Paris Gröna varnar för den energislukande skyskrapan

 

Tour Duo

”Tour Duo” på förslag i Paris.

Paris lider som andra städer av politisk höjdsjuka. Flera skyskrapor planeras och hoppet om att en hållbar framtid är stor. Nu ryter Les Verts – det gröna partiet –  ifrån och presenterar siffror som talar emot att det är en modern stads- eller miljömässig lösning.

I Paris har man nu fattat beslut om att tillåta skyskrapor i innerstaden och i dess utkanter, vilket lett till politiska protester, inte minst från de Gröna, som påpekar att beslutet går emot ambitionen att bygga en hållbar stad. Staden har tidigare åtagit sig att minska utsläppen av växthusgaser med 20 % till 2020 och därför får en ny parisisk byggnad inte konsumera mer energi än 50 kWh/m2/år.

Tour Montparnasse

Värme  är ett problem i skyskrapor, det svårt att få svalka då de lätt akumulerar solvärme samt stigande värme inifrån. Kylsystem drar enorma mängder energi.

Enligt de Gröna är emellertid de nya bestämmelserna högst motsägelsefulla. Det går inte att bygga högt och samtidigt energisnålt eftersom skyskrapor per definition är riktiga energislukare. Att respektera 50 kWh/m2/år är ingen större utmaning i ett 50-meter högt bostadshus, men det är däremot omöjligt att komma under 100 kWh/m2/år i ett 100 meter högt kontorshus, då de sistnämnda bland annat kräver mycket avancerad ventilation. Man hävdar att den enda lösningen på problemet vore att konsekvent blanda lägenheter och kontorslokaler, vilket idag sällan är fallet.

tours-geantes

Förespråkarna säger att ett skyskrapeförbud kommer att leda till att bostadspriserna fortsätter att skjuta i höjden. Men motargumentet är att då byggkostnaden för skyskrapor är så hög att man inte har råd att fylla dem med lägenheter, tvingas man istället bygga kontorslokaler, vilket i sig inte påverkar bostadspriserna. Dessutom byggs skyskrapor i material som är mycket energikrävande att framställa och vars utsläpp sällan tas med i beräkningen.

La Tour Triangle

La Tour Triangle, ett Herzog & de Meuron-projekt i 180 meter glas och betong röstades ned i november 2014.

Det främsta skälet till att de Gröna motsätter sig byggandet av nya skyskrapor är att de är minst sju gånger mer energikrävande än traditionella byggnader. Enbart hissystemet – uppbyggnad, funktion och underhåll – svarar för upp emot 15 % av byggnadens totala elkonsumtion. Vidare kräver stora glaspartier som fönsteruppvärmning och avkylning – genom AC eller centralvärme – mer energiförbrukning än andra material och svarar upp till 40 % av byggnadens totala elkonsumtion.

skyskrapa genomskärning

En generell skyskrapas uppbyggnad med hiss- och ventilationssystem i mitten.

De Gröna är inte mot skyskrapor enbart av miljöskäl utan också av ekonomiska, sociala, estetiska och till och med demokratiska skäl. De lyfter bland annat argumentet ”varför bygga nytt när gamla lokaler står tomma”. I detta hänseende är många nya skyskrapor inte bara onödiga men vittnar även om oansvar och ointresse för hållbarhet. De Gröna vill istället utveckla en mer multifunktionell och blandad stad; lägre och mer harmonisk.

Vidare hävdar de att viktiga byggbeslut inte bör tas över huvudet på stadens invånare – eller till och med mot deras vilja. Över 60 % av parisarna sägs vara emot byggandet av skyskrapor.

höghus

Håller det i längden ens material-, energi- och skönhetsmässigt? La Défense i Paris är inte direkt känt som stadens vackraste område. Snarare daterat.

Staden bör även söka synergieffekter med – snarare än motsättningar mot – förorten. Torn och skyskrapor på gränsen mellan inner- och ytterstad understryker skillnader och skapar ytterligare barriärer istället för att harmonisera och integrera, hävdar man.

Foto: Armin Hornung

Är det ens värt att rucka på Paris berömda och genomförda taklinje av Haussmann? Foto: Armin Hornung

På ett estetiskt plan varnar man för alltför utstickande byggnader riskerar att inte vara smakmässigt hållbara i längden. Dessutom innebär ”att vara modern” idag att vara hållbar och att lyfta den humana dimensionen snarare än att ägna sig åt skrytbyggen som sticker ut.

Elin Andersdotter Fabre

Läs mera:

Le Monde här

Le Figaro här

Nouvel Observateur här

Kommentarsregler: 

Vi ser gärna att du kommenterar, men för att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt  för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver under din text med ett registrerat och sökbart telefonnummer. Telefonnumret  publiceras inte. Väl mött!

Kommentering är avstängt.