Pressmeddelande från ” Stoppa rivningen av Astoria”

Efter Mark- och miljödomstolen beslut idag följer detta pressmeddelande från ”Stoppa rivningen av Astoria”:
Mark- och miljödomstolen meddelade i dag sin dom i frågan om kommunens detaljplan för det s.k. Astoriahuset på Nybrogatan i Stockholm. Dessvärre gav inte domstolen den klagande sakägaren rätt. Argumenten mot planen är att de rivningar m.m. som planen möjliggör står i strid- med Plan och bygglagens krav på varsamhet vad gäller äldre bebyggelse.


– Vi utgår från att sakägaren överklagar domen till nästa instans, samtidigt kommer vi att intensifiera vårt arbete med att övertyga Länsförsäkringars kunder – i Stockholm och resten av landet – att de måste rösta med fötterna, Lämna Länsförsäkringar för att visa bolaget vad man tycker om det kulturmord Länsförsäkringars fastighetsbolag Humlegården vill göra sig skyldig till säger Carl-Fredrik Paleus, sammankallande i nätverket Riddarens Hopp som försöker rädda Astoria från rivning.

– Vi kommer att öka takten i vårt arbete och om inte Länsförsäkringar och Humlegården tar sitt förnuft till fånga hoppas jag att Stockholmarna visar vad de tycker om att rivningar av hus från 1800-talet nu återupptagits i Stockholm. Om inget annat hjälper hoppas jag att stockholmarna kommer att försvara Astoria genom att sätta sig på det vackra huset – en almstrid kanske krävs för att få stopp på rivningsvågen även denna gång, avslutar Carl-Fredrik Paleus.

Sprid filmen nedan om ni inte redan gjort det.

Gå med i ”Stoppa rivningen av Astoria” på Facebook och gör skillnad här


Kommentarsregler: 

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt  för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Telefonnumret  publiceras inte.

Kommentering är avstängt.