Humlegården – var vänliga sluta ljuga om Astoria!


Fallet Astoria har löpt gatlopp i media sedan flera år. Det var såpass känsligt att moderaterna sköt upp ärendet inför förra valet. Socialdemokraterna drev igenom detaljplanen, tillsammans med MP och V, som märkligt nog bytte sida när de kom i ”regeringsställning”. Detaljplanen hade aldrig beslutats om fastighetsägaren – Länsförsäkringars fastighetsbolag Humlegården AB – talat sanning.  Humlegården talar inte sanning eftersom det varken är socialt eller politiskt accepterat att riva stora delar av en mycket vacker och gammal byggnad enbart för att tjäna mer pengar. Istället för att då överge idén har Humlegården valt att framföra osanningar i syfte att få våra folkvaldas stöd för sin plan

Länsförsäkringars fastighetsbolag Humlegården AB besvarar mailkritik av sin planerade rivning av stora delar av ”Astoria” med ett standardsvar som i sin helhet återges nedan. Standardsvarets avslutande och sammanfattande mening är:

Till slut visar utredningar att det nu gällande planförslaget tillgodoser flest aspekter och är det alternativ som skapar bäst värde och innehåll för kvarteret och stadsdelen.

Det finns inga sådana utredningar. Det finns en enda orsak till Humlegårdens rivningsvilja och det är pengar. För att tjäna mer pengar vill fastighetsägaren bygga ett större hus. För att bygga ett större hus måste ägaren riva stora delar av Stockholms förmodligen äldsta och vackraste hyrespalats. Att Humlegården inte river ännu mer för att bygga ännu större och tjäna ännu mer pengar beror enbart på att de inte fått göra det – inte för att man inte vill eller inte har försök. Humlegården har velat och har försökt.

Utöver att kärnan i Humlegårdens svar är fel, felar svaret även i sina delar.

Humlegården skriver:

  • Vi har arbetat med utvecklingen av fastigheten Riddaren 18 sedan 2005, i nära samarbete med Stockholm stad. ”Samarbetet” har bland annat bestått av att Humlegården lagt fram förslag om mer omfattande rivningar som 53 av 60 remissinstanser inom staden sagt nej till. Experter sa nej även till den nu beslutade planens omfattande rivningar – men med hjälp av lobbyister som f. stadsbyggnadspolitikern Tomas Rudin fick Humlegården politikerna med sig.
  • Den del som vetter mot Nybrogatan, med den välkända Astoria-entrén, kommer inte att rivas. Delvis fel. Denna byggnadsdels takvåning kommer att rivas och ersättas med en högre och modernistiskt utformad påbyggnad.
  • Däremot kommer den del som vetter mot gränden, som idag har stora sättningsskador, att rivas till förmån för en ny byggnad som tillför ett stort värde till platsen. Sättningsskadorna går att åtgärda och är inget skäl att riva. Ingen annan än Humlegården tillförs värden som är större än de värden som det befintliga mycket vackra och gamla hyrespalatset har. Att ingen annan tillförs värden är belagt i remissyttranden i planprocessen som avstyrker rivningen.
  • Form, färg och materialval har inspirerats av de omgivande kvarteren. På detta sätt kombinerar vi det bästa från nu och då och säkerställer att kvarteret kan fortsätta leva i många generationer till. Ett ganska typiskt exempel på exploatörernas blomsterspråk. Ett språk och tänkande som smutsar ner och försämrar det offentliga samtalet. Ett språk seriösa aktörer borde avstå från. Dessutom är det som trots allt står fel.
  • Här framgår det bland annat att det gjorts försök till grundförstärkningar som tyvärr misslyckats. Humlegården framhåller sättningsskador och antyder att de är en orsak till rivningarna. Vi klyver sedan ca 80 år tillbaka atomer, det är 50 år sedan människan flög till månen, vi kan byta ut hjärtan och lungor på människor, men Humlegården vill få politiker och allmänhet att tro att sättningsskador leder till att en byggnad behöver rivas. Det är osant och därför oetiskt att framställa det på det sättet. Vid ett informationsmöte har Humlegården muntligen på fråga tillstått att orsaken till rivningarna inte är sättningsskadorna utan orsaken till rivningarna är ekonomisk.

Länsförsäkringar är ett av Sveriges största försäkringsbolag. Försäkringar handlar bland annat om förtroende. Det går inte att äga ett bolag som gör sig skyldig till den form av missvisande ”information” som Humlegården producerar och samtidigt förtjäna försäkringskundernas förtroende. Länsförsäkringar måste ta sitt ansvar och stoppa Humlegården från att genomföra rivningarna av Astoria. River Länsförsäkringar Astoria, river Länsförsäkringar sitt anseende. Det kommer att vara en dålig affär.

Ole Settergren.

Texten har uppdaterats

Mer om Astoria här

Gå till ”Rädda Astoria” facebooksida och engagera dig i kampen FÖR ett bevarande här


Kommentarsregler:

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Telefonnumret publiceras inte.

 

2 kommentarer