Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev


Här är Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev 17-08

Hej alla!                         

Våren i Observatorielunden första april inget skämt!

HUR BLEV ODENPLAN?

170401 Hur blev Odenplan? Kal. Stationsbyggnadens anpassning till omgivning noll. Säkerheten var inte genomtänkt, så byggnaden måste få ett staket högst upp. Den är inte längre snygg ens i ett tänkt sammanhang i samma stil. + Närstudie av stationen.

 

Kyrkan bytte stockholmsk varm färg mot intetsägande grått, vid lika grått torg. Kyrkans färg bidrar till tristess i stället för att lysa och ge liv. 

STADSPLANERING

170325 Bristande stadsplanering är problemet – inte riksintressen http://www.stockholmskyline.se/2017/03/brister-i-stadsplanering-ar-problemet-inte-riksintressen/ Att skjuta in sig på en enda faktor som riksintressen i denna sammansatta väv av olika byggande och intressen skulle leda till förstörelse av värden samtidigt som det tar bort fokus på möjlig utveckling.

Burj Khalifa, Dubai, 828 meter.

170331 Se upp här kommer molnskraporna! http://www.nyteknik.se/bygg/se-upp-har-kommer-molnskraporna-6837563?source=carma&utm_custom[cm]=302910617,31788&utm_campaign=mail4 ”Vi måste göra vårt fotavtryck mer kompakt. Lösningen är att bygga vertikalt. Framtiden är vertikal, men de riktigt höga byggnaderna behöver bli smartare”, menar arkitekten David Malott, ordförande i CTBUH, Council on Tall Buildings and Urban Habitat. Av världens i dag tio högsta byggnader ligger nio i Asien. Jeddah Tower, som ska bli över en kilometer högt.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

170329 Markanvisningstävling Slakthusområdet 120 lgh http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Stadsutveckling/Bostadsbyggande/Mark-inom-kommungransen/Markanvisningstavlingar/#listrad_Markanvisningtavling-Slakthusomradet Läs inbjudan: Inbjudan till markanvisningstävling för bostäder i Slakthusområdet Min kommentar: Kvalitetsprogrammet (en av punkterna) var inte klart 170329 och senaste inlämningsdatum är 3 och en halv vecka senare, den 170423.

170327 Årstafältet överklagas vidare till Miljööverdomstolen http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/arstafaltet-overklagas-vidare-till-miljooverdomstolen/repqcA!gIMx228YOSDiQ9NbELXIQ/ Tidigare beslut http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/domstol-ger-bygget-pa-arstafaltet-tummen-upp/repqcq%21kKFhi2G6S4NhsvaMUvJv@g/

170327 Fyrspår mellan Stockholm och Uppsala kan ge 100 000 bostäder http://www.fastighetssverige.se/artikel/fyrspar-mellan-stockholm-och-uppsala-kan-ge-100-000-bostader-24258 ”Till 2050 beräknas Stockholm-Uppsala växa med en miljon invånare. En stor del kommer att bo och arbeta i tillväxtkorridoren mellan Stockholm och Uppsala” säger Fredrik Sand, Stockholms Handelskammare.

170327 Staden där cyklar tar över Oerhört mycket billigare” https://www.svd.se/staden-dar-cyklar-tar-over-oerhort-mycket-billigare  Köpenhamn har lyckats med något som många städer drömmer om: Att få invånarna att ta cykeln istället för bilen. Det lönar sig både vad gäller miljö och folkhälsa men inte minst ekonomiskt.

170324 Kommunerna planerar för fler bostäder än vad byggherrar vill bygga http://www.byggvarlden.se/kommunerna-planerar-for-fler-bostader-an-det-byggs-109825/nyhet.html?newsletterid=6434&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2017-03-24 Byggherrarna ansöker om bygglov nästan uteslutande i och kring de största städerna – trots att det är brist på bostäder i nästan hela landet. 84 procent av kommunerna har en mediantid från planuppdrag till antagande på under eller lika med två år. – Det är snabbare än vi trodde innan vi gjort studien.

