Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev

Klassisk förortsarkitektur i innerstad.

Här kommer Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev 17-32

Hej!

I dag ytterstad, men först:

170921 Utsökta skatter HI-gruppens möbler visar vad hållbarhet är http://dela.dn.se/ka9NrQ0zCD0I3GUVXmFlndlqBqBgvgBQNQANGuI1ua61eCfjrGIdJrzkJMesyUFMqB_VoxXtMrrUbOiL4NgDwA ”HI-gruppen – hantverk i plaståldern”. Arkdes, visas t o m 19/11. Arkdes nya utställning om möbel¬konstnärerna i HI-gruppen, tillsammans med den föregående om Josef Frank, är ett efterlängtat tecken på att före detta Arkitekturmuseet lämnat sina mörka år, präglade av dåliga chefer, usel arbetsmiljö och patetiska utställningar, bakom sig. Här lyfter man fram skatter ur museets guldgruva till samling, precis som vi har rätt att förvänta oss, ihop med framletade exemplar av HI-gruppens produktion i privat ägo. I samband med utställningen utges även en välgjord bok, författad av Johan Örn och formgiven av Johannes¬ Molin (Arkdes/Carlssons).

YTTERSTAD – NYTT I DET GRÖNA OCH CENTRUM

– inne i bostadsområdena behövs arbetsplatser, service mm, men det får de inte – funktionssepareringen permanentas

170816 Konserverande aktivism missar målet https://www.stockholmsfria.se/artikel/129970 Min kommentar: Artikeln är inte så farlig som rubriken låter. Bra att det skrivs om oss aktivister. Borg uppmanar oss att arbeta också för och med ytterstaden. Det kan jag verkligen instämma i efter att ha gjort det i flera år. Där finns stor potential att förbättra miljön både socialt och estetiskt genom kompletteringsbyggande och renovering inne i bebyggda områden och inte som man nu gör, ute i det gröna. Det ger massor av nya bostäder, service och arbetsplatser, d v s plats för många och stadskvalitéer.

 

Stadskvalitéer i förorten inte förortskvalitéer i stan.

170919 Stendörren köper 530 000 kvadratmeter mark i Upplands Bro http://www.fastighetssverige.se/artikel/stendorren-koper-530-000-kvadratmeter-mark-i-upplands-bro-25850 (motsvarar 728×728 meter). Stendörren förvärvar ett markområde i direkt anslutning till Stockholm Väst Logistik i Upplands-Bro utanför Stockholm. Ca hälften är planlagt för industri och logistik. Stendörren kommer att ansöka om planbesked för industri och logistik för även den icke detaljplanelagda delen av fastigheten. Köpet är ett bolagsförvärv och köpeskillingen för aktierna uppgår till cirka 65,4 miljoner kr. – I och med köpet kan Stendörren gå vidare med planerna att bygga ett modernt och miljövänligt logistikcenter norr om Stockholm. Läget med egen järnvägsanslutning till stambanan och den nya trafikplatsen Kockbacka vilken ger omedelbar närhet till E18 innebär att vi kan erbjuda våra hyresgäster fantastiska förutsättningar att skapa hållbara och miljövänliga logistiklösningar, säger Fredrik Brodin, vd för Stendörren.

Foto: Holger Ellgaard

170905 Flytt av Brommas radartorn Golfbollen öppnar för tiotusentals bostäder http://fastighetsnytt.se/2017/09/flyttar-golfbollen-oppnar-for-tiotusentals-bostader/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3 Efter flera år av turer fram och tillbaka gav regeringen i veckan besked om att flytten av Bällstaradarn utanför Stockholm, som enligt många varit en av de största hämskorna för bostadsbyggandet i staden, blir av.

170828 White ritar bostäder vid Årstafältet http://fastighetsnytt.se/2017/08/white-bygger-bostader-i-arstafaltet/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3 White har i samarbete med byggherrarna Nordfeldt och Lindbäcks vunnit Stockholms stads markanvisningstävling för Årstafältet med sitt förslag om 180 bostäder i trähus.

