Seminarium: Översiktsplan eller försäljningsbroschyr?

Seminarium med stadens politiker
om förslaget till ny översiktsplan för Stockholm

Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad har redovisat ett förslag till ny översiktsplan. Av förslaget framgår att Stockholms stad vill attrahera byggherrar och förbereder sig för att snabbt kunna ge klartecken till ett mycket omfattande nybyggande.

Intresserade medborgare och yrkesverksamma inom sektorn bjuds in till ett seminarium som Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Samfundet S:t Erik, Stockholms naturskyddsförening, Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research arrangerar gemensamt.

Vi vill höra hur stadens politiker tänker sig kunna styra bebyggel­ sens utveckling samtidigt som viktiga natur­, kultur­ och stadsmiljö­ värden bevaras och berikas.

Företrädare för stadsbyggnadsnämndens olika politiska partier kommer att besvara frågor från organisationerna och publiken.
Vi får också veta varför just översiktsplanen spelar en så viktig roll för den politiska styrningen av stadens bebyggelseutveckling.

Torsdag 12 oktober 2017 kl. 18.00–21.00 Z-salen, ABF-huset, Sveavägen 41
Fri entré
Obs! Begränsat antal platser

Anmäl dig till kansli@samfundetsterik.se

I samarbete med Naturskyddsföreningen Stockholm, Samfundet S:t Erik, Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research


Kommentarsregler:

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Telefonnumret publiceras inte.

Kommentering är avstängt.