 

Bergs Gård, Nacka – Husen blir ett brutalt inslag i skärgårdsnaturen, helt främmande. Illustration: Society

170322 Nacka vill ersätta oljedepå med bostäder http://www.byggvarlden.se/nacka-vill-ersatta-oljedepa-med-bostader-109636/nyhet.html?newsletterid=6422&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2017-03-22 Mera: 170321 Domstolen prövar om bostadsbyggande väger tyngre än tomträttsavtal http://www.fastighetssverige.se/artikel/domstolen-provar-om-bostadsbyggande-vager-tyngre-an-tomtrattsavtal-24165 … om de skäl för uppsägningen som fastighetsägaren Nacka kommun har angett är tillräckliga, det vill säga om det är angeläget för kommunen att använda marken för bostäder och stadsbebyggelse. I annat fall påbörjas en ny tomträttsperiod och Circle K får fortsätta lagra olja på platsen i ytterligare 40 år.

170321 Ja till bussterminal vid Slussen http://www.byggvarlden.se/sa-ja-till-bussterminal-vid-slussen-109699/nyhet.html?newsletterid=6422&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2017-03-22

170320 Klubbat och klart 473 nya hyresrätter http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/klubbat-och-klart-har-ska-stockholm-bygga-flera-hundra-nya-hyresratter/repqct!c8J0g8rCt@5boV9cvPO6g/ Skärholmen, Hagastaden, Älvsjö.

Vasaskolans utbyggnad slår ned som en bomb i Hälsingegatans vackra bebyggelse. En kandidat till årets fulaste byggnad.Foto: Stadion arkitekter AB.

170320 Skola i Vasastan byggs ut – Får gympasal på taket http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/skola-i-vasastan-byggs-ut-far-gympasal-pa-taket/repqct!jwuljvd0DvZAWFqsFHETw/  Antalet elever ska öka med flera hundra.

170316 Staden tillåter Oscar Properties att kraftigt begränsa publika utrymmen för museum mm i höghuset Helix http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1878342 3 våningsplan blir i stället bostäder. Inget museum. ”Det planerade publika innehållet på våning 16 anges fortsatt infria projektets förväntningar om byggnaden som en naturlig målpunkt för allmänheten. Våningsplan 16 planeras utgöras av mat-och samlingsplats i form av bland annat en restaurang och galleri för externa besökare om cirka 630 kvm BTA.” Exploateringskontorets synpunkter är att detta ” ger stabila förutsättningar att genomföra projektet. Frågan om ändamålsenliga lokaler för museum och förvaltningsaspekter vägs också in (hur?). Det ökade antalet lägenheter bidrar till att uppfylla stadens bostadsmål. Bostadsytor genererar högre inkomst till staden.” Hagastaden som bostadsförort förstärks. Hagastadens läge innebar en möjlighet att skapa ett sekundärt centrum, välbehövligt eftersom City är litet. City överexploateras och förlorar därmed charm och trafikproblemen växer.

170316 Exploateringsavtal vid Bällstaån Mariehäll http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1878333

170316 Beslut om laglighetsprövning av projekt i Bredäng, Vårberg, Sätra, Enskede Gård, Farsta Strand och Östberga. Bilagor saknas så man ser inga detaljer om vad det är fråga om. Projektet i Sätra är detta: 161215 Markanvisning Sätra 2:1 200-300 lgh i natur omgiven av bostäder på 3 håll (bilden nedan t v). http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1867769

170316 Permanent förbindelse Katarinavägen Stadsgården http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1878344

För ett trivsamt och vackert Stockholm för alla

Ulf Johannisson


Stadsbyggnadsnätverket på Facebook här 

Seminarier mm hittar du på hemsidan här 


Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev författas av Ulf Johannisson, som är managementkonsult och arbetar ideellt med stadsbyggnadsfrågor i Stockholm.


Kommentarsregler:

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Telefonnumret publiceras inte.

Kommentering är avstängt.