170824 Förnyad markanvisning i Sätraskogen i västra Bredäng, utökat till 128 lägenheter http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1897854

170824 Markanvisning för kontor och bostäder inom del av fastigheten Måsholmen 21 i Skärholmen till AB Stockholmshem http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1897855 18 våningshus med 100 lägenheter och 4500 kvm kontor intill Skärholmen Centrum 

170811 Lägenheter byggs på naturmark i Hammarbyhöjden http://www.dn.se/sthlm/lagenheter-byggs-pa-naturmark-i-hammarbyhojden/ Obebyggd naturmark försvinner när 135 lägenheter ska byggas i två kvarter vid Garagevägen och Lidköpingsvägen i Hammarbyhöjden. 80 lägenheter ska byggas enligt stockholmshusmodellen, vilket förhoppningsvis leder till lägre hyror. Skarpnäcks stadsdelsförvaltning är i stort positiv till projektet men påpekar att det är viktigt att kompensera för att det innebär ett ingrepp i naturmiljön tas i anspråk och att några större ekar behöver tas ned. ”Grönkompensation” är något som eventuellt kommer långt efteråt, och jag har aldrig sett någon uppföljning om det verkligen sker och i så fall med vilken kvalitet. Kräv uppföljning!!!! Dessutom i det här fallet – gräslig låda med lådor i stället för ”några större ekar”!

 

Bifogar artikel som var införd i Direktpress söderortstidningar för ett par veckor sedan – man vill bygga i sex naturområden. Jag hade stor hjälp med artikeln av Gudrún Sandgren, nätverket Bevara Kärrtorps östra skog. – I stället för att bygga i naturen borde man kompletterings-bygga inne i den byggda strukturen i förorterna så att det blir mer blandad stad. Det finns stora ytor att bygga på, t ex P-platser (garage i de nya husen). Det blir trevligt, hälsosamt och kan bidra till social utveckling:

Stoppa skövling av natur och stadsmiljövärden!

I Stockholms stads södra stadsdelar är flera byggprojekt i naturen aktuella, t ex skogen i östra Kärrtorp, Nytorps gärde, Hammarbyskogen, Årstaskogen, Årstafältet och Sätraskogen. De enskilda projekten medför betydande skador på naturen och människors livsmiljö, och tillsammans en snabb skövling av natur i hela södra Stockholm. Men varje projekt behandlas separat, som om det vore det enda.

T ex planförslaget för östra Kärrtorps skog har mötts med bestörtning. En del av ett ESBO, ekologiskt särskilt betydelsefullt område, mejas ner. 7.5 hektar skog som är en del av Tyrestakilen. Spridningsvägar för flera artgrupper, våtmarker och gamla skyddsvärda träd offras. Det innebär slutet för många hotade arters livsmiljö. Nackareservatet får i praktiken sin gräns förskjuten inåt.

Den befintliga stadsmiljön med trevåningshus är grönklassad. Nya högre hus kommer att skymma skogen för de boende och en ny väg avskärmar dem från skogen. 200 bilar per dygn blir 3000.

Även de andra nämnda fem stora projekten i söderort medför vart och ett stora skador. Även mindre plättar nära grönska som upplevs dagligen exploateras. Andra delar av ytterstaden har samma problem.

Förorter måste givetvis utvecklas. Men tillkommande bebyggelse kan läggas inom befintlig bebyggelse som då görs mer blandad, mer levande stadsdelar.

Steg för steg offras värden. Staden måste sätta stopp för detta och bevara och skapa värden i stället för att förstöra.

Ulf Johannisson och Klas Lundkvist, Stockholms läns Hembygdsförbund. Gudrún Sandgren, nätverket Bevara Kärrtorps östra skog. Torbjörn Hallström, kontaktperson i Nätverket Skarpnäcks Hembygd

 

För ett trivsamt och vackert Stockholm för alla

Ulf Johannisson


Stadsbyggnadsnätverket på Facebook här 

Seminarier mm hittar du på hemsidan här 

Fler nyhetsbrev från Stadsbyggnadsnätverket här


Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev författas av Ulf Johannisson, som är managementkonsult och arbetar ideellt med stadsbyggnadsfrågor i Stockholm.

Swisha 80 kr (eller mer om du vill) till 0703961677 och ange ditt namn för att ha tillgång till Nyhetsbreven under 2017. Eller överför till konto SEB 5382 01 579 72.

Jag behöver ha täckning för mina utgifter för prenumerationer mm. Arbetet bjuder jag på. Tack på förhand! Du som överförde till konto i våras behöver naturligtvis inte betala mer.


Kommentarsregler:

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Telefonnumret publiceras inte.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.