Stadsbyggnadsnätverket nyhetsbrev

Här kommer Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev 17-04.

Hej alla!

DET BYGGS MYCKET OCH LIKADANT ÖVERALLT – BOSTADSOMRÅDEN, INTE STAD DVS NYTT MILJONPROGRAM

170228 Rekordmånga anställda inom bygg http://www.byggvarlden.se/rekordmanga-anstallda-inom-bygg-108735/nyhet.html?newsletterid=6331&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2017-02-28

170223 De får ramavtal för höga bostadshus http://www.byggvarlden.se/de-far-ramavtal-for-hoga-bostadshus-108693/nyhet.html?newsletterid=6331&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2017-02-28 SKL har slutit ramavtal för bostadshus med 4-6 våningar med Lindbäcks Bygg och NCC. Tidigare har fyra leverantörer upphandlats för lägre hus. Bostadshus alltså. Man bygger bostadsområden, inte stad. Ramavtal med få. Det blir likadant överallt. Man håller på och skapar ett nytt miljonprogram.

Bild: NCC

170223 Köp av Attefallshus var otillåten direktupphandling http://www.byggvarlden.se/kop-av-attefallshus-var-otillaten-direktupphandling-108698/nyhet.html?newsletterid=6331&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2017-02-28 100 hus, med option på 50 till. Likadant överallt igen.

170227 Fler lyxbostäder byggs i Norra Tornen http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/fler-lyxbostader-byggs-i-norra-tornen/repqbA!Rcvt4Kq7ecr8S8NUTncJXA/  Kommentar: Lyxbostäder i st f museum. Hela Hagastaden alltmer ett bostadsområdet i st f ett nytt levande centrum?

170225 Stockholm får stryk Här ökar byggandet mest https://www.svd.se/stockholm-far-stryk–har-okar-byggandet-mest#sida-2

KULTUR OCH SKÖNHET

Bottennappet – 170126 Stadsbyggnadsborgarrådet Mogert (S) om Stadsbiblioteket ”Det finns gränser för vad det får kosta” http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/mogert-s-om-stadsbiblioteket-det-finns-granser-for-vad-det-far-kosta/repqay!uqgTEc1vywSSgbotWLHFCg/  170124 Stadsbibliotekets renovering/utbyggnad spräcker budgeten – nytt förslag utreds http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/nya-stadsbiblioteket-spracker-budgeten-nytt-forslag-utreds/repqax!UO4uoafxY13KRzCpg0FbHQ/  Min kommentar: Stockholm skulle alltså inte ha råd med att låta biblioteket ta över basarbyggnaderna vid Sveavägen (Mc Donalds mm) och därmed öppna sig mot nya grupper och få mer plats på decennier! Staden har inte skött sitt jobb utan eftersatt underhållet. Roger Mogert talar för miljarder till OS. Det vore kanske kul, men hur prioriterar man?

170224 Här är Mogert med på noterna, i betongen: Nu startar nästa etapp av Urban Escape http://www.byggvarlden.se/byggstart-for-nya-huset-i-urban-escape-108661/nyhet.html?newsletterid=6322&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2017-02-24 Roger Mogert får sina handavtryck ingjutna i betongen. Hoppas de blir synliga i den färdiga byggnaden.

170228 Är politiker som tror på kulturens kraft komiska? https://www.svd.se/ar-politiker-som-tror-pa-kulturens-kraft-komiska Nordstan i Göteborg skulle behöva bli mer blandad stad med bl a kultur… en färsk rapport från SKL, Sveriges kommuner och landsting, visar att kulturen har en svag roll i planeringen. Kommunerna satsar stort på bostadsbyggande, men missar att bygga rum där människor kan utöva och uppleva kultur.

Hoppfullt!?

