg-Hansa-husets egendomliga påbyggnad ute på granskning 161019 – 161116. 

http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Pagaende-planarbete/PagaendePlanarbete/Planarende/?JournalNumber=2009-04274 Lämna synpunkter http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Pagaende-planarbete/PagaendePlanarbete/Lamna-synpunkter/

image010

ARKITEKTUR

161101 Finalisterna i årets tävling om Sveriges Snyggaste Kontor http://www.fastighetssverige.se/artikel/har-ar-de-fem-finalisterna-i-arets-tavling-22441 Juryns ordförande är Gert Wingårdh.

image011

image012

 

 

 

NobelCenter_granskningsforslag_september2015_1

161028 ”Dags att tänka utanför den klassiskt slanka lådan med måttfullt fotavtryck.”

http://www.dn.se/sthlm/viktor-barth-kron-vad-ilskan-mot-nobel-kan-lara-oss-alla/ Det finns forskning som visar vad människor gillar och mår bra av. Den klassiska arkitekturen råkar vara ett sätt att bygga så, och nya sätt som harmoniserar med det gamla samtidigt som det ser nytt ut. Dominerande arkitekter klamrar sig fast i modernistiska ideal som åstadkommer nedbrytning av vackra sammanhållna helheter. En av de 80 år gamla modernistiska dogmerna: ’Det nya ska vara tydligt urskiljbart från det gamla’. Befria arkitekterna! Börja med arkitektutbildningen! Ordlista för byggen i Stockholm http://www.dn.se/sthlm/ordlista-for-byggen-i-stockholm/ Kul av Viktor B-K!

För ett trivsamt och vackert Stockholm för alla

Ulf Johannisson

Stadsbyggnadsnätverket på Facebook här 

Seminarier mm hittar du på hemsidan här 


Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev författas av Ulf Johannisson, som är managementkonsult och arbetar ideellt med stadsbyggnadsfrågor i Stockholm.


Kommentarsregler:

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Telefonnumret publiceras inte.

Kommentering är avstängt.