Stockholm Skyline´s uppmaning till Moderaterna

700 deltagarare utanför Moderaterna i Stockholms möte inne på Garnisonen. En ur många aspekter väl vald plats med tanke på Nobel Centers okänsliga utforming till omkringliggande  miljö, ungefär som Garnisonen till Karlavägen. Brutalt.

Kerstin Westerlund Bjurström, Ole Settergren och Mats Wickman, alla medlemmar av Stockholm Skyline´s ledingsgrupp var några av talarna på den välbesökta demonstrationen utanför Garnisonen fredag 21/4. Här följer Kerstins tal för Stockholm Skyline.

Jag vill inte tro att insiktsfulla moderater vill se sitt Stockholm bit för bit förlora sin speciella karaktär och egenart. Utan mångfalden av historiska miljöer blir de för Stockholms attraktivitet så viktiga berättelserna varken levande eller trovärdiga. Allt talar för att Stockholm då blir mindre intressant, också för kapitalet, vet man, och för de kreativa krafter som alla stora städer slåss om, vet man också. Sjöfartsminnena på Blasieholmen är helt enkelt omistliga också i det perspektivet.

Kerstin Westerlund Bjurström.

Jag vill heller inte tro att insiktsfulla moderater vill se sitt Stockholm med ett extremt överexploaterat, trångt och allt mer överhettat city, där man nu också planerar att baxa in Nobel Center med dess trafik. Därigenom missar man dessutom möjligheten att med dess verksamhet bidra med ökad attraktivitet till ny stadsmiljö utanför dagens alltför begränsade stadskärna. Med sådan politik blir det omöjligt att få bukt med sken ande bostadspriser i innerstan, med utarmade förorter och med segregationen.

Ole Settergren: ” Det som borde bevaras förändras och det som borde förändras bevaras”. Ole uppmanade vidare alla att engagera sig.

Jag vill inte heller tro att insiktsfulla moderater vill verka för ett Stockholm med ett city som inte längre känns välkomnande för alla, ett Stockholm som allt mer domineras av storskaliga mondänt glassiga, exkluderande byggnader som det planerade Nobel Center, ett Stockholm vars intresseväckande vardagsmiljöer som Tullhuset och magasinen raderas ut i stället för att utvecklas. I så fall medverkar ni till påtaglig försvagning av en av Stockholms tunga konkurrensfördelar – dess tydligt avläsbara historia. Konsekvenserna av detta kommer att bli negativa – socialt, kulturellt och för samhällsekonomiskt.

Mats Wickman talade om skickliga politiker som lyssnade och försökte stoppa Normalmsrivningarna. Var finns sådana idag?

Vi som står bakom Stockholm Skyline uppmanar allvarligt er moderater att till gagn för Stockholm och Nobelpriset kräva en ny placering av Nobel Center och att aktivt se till att den blir verklighet. Låt inte sikten skymmas av osäkra om än vällovliga utspel.

 

Stockholm Skyline


Kommentarsregler:

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Telefonnumret publiceras inte.

Kommentering är avstängt.