  • 170227 Bygg kopior av 1800talshus i Stockholm” http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/bygg-kopior-av-1800-talshus-i-stockholm/repqbA!IjIQ349Fe0bS1eecPHluVA/ ”Staden gav klartecken att riva allt utom fasaden på ett 1880-talshus på Birger Jarlsgatan. Men Liberalerna vill istället ge lov till att riva rubbet, inklusive fasaden, och sedan bygga upp en ny kopia av ursprungshuset enligt 1800-talsritningarna … det här huset är bekymmersamt eftersom det inte finns något kvar av ursprungsstrukturen. Genom olika ombyggnationer har huset förvanskats. Det är som natt och dag med det som Humlegården vill göra med Astoria”, säger Björn Ljung. Min kommentar: För fortsättningen, ge uppdrag åt byggnadskontor och antikvarisk expertis att studera europeiska städers erfarenheter av att återskapa och återställa klassiska vackra byggnader och stadsmiljöer. Och att ta fram en vägledning för hur staden ska förhålla sig till dessa miljöer. Med det tryck och den kultur som råder i dag kommer annars Stockholms och andra städers kultur- och skönhetsvärden att sargas ännu mer.
  • 170224 SvD Ledare Stoppa rivningen Länsförsäkringar https://www.svd.se/stoppa-rivningen-lansforsakringar 170225 SvD tar strid för Astoria http://www.stockholmskyline.se/2017/02/svd-tar-strid-for-astoria/

Tensta. Foto: Kerstin Westerlund Bjurström

STADSPLANERING

170227 Leva trångt för att spara energi föråldrat framtidsscenario” http://www.nyteknik.se/opinion/leva-trangt-for-att-spara-energi-ett-foraldrat-framtidsscenario-6828136?source=carma&utm_custom[cm]=302910617,31788&utm_campaign=mail4 Skribenten vänder uppochner på debatten om stadsplanering, en frisk fläkt!

170221 Breda insatser fungerar bäst mot segregation” https://www.svd.se/breda-insatser-fungerar-bast-mot-segregation/om/integrationen-i-sverige  Försök att ”lyfta” enskilda områden pekar samtidigt ut dem som problemområden. Det riskerar att göra mera skada än nytta. Istället behövs en ny, social bostadspolitik där alla – oavsett bostadsområde – får tillgång till utbildning och jobb… Detta är ett område som kräver en helhetsbild som lyfter blicken från kriminal-, social- respektive bostadspolitiska sakområden till ett fokus på hela staden, områden med hög arbetslöshet likväl som de ekonomiskt väl­mående. Då regeringen nu satsar på vad man ­menar är utsatta områden och grupper är det viktigt att dessa satsningar utformas med forskningen i ryggen. Satsa på att få de generella systemen att leverera bättre till dem som behöver det mest, inte på lokala projekt.

170221 Cuf Mer statlig styrning löser inte bokrisen https://www.svd.se/cuf-mer-statlig-styrning-loser-inte-bokrisen/om/naringsliv:debatt Kommentar: Håller med om att statliga byggbolag och hyresreglering inte löser byggproblemen. Men Cuf:s krav på att se över byggkrav, plan- och byggprocesser och hindrande regleringar avseende mark leder till sämre stadsmiljöer. Kommunerna måste i stället förbättra sin stadsplanering avsevärt. Då öppnas mark för kompletterande byggande i områdena på ett sätt som förbättrar miljö och funktion. Det blir också lättare för mindre fastighets- och byggbolag att konkurrera.

Marktillgången kan öka

Foto: Albin Olsson

HYRESREGLERING OCH SVARTKONTRAKT

170220 Den omoraliska hyresregleringen https://www.svd.se/den-omoraliska-hyresregleringen?utm_source=SvDNYH1DT&utm_medium=email&utm_campaign=2017-02-20

170210 Svarta hyreskontrakt för miljarder – straff kan skärpas https://www.svd.se/svarta-hyreskontrakt-for-miljarder–straff-kan-skarpas Obs länkar till flera artiklar

170220 Bolagens plan Vill införa ”Stockholmshyror” http://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/bolagens-plan-vill-infora-stockholmshyror-6826651?source=carma&utm_custom[cm]=302839697,31797&utm_campaign=mail4 Det skriver Hyresgästföreningen och tre kommunägda bostadsföretag. AV har hämtat detta från DN http://www.dn.se/ekonomi/stockholmshyra-kan-gora-attraktiva-lagenheter-dyrare/


För ett trivsamt och vackert Stockholm för alla

Ulf Johannisson

Stadsbyggnadsnätverket på Facebook här 

Seminarier mm hittar du på hemsidan här 


Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev författas av Ulf Johannisson, som är managementkonsult och arbetar ideellt med stadsbyggnadsfrågor i Stockholm.


Kommentarsregler:

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Telefonnumret publiceras inte.

Kommentering är avstängt.